Úspešná spolupráca medzi Maticou slovenskou a Gymnáziom Ladislava Novomeského


//Úspešná spolupráca medzi Maticou slovenskou a Gymnáziom Ladislava Novomeského

Jednou z hlavných úloh Matice slovenskej je pestovať v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným tradíciám, pričom napomáha jej rozvoji. Preto je veľmi dôležitá aktivita a spolupráca so školami. V Bratislave sa to darí vďaka partnerstve s Gymnáziom Ladislava Novomeského.

Spolupráca začala úspešne vďaka súťaži Pro Slavis, kde sa vysoko umiestnil školský časopis „Tomášičkár“. Pokračovalo to účasťou študentov na mladomatičnom podujatí na Devíne, kde sme si spolu pripomenuli slávny výlet štúrovcov. Takisto si študenti tohto gymnázia pozreli výstavu „Inšpiratívni matičiari“, pričom reportáž z tejto výstavy s ich účasťou bola aj v správach RTVS. A keďže MS vyhlásila rok 2022 za Rok odkazu štúrovcov, pani zástupkyňa riaditeľa Natália Zajačeková prejavila záujem o prednášku na tému „štúrovci“.

Spomínaná prednáška sa konala 3. mája v aule Gymnázia Ladislava Novomeského. Mala 2 časti, v prvej žiakom o legendárnej generácií štúrovcoch prednášal vedecký pracovník Slovenského literárneho ústavu MS Lukáš Perný. V druhej časti sa študentom prihovoril tajomník MS Peter Schvantner, ktorý zas priblížil dejiny a súčasné poslanie a fungovanie MS. Obe časti boli interaktívne a je vynikajúce, že študenti správne reagovali na väčšinou položených otázok. Takisto je potešujúca aktivita žiakov, ktorí sa opýtalo na viaceré skutočnosti súvisiace s MS ale aj s dejinami Slovenska.

Ďalšia prednáška sa konala 10. mája, takisto v aule školy. Táto druhá prednáška sa týkala nositeľa mena školy – a teda Ladislava Novomeského. Prednášku opäť viedol Lukáš Perný, ktorý osobnosť Ladislava Novomeského dlhodobo študuje. Študentom priblížil život tohto spisovateľa, politika ale aj predsedu Matice slovenskej. „Bol humanistom, ako aj vlastencom a hrdým Slovanom a Slovákom. Presadzoval ideu slobody umeleckej tvorby a kultúrnej plurality, no nikdy bez dôrazu na ideu sociálnej spravodlivosti. Bol mimoriadne pokrokovým znalcom moderného umenia a umeleckej avantgardy. Slovensko chcel ako most medzi východom a západom. Chcel Slovákov, ktorí si budú vedomí svojej národnej histórie a budú poznať našich národných dejateľov.“, aj toto o ňom povedal študentom Lukáš Perný. Takisto aj počas tejto prednášky tajomník MS Peter Schvantner povedal študentom dôležité informácie o dejinách a pôsobení MS v minulosti a teraz.

Na záver by som sa chcel poďakovať Gymnáziu Ladislava Novomeského za nadviazanie a rozvoj spoločnej spolupráce. Osobitne by som sa chcel poďakovať pani zástupkyni riaditeľa Natálii Zajačekovej, pani prof. Kataríne Bartalovej a pani prof. Lenke Čederlovej za spoluprácu a pomoc pri organizácií všetkých doterajších spoločných aktivít. Matica slovenská je tu pre všetkých a preto sme radi, že sa takýmto spôsobom nadviazala spolupráca s touto skvelou školou, s výbornými profesorkami a so šikovnými študentami. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

Text a foto: Peter Schvantner

Reportáž z prednášky o L. Novomeskom v čase od 4:45

https://www.youtube.com/watch?v=RSzKPdO2HpU

2022-05-27T08:34:58+00:0027 mája 2022 |Bratislavský kraj|
X