Osobnosti slovenských dejín


/Osobnosti slovenských dejín

Vladimír Ladislav Hurban – muž svetovej politiky 20. storočia

Vladimír Ladislav Hurban (4. 4. 1883 – 26. 10. 1949) Mgr. Radoslav Žgrada, Slovenský historický ústav MS Matica slovenská si pripomína 140. výročie narodenia Vladimíra Ladislava Hurbana, spisovateľa, novinára, redaktora, [...]

X