Matica slovenská na Dňoch mesta Žarnovica


//Matica slovenská na Dňoch mesta Žarnovica

V piatok 9. a v sobotu 10. septembra sa v Žarnovici konali Dni mesta a boli do nich aktívne zapojení mnohí členovia Miestneho odboru Matice slovenskej.

V rámci programu, sa v sobotu dopoludnia na kolkárskej štvordráhe mestského športového areálu, konala aj súťaž Matičné kolky. Po roku, s rozdielom len jediného dňa, ju pre svojich členov opäť zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica.

V štyroch kategóriách na 40 hodov združených (20 hodov do plných a 20 hodov dorážka) súťažilo spolu až 27 členov Miestneho odboru MS, čo bolo o osem viac ako pred rokom a tak to bol rekord v počte súťažiacich. Keďže niektorí mali aj ďalšie povinnosti bol im umožnený prednostný štart. Už krátko po ôsmej hodine tak na dráhu nastúpila prvá štvorica. Tvorila ju predsedníčka MO Anna Benčatová (potom účinkovala aj ako členka speváckej skupiny Prameň), Alena Kazimírová (ako zástupkyňa primátora mala rozhodne nemálo ďalších povinností), Margita Líšková (tiež členka speváckej skupiny Prameň) a Roland Hanus (neskôr vystupoval ako člen speváckeho zboru Žarnov). Obe Prameňáčky hrali v krojoch. Potom sa za tri hodiny vystriedali postupne všetci záujemcovia o tento pekný šport. Boli medzi nimi napríklad predseda Mestského mládežníckeho parlamentu a poslanec mestského zastupiteľstva (MsZ) Radim Vojtko, poslanec MsZ a súčasne predseda Občianskeho výboru mestskej časti Žarnovická Huta Ján Udička, či nový člen Igor Krumpár.

V kategórii ženy 59-ročné a mladšie súťažilo šesť. Výborným výkonom 160 kolov zvíťazila Adriána Thonhauserová. Druhá bola jej mama Martina so 148. Na 3. mieste skončila Ivana Jančoková, ktorá zvalila 145 kolov.

V kategórii muži 59-roční a mladší súťažili piati. Výsledkom 153 kolov jasne zvíťazil a minuloročné víťazstvo obhájil Marián Sedliak. Druhý bol Jozef Šavolt so 125 a tretí Ján Udička s 99 kolmi.

V kategórii ženy 60-ročné a staršie súťažilo najviac, a to až deväť.  Zvíťazila Anna Rybárová so 111 kolmi. Druhá bola Eva Káčerová so 106 a tretia Helena Mesiariková, keď zvalila len o jediný kolík menej.

Sedem matičiarov súťažilo v kategórii muži 60-roční a starší. Jasným víťazom bol Jaroslav Krnáč, ktorý zvalil až 186 kolov. Bol to nielen najlepší výkon v súťaži, ale aj rekord v doterajšej histórii tejto súťaže. Druhý bol Ivan Kunský so 135 a tretí Jozef Piecka so 129 kolmi.

Tieto trojice boli ocenené športovými pohármi, ktoré im odovzdal hlavný rozhodca súťaže Radoslav Fúska st.

Veľká vďaka za poskytnuté občerstvenie patrí členke MO MS Martine Thonhauserovej. Poďakovanie za pomoc pri zabezpečení súťaže patrí členovi Kolkárskeho oddielu Žarnovica Petrovi Azorovi a za poskytnutú zľavu za prenájom kolkárskych dráh Kolkárskemu oddielu Žarnovica a zvlášť jeho predsedovi Radoslavovi Fúskovi st.

V čase, keď kolkárska súťaž ešte pokračovala, v stánku MS už účinkovala spevácka skupina Prameň. Počas takmer ôsmich hodín si návštevníkov získali nielen ľudovými pesničkami, ale aj bohatou ponukou občerstvenia.

No a dvojica členov MO MS, konkrétne Rudolf Hula a Juraj Benčat,  počas štyroch hodín zabezpečovala razenie pamätných mincí. Tie boli tentoraz s motívom 690. výročia prvej písomnej zmienky o Žarnovici.

Podvečer si z úst moderátorky podujatia všetci prítomní mohli vypočuť približne 5-minútovú informáciu o Matici slovenskej i Miestnom odbore Žarnovica.

Celkovo možno tak jednoznačne konštatovať, že žarnovickí matičiari na Dňoch mesta Žarnovica, dôstojne reprezentovali Maticu slovenskú.

Jozef Piecka

Foto: autor a Michal Piecka

Časť speváckej skupiny Prameň v stánku MS

J. Benčat (vľavo) a R. Hula počas razenia pamätnej mince

2022-09-13T09:29:50+00:0013 septembra 2022 |Banskobystrický kraj|
X