Členské ústredie MS vydalo nové pokynyČlenské ústredie Matice slovenskej dáva do pozornosti nové metodické pokyny pre miestne odbory, odbory Mladej Matice, záujmové a vedecké odbory na rok 2021.

Tieto pokyny sú dôležité pre našu každodennú činnosť preto im treba venovať náležitú pozornosť. Pripomeňme si nimi to čo už vieme a vykonávame automaticky no i nové výzvy a postupy na tento rok. Želáme Vám veľa pevného zdravia a elánu pri plnení úloh po celý rok 2021!

ČÚ MS

Metodický pokyn Členského ústredia pre miestne odbory a odbory Mladej Matice na rok 2021

Metodický pokyn Členského ústredia pre záujmové a vedecké odbory MS na rok 2021

 

X