Uctili sme si dvojnásobné oslobodenie mesta Vranov nad Topľou


/, Prešovský kraj, Správy z krajov/Uctili sme si dvojnásobné oslobodenie mesta Vranov nad Topľou

Vo Vranove nad Topľou sme si pietne uctili dva významné míľniky v dejinách mesta. Prvým bolo oslobodenie mesta od maďarskej nadvlády z 19. januára 1919. Mesto oslobodila jednotka zložená výlučne zo slovenských dobrovoľníkov, a to 4. stotina 1. Pluku Slovenskej slobody. V týchto dňoch si pripomíname 102. výročie od tejto udalosti. Netreba zabudnúť, že pamätník oslobodenia z r. 1919 iniciovala a odhalila Matica slovenská spolu s mestom v r. 2019 pri príležitosti 100. výročia od týchto udalostí.

Primátor mesta Ján Ragan okomentoval tieto udalosti takto: „Slovenský jazyk sa vrátil do škôl, úradov a celkového života našich predkov, rovnako noviny a časopisy sa vydávali v slovenčine. Zároveň sa začal aj nový, moderný a demokratický život už v republikánskom štátnom zriadení vtedajšieho Česko-Slovenska. Z dedín sa do Vranova postupne presťahovalo mnoho Slovákov, ktorí tu po zmene režimu našli domov a prácu“. 

Návratu slovenčiny do škôl, úradov a celkového života predchádzali krvavé akcie maďarskej jednotky Nemzetőrségz vo vranovskom regióne pod velením bývalých rakúsko-uhorských dôstojníkov. Totiž 7. až 13. novembra 1918, vyzbrojení puškami, granátmi a guľometmi, prepadli obce Soľ, Hlinné, Zámutov, Parchovany a Rudlov. Počas represií zastrelili aj náhodných civilistov a iných pretože sa verejne hlásili k slovenskej národnosti a k novému štátu. Na čele maďarského komanda smrti stáli maďaróni, a to okresný žandársky veliteľ vo Vranove Ján Széplaky, hlavný slúžny Vojtech Bernath, nadporučík Ľudovít Eperjessy a Dr. Michal Beluš. Na Hornom Zemplíne sa prihlásili k Slovenskej národnej rade v Martine dve obce, a to Soľ a mestečko Vranov nad Topľou. Aj keď v tom čase už boli česko-slovenské vojská v Prešove a v Košiciach, vyžadovalo si to odvahu, pretože maďarskí predstavitelia štátnej správy boli v meste stále prítomní.

Nato nadväzujúcim míľnikom je 18. január 1945 kedy si Vranovčania pripomínajú oslobodenie mesta od nemeckého nacizmu. Je to takmer rovnaký januárový deň ako pri oslobodení v r. 1919. Pred 76 rokmi vojská Červenej armády – 4. ukrajinského frontu priniesli do Vranova mier a ukončenie vojny. Mesto v čase vstupu prvých sovietskych vojakov bolo nemeckou armádou opustené.

Kladenie vencov k pamätníkom na Námestí slobody sa konalo 18. januára 2020. Za mesto Vranov nad Topľou si uctil oslobodenie primátor Ján Ragan a viceprimátor Milan Tkáč, za Okresný úrad prednosta Alfonz Kobielsky a za Maticu slovenskú Marián Gešper i člen výboru MS Ladislav Kalafa.

Text a foto: Martin Hajník

 

X