Oznámenie matičnej i nematičnej verejnosti


//Oznámenie matičnej i nematičnej verejnosti

S pocitom zadosťučinenia chceme oznámiť, že po rokoch úsilia sa nám podarilo výrazne pokročiť v riešení káuz, nevyjasnených konaní a nehospodárnych krokov, ktoré súčasné vedenie Matice slovenskej zdedilo.

Po dlhých rokoch sa Matica slovenská rozhodla otvoriť bezpečnostnú skriňu uloženú v matičnej budove v Martine, aby zistila aktuálny stav kovovej časti zbierky na Národný poklad. Po úvodnej inventarizácii za prítomnosti notára sa podarilo zistiť, že Nadácia Matice slovenskej, ktorej súčasným správcom je Jozef Steiner, nevenovala jej správe zákonom požadovanú pozornosť. Tvrdenia nadácie o tom, že všetky krabice a obálky so zlatom a inými cennými kovmi umiestnené v bezpečnostnej skrini v Martine sú od roku 2006 neporušené, nie sú pravdivé. Pri kontrole za dohľadu štátnej notárky sa zistilo, že niekoľko desiatok obálok, v ktorých boli umiestnené predmety zo zlata, bolo otvorených a ich obsah nezodpovedal inventarizačným zoznamom na obálkach. Chýba niekoľko desiatok predmetov zo zlata, čo chce Matica počas dôkladnej inventarizácie aj za účasti predstaviteľov Nadácie Matice slovenskej podrobnejšie preveriť. O zistených skutočnostiach budeme verejnosť informovať.

Ako vieme, finančná časť zbierky na Národný poklad bola nelegitímne „investovaná“ do Podielového družstva Slovenské investície, ktoré skrachovalo, a tak vlastník zbierky, ktorým nie je nikto iný ako slovenský národ, prišiel vinou Nadácie Matice slovenskej o približne 26 miliónov slovenských korún, teda asi 870 tisíc eur.

Chceme verejnosť informovať aj o tom, že zbierka obrazov, v ktorej dve tretiny predstavuje dar Vincenta Hložníka národu prostredníctvom Matice slovenskej, v správe tzv. nadácie, bola z dôvodu jej nedbalosti poškodená. Škody však na rozdiel od zavádzajúcich informácií z médií nepredstavujú riziko znehodnotenia umeleckých diel a ich reštaurácia by nemala byť ani finančne náročná. Matica slovenská aktívne komunikuje so Slovenskou národnou galériou, ktorá prisľúbila pomoc pri reštaurácií.

Matica slovenská oznamuje tieto fakty matičnej i nematičnej verejnosti v nádeji, že ju presvedčí o úspešnom úsilí vysporiadať sa s kauzami z minulosti, ktoré poškodzovali  jej meno.

V Martine 27. júna 2017.

Marián TKÁČ, Matice slovenskej

Maroš SMOLEC, správca Matice slovenskej

 

 

2018-11-08T18:01:07+00:0027 júna 2017 |Nezaradené|
X