Predseda MS Marián Gešper: Pokračujeme v svätej práci pre národ


/, Zahraničie, Žilinský kraj/Predseda MS Marián Gešper: Pokračujeme v svätej práci pre národ

Keď sa začínal rok 2020, viacerí tušili, že bude zložitý, no asi nik nepredpokladal, že my, matičiari, budeme podrobení takej ťažkej a vážnej skúške. Opisovať priebeh útokov na Maticu a paralelne nuansy tzv. pandémie koronavírusu by vystačilo na celý román. No akým spôsobom si niektorí politici a tzv. novinári – v skutočnosti iba bezduchí mediálni propagandisti – zobrali do úst najstaršiu národnú ustanovizeň, nie je hodné 21. storočia. Skôr neslávnych rokov 1875 a 1950 až 1954! Skúsme to rekapitulovať.

V prvej tretine tohto roka sa valila na Maticu slovenskú vlna výpadov, bohužiaľ, s posvätením predstaviteľov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Tej republiky, za ktorú matičiari celé generácie bojovali. Matica zrazu „nemá zmysluplné poslanie v 21. storočí, do jej personálnych záležitostí sa vstúpiť nedá, nástrojom je stopnúť dotácie“. Zaujímavé poňatie modernej demokracie… Koho nemáme v kultúre pod kontrolou, tomu stopneme dotáciu, a najlepšie je zrušiť ju. MS je „duplicitná, prekonaná, nadbytočná či fašistická. Je anachronizmus 19. storočia, pre dnešnú dobu škodlivá inštitúcia, semenište nacionalizmu, treba ju zrušiť, matičiari do 21. storočia nepatria a jej existencia nemá zmysel“. Niektorí, dokonca, aby to okorenili v štýle uhorského polofeudálneho režimu, označili Slovenské národné noviny za nástroj „ruskej propagandy“. Teda matičiari sa opäť stali už po koľkýkrát „panslávmi“!

Po čase neomarxistickí plánovači „kultúrnej politiky“, kryjúci sa za masku „liberálov“, zistili, že útoky vzbudili nečakané sympatie verejnosti voči Matici. Čo sa nepodarilo priamym útokom, skúsilo sa okľukou. V rámci údajného šetrenia počas pandémie už roky ochudobňovanej ustanovizni škrtli nie desať percent štátnej dotácie, ale rovno dvadsaťtri percent, teda štyristotisíc eur! A to aj napriek tomu, že minister financií v druhom kole čestne navrhoval oveľa nižšie krátenie. Následkom je ďalšie prepúšťanie a uťahovanie opaskov v ustanovizni. Napriek všetkému neúnavne pracujeme ďalej.

V roku 2020 vyšlo prvé číslo vedeckého časopisu Slovensko-Národné spektrum. Stretlo sa s pozitívnymi reakciami. Vo vydávaní budeme pokračovať aj budúci rok. V týchto mesiacoch sme obnovili matičnú Bibliotéku v sídle ustanovizne – namiesto tej, ktorá bola odtrhnutá z matičného organizmu tzv. knižničným zákonom v roku 2000. Napriek pandémii sme ako asi jediná organizácia vyplatili projekty regionálnej kultúry našim miestnym odborom. Mnohé mestá to nedokázali.

V časových úsekoch medzi lockdownami sme odhalili pamätníky A. Hlinkovi v Košiciach, J. Škultétymu v Martine, tabuľu návratu slovenských legionárov v roku 1920 v Bratislave. Nezabudli sme na výročie Trianonu a ani na ocenenie matičiarov zavraždených nemeckým nacizmom, teda tiež ideológie, ktorá kedysi tak rada likvidovala iných. Mnoho ráz sme pri spomienkach na historické míľniky slovenského národa v tomto roku suplovali štát. A ako sa nám odvďačili politici? Sekli nás po krížoch riadnou trstenicou. Nevzdáme sa ničoho bez boja a pokračujeme v svätej práci pre národ aj v roku 2021!

JUDr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej 

X