Anton Prídavok: Život pretkaný tvorivosťou a odvahou


//Anton Prídavok: Život pretkaný tvorivosťou a odvahou

V tomto roku uplynulo 120 rokov od narodenia básnika, dramatika, osvetového pracovníka a publicistu Antona Prídavka. Patril k prvým priekopníkom rozhlasového vysielania na východnom Slovensku. Pripomienkou na jeho pôsobenie v  našom meste je  pamätná tabuľa na Štefánikovej ulici č. 8, na dome, v ktorom v rokoch 1929-1938 žil a tvoril. Pamätná tabuľa na bývalej Gottwaldovej ulici (dnes Štefániková) bola osadená v roku 1970 Miestnym odborom Matice slovenskej v Košiciach, Odborom kultúry MNV v Košiciach a Čs. rozhlasom v Košiciach. Jej zhotoviteľom bol akademický sochár Vojtech Löffler.

Na deň Prídavkovho narodenia 28.5.2024 košickí matičiari na čele s predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej Košice-Staré Mesto Michalom Matečkom k jeho pamätnej tabuli na znak úcty a vďaky za jeho prínos pre slovenskú kultúru zavesili nový veniec.

Osobnosť Antona Prídavka si Miestny odbor Matice slovenskej Košice-Staré Mesto pripomenul ešte raz a to prednáškou historika Juraja Vrábla, ktorá sa uskutočnila 18.6.2024. Pri tejto príležitosti odovzdala riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Martina Matečková Jurajovi Vráblovi Slávnostný preukaz Matice slovenskej a zaželala mu veľa matičného elánu v jeho činnosti.

Vrábel sa vo svojom referáte zameral na niekoľko etáp Prídavkovho života. Rozobrali sme si literárnu, novinársku a dramatickú činnosť A. Prídavka. Podrobnejšie sme sa venovali jeho pôsobeniu v Košiciach, v Prešove a Banskej Bystrici.

Krátko zo života Antona Prídavka:

Pôsobenie v Košiciach

Pre nás je najzaujímavejšie košické pôsobenie A. Prídavka v rokoch 1923-1938.

Dňa 17. apríla 1927 sa v Košiciach začalo prvé rozhlasové vysielanie. Jedným z prvých redaktorov bol aj A. Prídavok. Ako píše Ján Sedlák v Matičnom čítaní, Prídavok bol aktívnym členom vtedajšieho miestneho odboru MS. Bol hlavne ústrednou dušou divadelného odboru Matice slovenskej v Košiciach. Ďalej píše: „Prídavok v matičnom divadelnom krúžku organizoval, režíroval, hral, ba písal aj divadelné hry a scénky, ktoré potom s matičnými divadelníkmi v rámci rozšírenej rozhlasovej družiny aj uvádzal v rozhlasovom vysielaní.“ Podieľal sa aj na Almanachu literárneho odboru Matice slovenskej v Košiciach v roku 1928. Prídavok vždy dbal na správne písanie a spisovnú slovenčinu vyžadoval aj od svojich spolupracovníkov. V roku 1932 sa podieľal na založení prvého slovenského jazykovedného časopisu Slovenská reč. Bol jeho prvým redaktorom. Vydavateľsky pokryl prvých 10 čísel prvého ročníka. Redakcia časopisu sa nachádzala práve v dome na Štefánikovej 8. Druhý ročník časopisu začala vydávať Matica slovenská v Martine.

Presťahovanie do Prešova

V roku 1938 Košice padli do horthyovských spár. Slováci museli z Košíc odísť. Odchodom Prídavka z Košíc zaniká divadelný odbor Matice slovenskej a svoju činnosť prerušil aj Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach. Prídavok celé technické zariadenie Slovenského rozhlasu presťahoval do Prešova. V Prešove musel začínať úplne odznova.

V budove dnešného Divadla Jonáša Záborského sa začala budovať prešovská odbočka Slovenského rozhlasu. Založil dramatickú družinu pri Slovenskom rozhlase v Prešove. Aktérmi boli ochotníci z Košíc a pribúdali ďalší členovia. V roku 1940 pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Prešove Prídavok zakladá ochotnícky divadelný krúžok Záborský. Pre zaujímavosť, na scéne Záborského účinkovali aj profesionálni herci. V roku 1943 bolo založené Družstvo Slovenského divadla v Prešove, čím vznikla profesionálna scéna Slovenské divadlo v Prešove. Prídavok prispieval svojimi skúsenosťami a poznatkami.

 Banská Bystrica

Počas SNP sa mu podarilo tajne zaslať prostredníctvom Samuela Šubu rozhlasovú prenosovú aparatúru do Banskej Bystrice. Počas pôsobenia v Banskej Bystrici posielal správy a zaobstarával rozličný materiál pre partizánske skupiny. Aktívne sa zapájal do protifašistického odboja. Okrem technickej aparatúry bol v Banskej Bystrici uložený aj obsiahly literárny a hudobný archív.

Tragický osud

Prídavok sa v januári 1945 dostáva do rúk gestapa. Z väzenia ho vyslobodila partizánska jednotka majora Petrova. Trpel zápalom podhrudnice a zápalom pľúc a väznenie a vypočúvanie mu ešte viac podlomilo zdravie. Tri mesiace sa liečil v ružomberskej nemocnici. Ani to mu žiaľ nepomohlo. Zomiera mladý, 12. mája 1945 vo veku 40 rokov.

Odkaz A. Prídavka

Anton Prídavok bol talentovaný a všestranný umelec, ktorý zanechal hlbokú stopu v slovenskej kultúre. Jeho odkaz je stále živý a inšpiruje nás k hrdosti na našu históriu a k úcte k pamiatke tým, ktorí bojovali za slobodu a demokraciu.

Mgr. Martina Matečková, riaditeľka DMS Košice

foto: A. Naštová

 

 

2024-07-04T08:25:59+00:002 júla 2024 |Košický kraj|
X