Vatra zvrchovanosti


//Vatra zvrchovanosti

Vlachovo 14. 7. 2017

Vatra už od nepamäti patrí do našich dejín. Spájame ju so Slovenským národným povstaním, Jánskymi ohňami, s Jánošíkom. Zapálením Vatry zvrchovanosti si pripomíname Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Je to uznesenie Slovenskej národnej rady zo 17. júla 1992, v ktorom poslanci národnej rady požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1.januára 1993. Dôležitý medzník našich dejín sme si pripomenuli aj my. Na kúpalisku vo Vlachove sa stretli nielen matičiari, hrdí Slováci, ale aj ľudia dobrej vôle. Po príhovore riaditeľky Domu Matice slovenskej v Rožňave pani Ing. Zlatici Halkovej nasledovala videoprezentácia o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi v podaní Mgr. Jozefa Jakubovského. Ľudia, ktorým naša história nie je ľahostajná, si pozorne vypočuli zaujímavé fakty o prvom predsedovi Slovenskej národnej rady, slovenskom spisovateľovi, novinárovi, politikovi, evanjelickom kňazovi a vedúcej osobnosti slovenského povstania 1848 – 1849. Po zotmení sa pristúpilo k zapáleniu vatry. Prítomným sa prihovorili Ing. Peter Pakes starosta obce Vlachovo, JUDr. Ján Klobušník, za Jednotu dôchodcov Slovenska, Ing. Zlatica Halková za Maticu slovenskú a Ing. Stanislav Blahús za Slovenskú národnú stranu. Pri sálajúcich plameňoch horiacej vatry zaznela hymna Matice slovenskej „Kto za pravdu horí“, ktorú si zaspievali všetci prítomní. O dobrú náladu sa celý večer postarala Starovlachovská muzika. Veľká vďaka patrí Matici slovenskej, Domu Matice slovenskej v Rožňave, Miestnemu odboru Matice slovenskej vo Vlachove, Obci Vlachovo, Slovenskej národnej strane, Jednote dôchodcov Slovenska, Pozemkovému spoločenstvu Vlachovo, Dobrovoľnému hasičskému zboru Vlachovo a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom podujatí.

Tatiana Tomková

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-07-17T16:07:56+00:0017 júla 2017 |Košický kraj|
X