Jakub Grajchman, štúrovec obľúbený medzi pospolitým ľudom


//Jakub Grajchman, štúrovec obľúbený medzi pospolitým ľudom

Matica slovenská si v roku 2022 pripomína v rámci ROKA ODKAZU ŠTÚROVCOV dvojsté výročie osobností národného obrodenia, osobností, ktoré významným spôsobom zasiahli do slovenských dejín. V tieni takých významných dejateľov, ako boli Francisci, Kráľ, Kalinčiak, Daxner, zostávajú osobnosti, ktoré sa síce zapojili do obrodného procesu meruôsmych rokov, ale až tak často sa nespomínajú. Medzi ne patrí aj básnik, dramatik, pedagóg a štúrovec Jakub Grajchman. Po stránke literárnej tvorby Grajchman nepatril síce k najpoprednejším štúrovcom, ale jeho diela boli veľmi obľúbené medzi pospolitým ľudom.

Dňa 25. júla 2022 sa v obci pod majestátnym Kriváňom – v Hybiach uskutočnilo spomienkové podujatie venované Jakubovi Grajchmanovi, rodákovi z tejto obce, ktorý sa narodil presne na Jakuba pred 200 rokmi. Hybenia si v deň narodenia pripomenuli svojho významného rodáka, štúrovského básnika a dramatika Jakuba Grajchmana. Na tomto podujatí sa zúčastnila aj početná matičná delegácia, ktorú viedol predseda MS Marián Gešper a spolu s nim sa spomienkových osláv zúčastnili aj podpredseda MS a riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec, tajomníci MS Peter Schvantner Ján Seman a Viliam Komora, riaditeľ Členského ústredia MS Martin Hajník, predseda KR MS Žilinského samosprávneho kraja Milan Stromko, tajomník Divadelného odboru MS Peter Vrlík a pracovník ČÚ MS Lukáš Havlík. V popoludňajších hodinách sa začali obyvatelia Hýb schádzať do zrekonštruovaného Kultúrneho domu, kde bol pripravený zaujímavý program. Domácich a hostí na úvod privítal starosta obce Karol Pavlíček, ktorý pripomenul mnohé osobnosti ktoré sa v Hybiach narodili za všetkých len spomeňme, ďalšieho štúrovca lekára Jonáša Bohumila Guotha, ovocinára Ľudovíta Orfanidesa, básnika Júliusa Lenku, herca Ivana Rajniaka, spomenul hybský cintorín, kde tieto osobnosti snívajú svoj večný sen, medzi nimi na čestnom mieste pod majestátnou lipou leží aj hrob Jakuba Grajchmana. Po ňom sa slova ujal predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Vo svojom príhovore pripomenul, že Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za rok Odkazu štúrovcov. V roku 1822 sa narodili silné osobnosti štúrovskej generácie ktoré ovplyvňovali slovenský umelecký a politicky život. Svojim dielom a činmi kliesnili cestu k slovenskej štátnosti, stáli pri zrode moderného slovenského národa, medzi také osobnosti sa radí aj Jakub Grajchman. Nasledoval umelecký program v ktorom vystúpili členovia domáceho Divadelného súboru Jakuba Grajchmana a miestny hudobníci a recitátori. Program bol zostavený z ukážok Grajchmanovej básnickej a dramatickej tvorby, niektoré jeho básne boli aj zhudobnené a zaspievané miestnym hudobným triom, ktoré vzniklo len pre túto príležitosť. Program svojim vstupmi oživoval doktorand Palackého univerzity, Filozofickej fakulty v Olomouci, miestny rodák Michal Jaroš, ktorý  v krátkych vstupoch priblížil život a dielo Jakuba Grajchmana. Po uvedení programu sa všetci prítomní odobrali na miestny cintorín. V čele sprievodu kráčal samotný básnik Grajchman v dobovom  oblečení (stvárnil ho matičný divadelník) a za nim mladí matičiari v dobových uniformách slovenských dobrovoľníkov niesli matičnú a štátnu zástavu. Tu pod majestátnou lipou stojí hrob tohto štúrovského básnika. Pri hrobe vystúpilo hudobné trio s zhudobnenou básňou od liptovského rodáka Petra Bellu-Horala. Báseň od Grajchmana zarecitoval podpredseda MS Marek Nemec. Jakub Grajchman sa zúčastnil aj prijatia u cisára Františka Jozefa I. v roku 1849 v Olomouci. Slovenská delegácia predložila cisárovi svoje požiadavky. Túto menej známu stránku Grajchmanovho života priblížil ďalší doktorand Palackého univerzity Krištof Kouřyl. Potom už na hrob tohto básnika a dramatika zasadili ružu  starosta obce Karol Pavlíček a predseda MS Marián Gešper. Boli položené aj vence za MS ich položili predseda Marián Gešper, podpredseda Marek Nemec a tajomník Viliam Komora. Na záver sa senior Liptovsko-oravského seniorátu a miestny evanjelický farár Stanislav Grega  pomodlil.

V Hybiach si pred nedávnom pripomenuli svojho rodáka herca Slovenského národného divadla Ivana Rajniaka (písali o tom Slovenské národné noviny). Teraz si pripomenuli ďalšieho svojho významné ho rodáka Jakuba Grajchmana, spolužiaka významného básnika Janka Kráľa. Na záver mi dovoľte zacitovať slová Krištofa Kouřyla ktoré predniesol pri hrobe tohto básnika a dramatika: „Jakuba Grajchmana môžeme tak trochu prirovnať k českému básnikovi Karlovi Jaromírovi Erbenovi, ktorý taktiež písal balady, ale verše Grajchmanove sú čistejšie, údernejšie, majú väčšiu výpovednú hodnotu. Hybenia môžu byť právom hrdí na svojho rodáka.“

text: Peter VRLÍK, foto: Ľuboš ŠUCHTÁR

2022-07-29T13:08:38+00:0029 júla 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X