Faktúry 12-2017


/Faktúry 12-2017
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner  Suma celkom €  Predmet  Dátum prijatia Dátum splatnosti
   
ZDF 201712 917043 71755619 Alza.cz a.s. 251,18 MicrosoftOffice 2016 Home and Business 15.12.2017 25.12.2017
ZDF 201712 917044 10684 ELETUR s.r.o. 485,46 komponenty na prístup. systém 19.12.2017 28.12.2017
ZDF 201712 917045 72092859 Alza.cz a.s. 79,17 tlačiareň HP LaserJet Pro M102 20.12.2017 30.12.2017
POK 201712 217266 6676478735 Okresný súd Nové Zámky 815,00 súdny poplatok 06.12.2017 06.12.2017
POK 201712 217267 5647737286 Okresný súd Nové Zámky 10,00 súdny/správny poplatok 06.12.2017 06.12.2017
POK 201712 217268 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217269 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217270 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217271 112371712 LMT, a.s. 318,61 teplo 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217272 3647663311 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217273 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217274 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 279,19 nájom, energie, služby 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217275 72212 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217276 72212 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217277 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217278 17902712 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217279 6210138500 Stredoslovenská ener 602,00 el. energia 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217280 3606116000 Stredoslovenská ener 317,00 plyn 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217281 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217282 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217283 6318203600 Stredoslovenská ener 23,00 el. energia 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217284 6211104700 Stredoslovenská ener 30,00 el. energia 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217285 84005212 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217286 6058803712 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217287 140012 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 12/17 07.12.2017 17.12.2017
POK 201712 217288 179027 OBEC.ÚRAD SANTOVKA 129,00 daň za ubytovanie RZ Santovka 29.12.2017 08.01.2018
ZF1 201712 517005 10517 UNIPREX Trade s.r.o. 1102,66 kostýmové doplnky 20.12.2017 01.01.2018
FT1 201712 1170670 37341853 Turčianska vodárenská 1678,38 vodné, stočné 05/17 – 11/17 01.12.2017 12.12.2017
FT1 201712 1170671 37341809 Turčianska vodárenská 104,03 vodné, stočné 05/17 – 11/17 01.12.2017 12.12.2017
FT1 201712 1170672 112017 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1000,00 redigovanie SNN 11/17 01.12.2017 15.12.2017
FT1 201712 1170673 1100078717 ITcity s.r.o. 11,00 internet 11/17 01.12.2017 08.12.2017
FT1 201712 1170674 27306868 SOFTIP 332,74 podpora APV 11/17 01.12.2017 15.12.2017
FT1 201712 1170675 1170545 Marconi, s.r.o. 18,24 detekčné trubice 01.12.2017 11.12.2017
FT1 201712 1170676 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 43,00 internet 12/17 01.12.2017 15.12.2017
FT1 201712 1170677 901561712 GAYA,s,r,o, 120,00 internet 12/17 04.12.2017 15.12.2017
FT1 201712 1170678 217027029 PAPERA s.r.o. 1005,10 kancelárske a čistiace potreby 04.12.2017 22.12.2017
FT1 201712 1170679 517000901 PAPERA s.r.o. -4,94 čistiace potreby (v.s. 217027029) 04.12.2017 22.12.2017
FT1 201712 1170680 10162018 ALFAPRINT 186,00 objednávkové lístky 06.12.2017 14.12.2017
FT1 201712 1170681 2017143 R E M I S 211,86 štvrťročná kontrola EZS 06.12.2017 18.12.2017
FT1 201712 1170682 2017142 R E M I S 120,61 štvrťročná kontrola EPS 06.12.2017 18.12.2017
FT1 201712 1170683 3304241117 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 11/17 06.12.2017 20.12.2017
FT1 201712 1170684 2017956 ŠK-SERVIS s.r.o. 16,50 kontrola hasiacich prístrojov 06.12.2017 31.12.2017
FT1 201712 1170685 1021703457 Brantner Fatra s.r.o 191,36 prenájom VKK 06.12.2017 14.12.2017
FT1 201712 1170686 5701700343 STEFE Martin, a.s. 1066,00 montáž merača tepla, úprava rozvodov 06.12.2017 18.12.2017
FT1 201712 1170687 17419158 B2B Partner s.r.o. 261,60 kancelársky nábytok 06.12.2017 20.12.2017
FT1 201712 1170688 201745 FOTO-VIDEO 250,00 technické zabezpečenie 06.12.2017 06.11.2017
FT1 201712 1170689 220170727 Tlačiareň P+M, Turany 2422,20 publikácia – Vyznávač ľudského… 06.12.2017 16.12.2017
FT1 201712 1170690 22017 Občianske združenie Sinensi 800,00 zabezpečenie vystúpenia 07.12.2017 11.12.2017
FT1 201712 1170691 134017 zdravotka-PZS 174,00 zdravotný dohľad 10-12/17 11.12.2017 15.01.2018
FT1 201712 1170692 980888 Služba mestský podnik Stropkov 48,35 nájom, služby 10-12/17 11.12.2017 15.12.2017
FT1 201712 1170693 2017171 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 12/17 11.12.2017 18.12.2017
FT1 201712 1170694 702005956 ABEL – Computer, s.r.o. 468,10 tonery 11.12.2017 14.12.2017
FT1 201712 1170695 201712162 KLEMPO-DERATEX, s.r.o. 49,20 revízia komína 11.12.2017 19.12.2017
FT1 201712 1170696 4504191117 Martinská teplárenská,a.s. 2441,74 teplo 11/17 11.12.2017 15.12.2017
FT1 201712 1170697 4503111117 Martinská teplárenská,a.s. 513,48 teplo 11/17 11.12.2017 15.12.2017
FT1 201712 1170698 4317063033 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 01/18 11.12.2017 19.12.2017
FT1 201712 1170699 17417096 B2B Partner s.r.o. 734,64 kancelársky nábytok 11.12.2017 23.11.2017
FT1 201712 1170700 3017947704 DOXX – Stravné lístky 4566,70 stravné lístky 11.12.2017 06.01.2018
FT1 201712 1170701 177261 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 618,00 refundácia Orol Tatranský 10/17 11.12.2017 16.12.2017
FT1 201712 1170702 177262 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 5676,24 refundácia SNN 41-49/17 11.12.2017 16.12.2017
FT1 201712 1170703 262017 Ján Novosedliak 800,00 publikácia – 300. výročie narodenia A.F.Kollára 11.12.2017 04.12.2017
FT1 201712 1170704 1167287761 Martinus,sk s.r.o. 34,20 knihy do príručnej knižnice 11.12.2017 14.12.2017
FT1 201712 1170705 7170041 Domowina-Verlag GmbH 1405,00 autorské honoráre 11.12.2017 15.12.2017
FT1 201712 1170706 32717 Divadlo Jonáša Záborského -700,00 tech. zabezpeč. podujatia – 1170669 11.12.2017 06.12.2017
FT1 201712 1170707 32817 Divadlo Jonáša Záborského 700,00 tech. zabezpeč. podujatia 11.12.2017 14.12.2017
FT1 201712 1170708 2017011 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 11/17 12.12.2017 22.12.2017
FT1 201712 1170709 9001075940 Slovenská pošta a.s. 3011,82 poštovné SNN 11/17 12.12.2017 22.12.2017
FT1 201712 1170710 1123701711 LMT, a.s. 156,00 teplo 11/17 12.12.2017 23.12.2017
FT1 201712 1170711 170101459 Róbert Jurových – NIKARA 800,00 Zborník – Pedagogické pokusy… 12.12.2017 14.12.2017
FT1 201712 1170712 9001076257 Slovenská pošta a.s. 449,00 poštovné 11/17 12.12.2017 23.12.2017
FT1 201712 1170713 170100005 GAVOROVÁ s.r.o. 800,00 DTP spracovanie SNN 11/17 14.12.2017 18.12.2017
FT1 201712 1170714 201700939 Slovenská národná knižnica MT 34,00 krátkodobý prenájom – Výbor MS 14.12.2017 22.12.2017
FT1 201712 1170715 201700940 Slovenská národná knižnica MT 17,89 prevádzkové náklady – Výbor MS 14.12.2017 22.12.2017
FT1 201712 1170716 5517017881 OFFICE DEPOT s.r.o. 70,81 lampa stolová 14.12.2017 21.12.2017
FT1 201712 1170717 52017 K – 2000, Prievidza 450,00 príprava a realizácia podujatia 14.12.2017 18.12.2017
FT1 201712 1170718 2017031 Dezz3D, s.r.o. Bratislava 270,00 tlač plagátov a letákov 14.12.2017 20.12.2017
FT1 201712 1170719 1171101072 Neografia,a.s. 478,14 Slovenské pohľady 12/17 15.12.2017 26.12.2017
FT1 201712 1170720 1171101068 Neografia,a.s. 445,74 Slovensko 04/17 15.12.2017 26.12.2017
FT1 201712 1170721 220170761 Tlačiareň P+M, Turany 5709,00 publikácia – Slovenské povesti I 15.12.2017 24.12.2017
FT1 201712 1170722 2017047 Bach systems s.r.o. 405,60 programové aplikácie ProArchiv 15.12.2017 28.12.2017
FT1 201712 1170723 3122017 Milan Jonas 700,00 osvetlenie a ozvučenie podujatia 15.12.2017 18.12.2017
FT1 201712 1170724 3017948804 DOXX – Stravné lístky 30,00 stravné lístky 15.12.2017 13.01.2018
FT1 201712 1170725 2017019 PIKO, s.r.o. 9249,60 mobilný regálový systém 15.12.2017 21.12.2017
FT1 201712 1170726 178336 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 192,80 knihy do príručnej knižnice 19.12.2017 29.12.2017
FT1 201712 1170727 10171763 FORK, s.r.o. 369,42 Kultúra slova 06/17 19.12.2017 01.01.2018
FT1 201712 1170728 170404 Štefan Píri PÍRI Trans, s.r.o. 900,00 preprava osôb 19.12.2017 20.12.2017
FT1 201712 1170729 2017008 PESOS ELECTRONIC s.r.o. 110,00 oprava žehličky 19.12.2017 22.12.2017
FT1 201712 1170730 222017 Obec Hrušov 500,00 krátkodobý prenájom 19.12.2017 27.12.2017
FT1 201712 1170731 702006212 ABEL – Computer, s.r.o. 277,79 tonery 19.12.2017 28.12.2017
FT1 201712 1170732 32017 Občianske združenie Sinensi 1300,00 zabezpečenie vystúpenia FS 19.12.2017 22.12.2017
FT1 201712 1170733 7170043 Domowina-Verlag GmbH 300,00 autorské honoráre 20.12.2017 28.12.2017
FT1 201712 1170734 220170786 Tlačiareň P+M, Turany 2937,00 publikácia – Zemplínske tajomstvá… 20.12.2017 30.12.2017
FT1 201712 1170735 220170787 Tlačiareň P+M, Turany 188,40 Novoročné pozdravy pre predsedu MS 20.12.2017 30.12.2017
FT1 201712 1170736 12017 Milena Turcsányiová – MIMA 525,00 úprava krojovaných doplnkov 20.12.2017 31.12.2017
FT1 201712 1170737 1700401 Ekonomická kancelária Nitra 240,00 seminár DzP PO – ZDF 917034 20.12.2017 22.12.2017
FT1 201712 1170738 10171796 FORK, s.r.o. 1263,90 Historický zborník 2/17 20.12.2017 03.01.2018
FT1 201712 1170739 10171797 FORK, s.r.o. 459,90 publikácia – Slováci v zahraničí 20.12.2017 03.01.2018
FT1 201712 1170740 10171798 FORK, s.r.o. 586,31 publikácia – Slováci na jazykovo…. 20.12.2017 03.01.2018
FT1 201712 1170741 201733 Cipisek, s.r.o. 950,00 šitie krojových čižiem 20.12.2017 29.12.2017
FT1 201712 1170742 9001082322 Slovenská pošta a.s. 1609,96 poštovné SNN 12/17 20.12.2017 03.01.2018
FT1 201712 1170743 178490 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 1791,54 refundácia SNN 50-52/17 20.12.2017 30.12.2017
FT1 201712 1170744 178489 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 1196,00 refundácia Orol Tatranský 11-12/17 20.12.2017 30.12.2017
FT1 201712 1170745 80171534 KASICO a.s. 1699,50 publikácia – S.H.Vajanský – Keď blízko… 20.12.2017 11.01.2018
FT1 201712 1170746 114720 ALFAPRINT 1201,20 publikácia – Mlčať z plných plúc 20.12.2017 03.01.2018
FT1 201712 1170747 114721 ALFAPRINT 1350,80 publikácia – Slováci a kultúrna situácia… 20.12.2017 03.01.2018
FT1 201712 1170748 80171557 KASICO a.s. 1980,00 publikácia – Neznámy slovenský príbeh 21.12.2017 20.01.2018
FT1 201712 1170749 20170812 Peter Smrtník 240,30 spracovanie formulárov k podaniu ŽoNFP 21.12.2017 25.12.2017
FT1 201712 1170750 3841701163 Mesto Poprad 83,47 služby 12/17 21.12.2017 28.12.2017
FT1 201712 1170751 2017133 GAS 111 s.r.o. 150,00 revízia plynových zariadení 21.12.2017 27.12.2017
FT1 201712 1170752 2417 Peter Horňák – PH studio 160,00 videoreportáže 27.12.2017 25.12.2017
FT1 201712 1170753 2017375 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00 právne služby 11/17 27.12.2017 22.12.2017
FT1 201712 1170754 201804206 Petit Press a.s. 35,00 predplatné My Turčianske noviny 2018 – ZDF 917041 27.12.2017 28.12.2017
FT1 201712 1170755 2017180 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 41,94 vodné, stočné 08/2017 – 11/2017 27.12.2017 25.12.2017
FT1 201712 1170756 170100609 SMM Holíč s.r.o. 92,53 energie 10-12/17 27.12.2017 05.01.2018
FT1 201712 1170757 20179829 GAJDOS, s.r.o. 240,58 revízia elektroinštalácie 27.12.2017 03.01.2018
FT1 201712 1170758 2017012 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 12/17 27.12.2017 29.12.2017
FT1 201712 1170759 417004917 PAPERA s.r.o. 732,89 kancelárske a čistiace potreby 27.12.2017 12.01.2018
FT1 201712 1170760 20170096 SANY JAM,s.r.o. Turzovka 209,59 obedy – Výbor MS 28.12.2017 29.12.2017
FT1 201712 1170761 11495090 Orange Slovensko a.s 787,04 mobilné poplatky 12/17-01/18 28.12.2017 06.01.2018
FT1 201712 1170762 170100006 GAVOROVÁ s.r.o. 800,00 DTP spracovanie SNN 12/17 29.12.2017 12.01.2018
FT1 201712 1170763 122017 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1000,00 redigovanie SNN 12/17 29.12.2017 14.01.2018
FT1 201712 1170764 52017 Rodičovské združenie pri RELAX 250,00 vystúpenie DFS 29.12.2017 06.01.2018
FT1 201712 1170765 1100078717 ITcity s.r.o. 15,00 internet 12/17 29.12.2017 08.01.2018
FT1 201712 1170766 22017 Adela Vicencová-knihviazačstvo 30,00 väzba SNN 2016 29.12.2017 04.01.2018
FT1 201712 1170767 1717556191 Alza.cz a.s. 251,18 MicrosoftOffice 2016 Home and Busines – ZDF 917043 29.12.2017 01.01.2018
FT1 201712 1170768 1720928591 Alza.cz a.s. 79,17 tlačiareň HP LaserJet Pro M102 – ZDF 917045 29.12.2017 04.01.2018
FT1 201712 1170769 123632017 ELETUR s.r.o. 485,00 komponenty na prístup. systém – ZDF 917044 29.12.2017 03.01.2018
FT1 201712 1170770 542017 Medzinárodná autobus. doprava 645,00 preprava osôb – NMS 29.12.2017 20.09.2017
FT1 201712 1170771 171413 SPOMART,MT 143,40 technik PO 4.Q/17 31.12.2017 14.01.2018
FT1 201712 1170772 27307143 SOFTIP 332,74 podpora APV 12/17 31.12.2017 14.01.2018
FT1 201712 1170773 3304241217 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 12/17 31.12.2017 20.01.2018
FT1 201712 1170774 101710552 Schipro Sk, s.r.o. 164,30 pracovné oblečenie 31.12.2017 14.01.2018
FT1 201712 1170775 4504191217 Martinská teplárenská,a.s. 2751,98 teplo 12/17 31.12.2017 16.01.2018
FT1 201712 1170776 4503111217 Martinská teplárenská,a.s. 627,98 teplo 12/17 31.12.2017 16.01.2018
FT1 201712 1170777 7250050864 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 7,26 el. energia 12/17 31.12.2017 17.01.2018
FT1 201712 1170778 7131192964 ZSE Energia, Čulenova 6, BA -96,45 el. energia 12/17 31.12.2017 17.01.2018
FT1 201712 1170779 7131192962 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 477,51 el. energia 12/17 31.12.2017 17.01.2018
FT1 201712 1170780 7290025915 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 5,58 el. energia 12/17 31.12.2017 17.01.2018
FT1 201712 1170781 7131192963 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 21,43 el. energia 12/17 31.12.2017 17.01.2018
FT1 201712 1170782 9001085910 Slovenská pošta a.s. 837,95 poštovné 12/17 31.12.2017 21.01.2018
FT1 201712 1170783 1123701712 LMT, a.s. 183,61 teplo 12/17 31.12.2017 24.01.2018
FT1 201712 1170784 9001087646 Slovenská pošta a.s. 6,80 poštovné 12/17 31.12.2017 24.01.2018
FT1 201712 1170785 32017 YUVENES INFOART 100,00 divadelné vystúpenie 31.12.2017 14.01.2018
FT1 201712 1170786 2017396 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00 právne služby 12/17 31.12.2017 16.01.2018
FT1 201712 1170787 6212123034 Stredoslovenská ener 624,06 el. energia 2017 31.12.2017 22.01.2018
FT1 201712 1170788 6318203031 Stredoslovenská ener 12,52 el. energia 2017 31.12.2017 22.01.2018
FT1 201712 1170789 6058803049 Stredoslovenská ener 1,80 el. energia 2017 31.12.2017 22.01.2018
FT1 201712 1170790 6211104062 Stredoslovenská ener 99,83 el. energia 2017 31.12.2017 22.01.2018
FT1 201712 1170791 6210138034 Stredoslovenská ener 1352,88 el. energia 2017 31.12.2017 22.01.2018
FT1 201712 1170792 6212122035 Stredoslovenská ener -87,52 el. energia 2017 31.12.2017 20.01.2018
FT1 201712 1170793 8770117843 Západoslovenská vodárenská 23,35 vodné, stočné 10-12/17 31.12.2017 25.01.2018
FT1 201712 1170794 2018990631 Československá obchodná banka, 219,12 úschova CP 4.Q 2017 31.12.2017 30.01.2018
FT1 201712 1170795 3506116002 Stredoslovenská ener -710,91 plyn 2017 31.12.2017 28.01.2018
FT1 201712 1170796 17952437 VERLAG DASHOFER 615,02 online knižnica 07/17 – 07/18 – ZDF 917024 31.12.2017 04.07.2017
FT1 201712 1170797 1752329847 Tempo Kondela 464,33 nábytok – ZDF 917039 31.12.2017 04.12.2017
FT1 201712 1170798 21764 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 37,50 oprava Peugeot 206 MT455DC 31.12.2017 19.12.2017
2017-12-30T14:18:16+00:0030 decembra 2017 |
X