Osobnosti slovenských dejín


/Osobnosti slovenských dejín

Apoštol národného ducha – František Fuga

Storočnica odhodlaného nasledovníka cyrilo-metodského dedičstva a matičnej idey Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda v rámci svetových dejín svojím kultúrnym, politickým, náboženským a celkovo duchovným dosahom (a to nielen na slovanské národy) nemá historickú obdobu. Počas [...]

2023-10-10T13:27:58+00:0030 júla 2023 |Osobnosti slovenských dejín|
X