Hontiansky Keľavník


//Hontiansky Keľavník

Tohtoročné leto sa nieslo v rámci očakávaných uvoľnení po dlhej  uzávere akýchkoľvek podujatí a kultúrnych aktivít. Pandémia hlboko zasiahla aj do realizácie matičných projektov a mnohé sa len veľmi ťažko rozbiehajú. Oblastné pracovisko a Miestny odbor Matice slovenskej Hrušov úzko spolupracujú s Hontiansko-ipeľským osvetovým strediskom Veľký Krtíš a spoločne pripravujú niekoľko projektov. V oblasti výchovy mládeže a budovania vzťahu k tradíciám už vlani zorganizovali 1. skúšobný ročník letných táborov Hontiansky keľavník, ktorý bol úspešný, ale žiaľbohu predčasne ukončený k vôli pandemickým opatreniam. Po skúsenostiach a praktických najmä termínových úpravách sa už tento rok na organizáciu tábora pripravili dôkladnejšie. Realizoval sa v dvoch turnusoch 19.-23.7. a 9.-13. 8. 2021 v obci Hrušov. Účastníci z okresného mesta, okolitých dedín, medzi ktorými sa našli i deti z iných miest, prázdninujúce u starých rodičov,  dochádzali každý deň z Veľkého Krtíša. Týždeň bol rozdelený na rôzne témy týkajúce sa tradičného života na dedine a súvisiacich činností. Deň odevu bol zameraný na spôsoby tvorby tradičného odevu od pestovania a spracovanie konopí, pradenie, tkanie, vyšívanie, paličkovanie.  Zakončený bol prehliadkou krojov v Ľudovom dome. Deň dreva deti využili na spoznávanie regionálnych drevín, spôsoby ich využitia a opracovania najmä ľudovom staviteľstve. Deň chleba a zeme v znamení podôb prác pri zbere obilia, ručnom mlátení, využitia slamy na výrobu tradičnej krytiny, ukončený ukážkou pečenia v kamennej peci a ochutnávkou tradičných hrušovských lepníkov. Viacerí si vyskúšali spracovanie hliny a kameňa, spôsoby používania v tradičnej architektúre. Na návšteve penziónu U bylinkárky spoznávali druhy liečivých bylín a možnosti ich využitia v ľudovej medicíne. Počas Dňa kovov sa  účastníci  oboznámili s prácami v  kováčskej vyhni, pozreli zariadenie pálenice, expozíciu stabilných motorov, roľníckeho náradia,  starých traktorov, výstavu hasičských prilieb a techniky. Záverečným bol De ň Hontu s výstupom na vyhliadku na Prášnom vrchu odkiaľ možno vidieť hrušovské lazy,  celú oblasť Hontu  Fatru, Matru, a  pri optimálnom počasí Nízke i Vysoké Tatry. Od kaplnky s Kalváriou na vrchu Stráňa deti videli južnú časť regiónu, Ipeľskú kotlinu a samotnú obec Hrušov. Zoznámili sa aj s históriu tohto pútnického miesta a jeho pôvodom vzniku, čo priblížil, ako aj po celý čas tábora účastníkov sprevádzal Ján Brloš z OP MS Hrušov. Počas realizácie  organizátori z HIOS pod vedením riaditeľa Cyrila Páriša pripravili pre deti rôzne tradičné hry, ktoré vyplnili voľný čas v rámci jednotlivých aktivít. Projekt podporil  Fond na podporu umenia a jeho zámer priblížiť mladej generácii tradičné spôsoby života, ale zároveň im spríjemniť dni prázdnin, bol k spokojnosti organizátorov naplnený.

Ján Brloš

 

2021-10-07T14:44:51+00:007 októbra 2021 |Banskobystrický kraj|
X