Nové Zámky spomínali na 260. výročie narodenia Antona Bernoláka


/, Nitriansky kraj/Nové Zámky spomínali na 260. výročie narodenia Antona Bernoláka

Slávnostná svätá omša venovaná 260. výročiu narodenia Antona Bernoláka

Výnimočný duchovný zážitok poskytla veriacim slávnostná svätá omša vo Farskom kostole Povýšenia svätého Kríža v Nových Zámkoch venovaná rímskokatolíckemu kňazovi, jazykovedcovi, výraznej osobnosti našich národných dejín a národného obrodenia Antonovi Bernolákovi. Hlavným celebrantom bol rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Mons. Marián Dragúň. Vo svojej kázni zameranej na zmysel viery priblížil prítomným veriacim a divákom sledujúcim priamy prenos práve svedectvo viery Antona Bernoláka: „Niektorí kresťanstvu vyčítajú, že je orientované na večnosť a zanedbáva tento svet. Pri pohľade do histórie môžeme povedať, že opak je pravdou. Správne pochopená a prežívaná viera prinášala so sebou aj spoločenský, kultúrny, materiálny, ale aj národný rozvoj. Jedným z tých, ktorého viera viedla k tomu, aby sa usiloval o povznesenie kultúry, rozvoja svojho ľudu a národa je aj Anton Bernolák.“

Slávnostnú svätú omšu hudobne sprevádzali a zvlášť umocnili duchovný zážitok – Dámsky spevácky zbor pri KSŠ Nové Zámky, Detský spevácky zbor pri Cirkevnej ZŠ Antona Bernoláka, operným spevom primátor mesta Nové Zámky Otokar Klein a Novozámocký detský a mládežnícky súbor Matičiarik.

Slávnostná pietna spomienka, ale aj aktuálna inscenácia

Anton Bernolák, rodák zo Slanice na Orave,  pôsobil v novozámockej farnosti od mája 1797 až do svojho náhleho úmrtia 15. januára 1813. Nášho prvého kodifikátora slovenského jazyka a jednu z najvýznamnejších osobností slovenského osvietenstva si zástupcovia Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta Nové Zámky, Matice slovenskej, tamojších škôl, kultúrnych, osvetových a záujmových inštitúcií, Jednoty dôchodcov Slovenska a široká verejnosť uctili aj slávnostným kladením vencov pri soche Antona Bernoláka.

Popoludňajší program osláv sa už presunul do domu kultúry, kde sa divákom predstavili umelecké telesá späté s Miestnym odborom Matice slovenskej Nové Zámky – Divadlo Paradox, Vokálny zbor Enthea a Novozámocký mládežnícky a detský folklórny súbor Matičiarik. Podujatie uviedol svojím príhovorom predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Prínos Bernoláka vyjadril symbolickým prirovnaním k národnému domu, ktorého základy postavil práve Anton Bernolák: „Ak náš slovenský dom svojbytnosti pripodobníme k budove, tak múry sú štúrovské, strecha novodobá slovenská štátnosť z roku 1993, no základy sú jednoznačne bernolákovské. Dejinne však pevné s pomyselnou silou kameňa, no súčasne duchovné a úprimne kresťanské. Bez tvorivej bernolákovskej generácie, ktorá húževnato pracovala pre slovenskú budúcnosť, keď Slovensko nemalo ani administratívne hranice, samosprávu, dištrikt, či slovenské univerzity a slovenčina bola len jedným z mnohých jazykov habsburskej monarchie, by to mali nasledujúce vlny národného obrodenia veľmi ťažké. Bernolákovci ukázali cestu a osobnostný vzor aj pre stúpencov Všeslávia a štúrovcov. Bernolák je silná vedúca osobnosť, ktorá sa radí do panteónu slovenských národných činovníkov. Trochu pripomína osud kňaza a predsedu zahraničnej Matice slovenskej Františka Fugu, ktorý taktiež obetavo vyčerpal svoje zdravie permanentnou prácou pre slovenský národ, tak ako mnoho iných národovcov, ktorí toľko obetovali pre Slovákov(… )“.

Iniciátorom a dramaturgom podujatia opäť Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky

Iniciátorom a dramaturgom celých osláv bol Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky pod vedením predsedníčky Miroslavy Valovičovej. Život Antona Bernoláka a jeho spojitosť s mestom Nové Zámky predstavila aj vo svojej prezentácii. Celým popoludňajším podujatím moderátorsky sprevádzal známy herec Juraj Bača. Ten prijal aj pozvanie svojho spolužiaka z VŠMU v Bratislave režiséra Mareka Luptáka a zahral si s členmi divadla Paradox pri MO MS Nové Zámky v kratšej hre venovanej práve Antonovi Bernolákovi. Inscenácia chcela priblížiť najmä mladým ľudom Bernoláka ako obyčajného človeka, reálnu postavu bez pátosu, ktorý v dnešných očiach mladých ľudí zostáva nepochopený. Predstavenie vyzdvihlo presahy zamýšľajúce sa nad Bernolákovým konaním, do kontrastu dávajúc memorovanie bez pochopenia súvislostí a hlbšieho kontextu doby a jej nevyhnutných presahov pre pochopenie súčasnosti.  Pri príležitosti osláv takto v matičnom novozámockom divadle vznikla zaujímavá inscenácia vhodná ako doplnkový výučbový materiál pre školy, zvlášť študentov maturitných ročníkov. Navyše nesúca v sebe benefit prvkov neformálneho rovesníckeho vzdelávania. V priestoroch kultúrneho domu bola inštalovaná aj výstava Matice slovenskej venovaná kodifikácii slovenského jazyka.

Ďakujeme hlavným organizátorom Mestu Nové Zámky, Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Nové Zámky, Miestnemu odboru Matice slovenskej Nové Zámky a Cirkevnej základnej škole Antona Bernoláka za dôstojné oslavy pripomínajúce si 260. výročie narodenia Antona Bernoláka.

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou mesta Nové Zámky a mediálnou podporou RTVS.

Veronika Bilicová, Dom MS v Nitre

Autor fotografií: Júlia Vargová

 

 

 

X