XXVI. slovenský festival poézie Beniakove Chynorany


//XXVI. slovenský festival poézie Beniakove Chynorany

V dňoch 6. – 8. decembra 2019 sa v Chynoranoch stretli recitátori a priaznivci poézie na finálovej súťaži XXVI. slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany.

V spolupráci s občianskym združením Beniakove Chynorany a viacerými kultúrnymi inštitúciami z rôznych regiónov Slovenska sa na organizovaní a realizácii festivalu významnou mierou podieľal Miestny odbor Matice slovenskej v Chynoranoch. Festival finančne podporila i Matica slovenská, ktorá toto podujatie zaradila do svojho kalendára kultúrnych podujatí roku 2019.

Táto najvýznamnejšia chynorianska kultúrna udalosť v rámci tohto ročníka festivalu zahŕňala viaceré sprievodné podujatia. V predvečer zahájenia členovia Miestneho odboru Matice slovenskej pripravili spomienkový hudobno-slovný program venovaný nedožitým 80. narodeninám miestneho insitného umelca Jozefa Bezáka, spojený s výstavou jeho obrazov.

V sobotu popoludní po ukončení súťažných prednesov si účastníci festivalu prevzali Chynoriansky adventný jarmok a navštívili priestory Pamätnej izby Valentína Beniaka a miestneho etnografického múzea. Tam mali možnosť pozrieť a vypočuť si literárno- hudobné pásmo, venované v tomto roku zosnulému spisovateľovi a scénaristovi Petrovi Glockovi.

Po krátkom občerstvení tradičnou chynorianskou pochúťkou – pečenými zemiakmi s maslom – mali účastníci festivalu v programe Hviezdne inšpirácie možnosť zúčastniť sa na rozhovore so spisovateľom, dramatikom, scenáristom a učiteľom Silvestrom Lavríkom o jeho tvorbe a najmä o najnovšom románe Posledná k.&k. barónka, doplnenom hudobnými vstupmi gitaristu a speváka Samuela Kovalčíka.

Vo večerných hodinách si organizátori, recitátori a hostia festivalu programom Miro medzi nami uctili pamiatku dlhoročného člena výboru MO MS v Chynoranoch a člena prípravného výboru SFP BCH a zabávača jeho účastníkov pána Miroslava Kováčika.

V samotnej súťaži v prednese poézie sa predstavilo 28 recitátorov, vybraných odbornými porotami na regionálnych súťažiach v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Topoľčanoch, z nich 9 súťažilo v I. vekovej kategórii, 11 v II. kategórii a 9 v III. kategórii. Prednesy hodnotila päťčlenná odborná porota pod vedením predsedu Richarda Veselého.

V nedeľu pokračoval program festivalu hodnotiacim seminárom a slávnostným vyhlásením výsledkov.

Víťazi XXVI. slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany:

I. kategória: Mária MIKLOŠKOVÁ

II. kategória: Adam Jozef TÖRÖK

III. kategória: Andrea KLEMOVÁ

Individuálne ceny:

Cena starostky obce Chynorany za prednes básne Valentína Beniaka

Andrea KLEMOVÁ

Cena riaditeľa súťaže za inšpiratívny prednes

Adam Jozef TÖRÖK

Cena Andreja Zábredského za najlepší prednes slovenskej klasiky

Dominika ĎURICOVÁ

Po odovzdaní diplomov najlepším recitátorom predseda poroty Richard Veselý, riaditeľ festivalu Július Krajčík, starostka obce Mária Lachkovičová a predsedníčka OZ Beniakove Chynorany Denisa Harineková XXVI. ročník slovenského festivalu Beniakove Chynorany svojimi príhovormi ukončili.

Hana Kováčiková

predsedníčka MO MS V Chynoranoch

2020-01-09T11:04:36+00:009 januára 2020 |Trenčiansky kraj|
X