Osobnosti slovenských dejín


/Osobnosti slovenských dejín

Jozef Miloslav Hurban

Jozef Miloslav Hurban, zakladateľ Slovenskej národnej rady, Slovenských pohľadov, spoluzakladateľ Matice slovenskej a životopisec Štúra Vypracoval: PhDr. Lukáš Perný, PhD., Slovenský literárny ústavu Matice slovenskej „Naše osobné lósy a osudy v [...]

X