Clementis & Mináč v bratislavskej Univerzitnej knižnici


/, Bratislavský kraj/Clementis & Mináč v bratislavskej Univerzitnej knižnici

19. septembra 2023 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice konalo v poradí tretie uvedenie knihy Clementis & Mináč: Vlastenci alebo buržoázni nacionalisti (eds: Perný, Gešper, Matica slovenská, 2023) za prítomnosti autorov knihy pod réžiou Inštitútu ASA a Matice slovenskej. Prítomní boli: vnuk Ivana Horvátha,  vnučka Vladimíra Mináča, syn Gustáva Husáka, matičiar a sociológ J. Schwarz, šéfredaktorka Slova O. Gafriková, spisovateľka Gabriela Rothmayerová, šéfredaktor Slovenských pohľadov R. Žgrada, bratia Krnovci, prof. Muránsky, prof. Hajko, prof. Leikert, Ing. Janošovský, publicisti P. Dinka, T. Klimek, iniciátori podujatia S. Piekov a doc. Hohoš, ale aj mnohé ďalšie významné osobnosti Matice slovenskej a slovenskej žurnalistiky. Na podujatí vystúpili predseda Matice slovenskej Dr. Gešper, prof. Hajko, prof. Leikert a v zastúpení svojho otca V. Mináčová. Podujatie moderoval riaditeľ Inštitútu ASA prof. Muránsky. Záznam z podujatia je k dispozícii online na stránke noveslovo.eu.

Čo spája Clementisa a Mináča je uvažovanie o filozofii kultúry a filozofii dejín ako aj zmysel pre historickú kontinuitu, ktorý sa premietol v nadväzovaní na štúrovskú generáciu, ale aj jej kritické zhodnotenie pre potreby 20. storočia v boji za slovenskú rovnoprávnosť a sociálnu spravodlivosť v rámci dejinných udalostí. Clementis formoval povojnovú slovenskú diplomaciu a po boku davistov Novomeského, Okáliho, ale aj Ivana Horvátha, výrazne prispel v boji za rovnoprávny vzťah medzi Čechmi a Slovákmi, a za nové povojnové usporiadanie Európy. Spájal ich tiež rozhľad v kultúre, literatúre a umení, tak slovenskej ako svetovej. A práve oni dokázali nájsť prienik národného a svetového. Taktiež ich spájala potreba byť slobodným človekom (aj v neslobodnej dobe). Mať autentický názor, ísť proti prúdu aj za cenu kariérnej, či fyzickej likvidácie (Clementisa popravili, Mináča sa neúspešne pokúšali mediálne popraviť v roku 1989). Taktiež ich spája rodný kraj a principiálny antifašizmus a autentické národovectvo a ľavičiarstvo. Clementis aj Mináč by boli zakázaní a blokovaní zrejme aj v dnešných časoch. Dôkazom toho je, že napriek tomu, že je kniha úplne vypredaná, nevyšla o nej ani jedna veta v hlavnom mediálnom prúde. V knihe sa stretli mnohé osobnosti s rôznymi názormi, to je ideál, ktorý pripomenul aj profesor Hajko, teda cieľ kultúry prekonávať spory a spájať rôznorodé postoje v rámci kultúrnej stavby. Spoluzostavovateľ knihy v závere podujatia vyzval autorov, aby sa dali do vypracovania nového zborníka, ktorý bude venovaný budúcoročnej 120-ročnici ďalších osobností Ivana Horvátha a Laca Novomeského. Úspech knihy Clementis & Mináč je dôkazom toho, že boj o autenticitu na kultúrnom poli nie je márny a má zmysel.

Foto: tajomník Matice Peter Schvantner

X