Vyhlásenie predsedníctva Matice slovenskej


//Vyhlásenie predsedníctva Matice slovenskej

V súlade s dlhodobým cieľom objasňovať i odtabuizovať udalosti slovenských dejín, pripomenie si Matica slovenská odborným seminárom aj 75. výročie vyhlásenia prvej Slovenskej republiky Slovenským snemom 14. marca 1939, pričom vychádza aj z postojov vtedajšieho vedenia Matice slovenskej, ktoré reprezentovali Jozef Škultéty, Jozef Cíger Hronský a ďalšie matičné osobnosti. Uvedomujeme si vážnosť tohto dátumu s dosahom na ďalší život slovenského národa a jeho prežitie v rodine európskych národov, ale aj jednotlivcov i skupín, vrátane tragického osudu rasovo prenasledovaných. Dejiny meniť nemožno, spoznávať ich a hľadať z nich ponaučenia sme však povinní. Matica slovenská preto prejavuje pokoru pred všetkými obeťami osudových udalostí, ktoré nasledovali po tomto dátume, ako aj po skončení druhej svetovej vojny, lebo v našej spoločnosti rezonujú dodnes.
Vopred sa pritom dištancujeme od všetkých akcií radikálov a ľudí zlých úmyslov všetkého druhu, osobitne v médiách, ktoré by v tejto súvislosti mohli znamenať zneužitie mena a matičných symbolov.

V Bratislave 12. marca 2014.

2018-11-08T18:07:31+00:0023 mája 2015 |Nezaradené|
X