Objednávky 2013 – 2015


/Objednávky 2013 – 2015

Objednávka 269/2015
Objednávka 268/2015
Objednávka 267/2015
Objednávka 266/2015
Objednávka 265/2015
Objednávka 264/2015 – storno
Objednávka 263/2015
Objednávka 262/2015
Objednávka 261/2015
Objednávka 260/2015
Objednávka 259/2015
Objednávka 258/2015
Objednávka 257/2015
Objednávka 256/2015
Objednávka 255/2015
Objednávka 254/2015
Objednávka 253/2015
Objednávka 252/2015
Objednávka 251/2015
Objednávka 250/2015
Objednávka 249/2015
Objednávka 248/2015
Objednávka 247/2015
Objednávka 246/2015
Objednávka 245/2015
Objednávka 244/2015
Objednávka 243/2015
Objednávka 242/2015
Objednávka 241/2015
Objednávka 240/2015
Objednávka 239/2015
Objednávka 238/2015
Objednávka 237/2015
Objednávka 236/2015
Objednávka 235/2015
Objednávka 234/2015
Objednávka 233/2015
Objednávka 232/2015
Objednávka 231/2015
Objednávka 230/2015
Objednávka 229/2015
Objednávka 228/2015
Objednávka 227/2015
Objednávka 226/2015
Objednávka 225/2015
Objednávka 224/2015
Objednávka 223/2015
Objednávka 222/2015
Objednávka 221/2015
Objednávka 220/2015
Objednávka 219/2015
Objednávka 218/2015
Objednávka 217/2015
Objednávka 216/2015
Objednávka 215/2015
Objednávka 214/2015
Objednávka 213/2015
Objednávka 212/2015
Objednávka 211/2015
Objednávka 210/2015
Objednávka 209/2015
Objednávka 208/2015
Objednávka 207/2015
Objednávka 206/2015
Objednávka 205/2015
Objednávka 204/2015
Objednávka 203/2015
Objednávka 202/2015
Objednávka 201/2015
Objednávka 200/2015
Objednávka 199/2015
Objednávka 198/2015
Objednávka 197/2015
Objednávka 196/2015
Objednávka 195/2015
Objednávka 194/2015
Objednávka 193/2015
Objednávka 192/2015
Objednávka 191/2015
Objednávka 190/2015
Objednávka 189/2015
Objednávka 188/2015
Objednávka 187/2015
Objednávka 186/2015
Objednávka 185/2015
Objednávka 184/2015
Objednávka 183/2015
Objednávka 182/2015
Objednávka 181/2015
Objednávka 180/2015
Objednávka 179/2015
Objednávka 178/2015
Objednávka 176/2015
Objednávka 175/2015
Objednávka 174/2015
Objednávka 173/2015
Objednávka 172/2015
Objednávka 171/2015
Objednávka 170/2015
Objednávka 169/2015
Objednávka 168/2015
Objednávka 167/2015
Objednávka 166/2015
Objednávka 165/2015
Objednávka 164/2015
Objednávka 163/2015
Objednávka 162 /2015
Objednávka 161/2015
Objednávka 160/2015
Objednávka 159/2015
Objednávka 158/2015
Objednávka 157/2015
Objednávka 156/2015
Objednávka 155 /2015
Objednávka 154 /2015
Objednávka 153/2015
Objednávka 152/2015
Objednávka 151/2015
Objednávka 150/2015
Objednávka 149/2015
Objednávka 148/2015
Objednávka 147/2015
Objednávka 146/2015
Objednávka 145/2015
Objednávka 144/2015
Objednávka 143/2015
Objednávka 142/2015
Objednávka 141 /2015
Objednávka 140/2015
Objednávka 139/2015
Objednávka 138/2015
Objednávka 137/2015
Objednávka 136/2015
Objednávka 135/2015
Objednávka 134/2015
Objednávka 133/2015
Objednávka 132/2015
Objednávka 131/2015
Objednávka 130/2015
Objednávka 129/2015
Objednávka 128/2015
Objednávka 127/2015
Objednávka 126/2015
Objednávka 125/2015
Objednávka 124/2015
Objednávka 123/2015
Objednávka 122/2015
Objednávka 121/2015
Objednávka 120/2015
Objednávka 119/2015
Objednávka 118/2015
Objednávka 117/2015
Objednávka 116/2015
Objednávka 115/2015
Objednávka 114/2015
Objednávka 113/2015
Objednávka 112/2015
Objednávka 111/2015
Objednávka 110/2015
Objednávka 109/2015
Objednávka 108/2015
Objednávka 107/2015
Objednávka 106/2015
Objednávka 105/2015
Objednávka 104/2015
Objednávka 103/2015
Objednávka 102/2015
Objednávka 101/2015
Objednávka 100/2015
Objednávka 99/2015
Objednávka 98/2015
Objednávka 97/2015
Objednávka 96/2015
Objednávka 95/2015
Objednávka 94/2015
Objednávka 93/2015
Objednávka 92/2015
Objednávka 91/2015

Objednávka 90/2015
Objednávka 89/2015
Objednávka 88/2015

Objednávka 87/2015
Objednávka 86/2015
Objednávka 85/2015
Objednávka 84/2015
Objednávka 83/2015
Objednávka 82/2015
Objednávka 81/2015
Objednávka 80/2015
Objednávka 79/2015
Objednávka 78/2015
Objednávka 77/2015
Objednávka 76/2015
Objednávka 75/2015
Objednávka 74/2015
Objednávka 73/2015
Objednávka 72/2015
Objednávka 71/2015
Objednávka 70/2015
Objednávka 69/2015
Objednávka 68/2015
Objednávka 67/2015
Objednávka 66/2015
Objednávka 65/2015
Objednávka 64/2015
Objednávka 63/2015
Objednávka 62/2015
Objednávka 61/2015
Objednávka 60/2015
Objednávka 59/2015
Objednávka 58/2015
Objednávka 57/2015
Objednávka 56/2015
Objednávka 55/2015
Objednávka 54/2015
Objednávka 53/2015
Objednávka 52/2015
Objednávka 51/2015
Objednávka 50/2015
Objednávka 49/2015
Objednávka 48/2015
Objednávka 47/2015
Objednávka 46/2015
Objednávka 45/2015
Objednávka 44/2015
Objednávka 42/2015
Objednávka 41/2015
Objednávka 40/2015
Objednávka 39/2015
Objednávka 38/2015
Objednávka 37/2015
Objednávka 36/2015
Objednávka 35/2015
Objednávka 34/2015
Objednávka 33/2015
Objednávka 32/2015
Objednávka 31/2015
Objednávka 30/2015
Objednávka 29/2015
Objednávka 28/2015
Objednávka 27/2015
Objednávka 26/2015
Objednávka 25/2015
Objednávka 24/20 za 15
Objednávka 23/2015
Objednávka 22/2015

Objednávky za roky 2013-2014

96/2014
115a, 115 b, 115 c/ 2014
129/ 2014
131/2014
132/2014
133/2014
134/2014
135/2014
136/2014
142/2014
143/2014
155 a/2014
156/2014
163/2014
199/2014
Objednávka 154/2014
Objednávky do 15 mája 2013
Objednávky apríl 2013
Objednávky január až marec 2013

ČísloPredmetCenaDodávateľDátum vystavenia
21/2015brožžúry k Roku Ľ. ŠŠtúra - 9000 ks1633.00Fork, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin2015-03-06
20/2015referenčné skúššky pre 5 osôb81.00Ján Kolník, Súkromná autoškola, Nálepkova 316/24, 038 54 Krpeľany2015-03-11
19/20156 ks tekutej peny9.00CWS – boco Slovensko, s.r.o, Servisné stredisko Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, 974 00 Banská Bystriva2015-03-05
18/2015tlač brožžúry k Roku Ľ. ŠŠtúra160.00Alexander Raèkoviè - XDIMENSION, Hrnèiarska 2528/4, 926 01 Sereï2015-02-25
17/2015tlač katalógu a výstava Slov. literatúra po r. 19894459.52Vegaprint, s.r.o., Na Drienok 542, 038 21 Mošovce2015-02-20
16/2015update knihovníckeho systému Clavius na rok 201548.00RNDr. Marián Sabo, MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53, 010 01 Žilina2015-03-02
15/2015Michal Slivka / Pohľady do stredovekých dejín Slovenska1695.00Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany2015-02-23
14/2015Kultúra slova 1-61674.00Benem s.r.o., 29. augusta 13/1431, 039 01 Trenèianske Teplice2015-02-24
13/2015nákup tonerov327.24P.A.N. spol. s.r.o., A. Kmea 13, 036 01 Martin2015-02-26
12/2015prenájom sály v rámci Roka Ľ. ŠŠtúra204.00Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 821 03 Bratislava -Ružinov2015-02-26
11/2015predplatné týždenníka Kanadský Slovák130.00The Canadian Slovak, 259 Traders Blvd.Euas, Unit 6, Missisauga, Ont. L4ZE2015-02-25
10/2015nákup poštových poukើok pre ÈU330.00Alfa Print,s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin2015-02-16
9/2015oprava služobného motorového vozidla Škoda Fabia 274 BX80.00AutoKOMPLEX Martin, s.r.o. Jilemnického 6100/45A, 036 01 Martin2015-02-16
8/2015dezinsekcia proti moli šatovej164.16FEDOREX, Anton Fedor, Švermova 31, 036 01 Martin2015-02-23
7/2015nákup kancelárskych potrieb185.26Papera, Èerešòová 17, 974 05 Banská Bystrica2015-02-09
6/2015stavebné práce2909.10Kafastav - F. Kaèica, Koštany nad Turcom 19, 038 41 Martin2015-01-14
5/2015Patch káble194.07Akza.sk, Jatoèní 33a, 170 00 Praha 72015-02-03
4/2015občerstvenie pre členov výboru171.00FRESH a FRIED SLOVAKIA, s.r.o., A. Stodolu 5015/7,m 036 01 Martin2015-01-29
3/2015montᾞ+demontើ detektora44.60Jaromír Remiš - REMIS, Fínska 2353/30, 038 61 Vrútky2015-01-23
2/2015oprava kop. stroja Canon500.00Servis kanc. a projekènej techniky, Ján Zvarík, Na Záchrasti 377/30, 010 09 Žilina 2015-01-16
1/2015zástava SR a MS72.24SIGNO, s.r.o., Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok2015-01-09
215/2014nákup 2 externých diskov147.84P.A.N. spol. s.r.o., A. Kmea 13, 036 01 Martin2014-12-19
214/2014preèistenie potrubia204.00Jozef Kvoèkuliak PROFIT, Valèa 270, 038 422014-12-19
213/2014nákup kancelárskych potrieb794.44PAPERA, Èerešòová 17, 974 05 B. Bystrica2014-12-19
212/2014demontᾞ podlahy, búranie priečky FIU1469.16KAPA-STAV, F. Kaèica, Koštany nad Turcom 19, 038 412014-12-18
211/2014maliarske práce v MS budove II.4139.05Peter Petroviè, Svätoplukova 6, 036 01 Martin2014-12-18
210/2014znalecký posudok na pozemky200.00Ing. Milan Vyparina, P. Mudroòa 34/98, 036 01 Martin2014-11-17
208/2014zapožičanie čerpadla, tlaková skúška v DMS R. Sobota396.33GAS-KO, s.r.o., Záhradná 600? 980 02 Jesenské2014-12-17
207/2014tlač publikácie - Historický zborník 1-/2014937.50Benem s.r.o., 29. auusta 13/1431, 039 01 Trenèianske Teplice2014-12-15
206/2014tlač publikácie Podpora kvality života Slovákov na slovenskom juhu390.00ETERNA PRESS, Dušan Babjak, Nezabúdkova 24, 821 04 Bratislava2014-12-15
205/2014nákup tonerov589.92P.A.N. spol. s.r.o., A. Kmea 13, 036 01 Martin2014-12-15
204/2014tlaè publikácie B. Bodacz: Dokonalý súmrak1674.00Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany2014-11-28
203/2014tlaè publikácie Slovenské povesti M. Ïuríèkovej2598.00Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-11-28
202/2014tlaè publikácie R. Molda: Cestopisné denníky Štúrovcov1625.00Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany2014-11-28
201/2014tlaè publikácie v. Šabík: Nár. kulútra ako rezonanèný priestor1791.00Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany2014-11-28
200/2014tlaè publikácie A. Halvoníka Premeny1156.50Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany2014-11-24
198/2014maliarske a pomocné práce630.57Peter Petroviè, Svätoplukova 6, 036 01 Martin2014-11-03
197/2014nákup kancelárskeho nábytku0.00Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín2014-11-03
196/2014nákup 4 kancelárskych kresiel320.00JYSK, s.r.o. OC Turiec 4, 036 01 Martin2014-11-03
195/2014nákup rack web106.12SK-technik, s.r.o., Jaseòová 3223/36, 010 01 Žilina2014-12-05
191/2014zviazanie SNN220.00Adela Vicencová, Kníhviazaèstvo, Bjornsonova 22, 036 01 Martin2014-12-03
190/2014nákup kancelárskych potrieb124.09Papera, Èerešòová 17, 974 05 Banská Bystrica2014-12-02
189/2014nákup noteboock pre Vydavate¾stvo MS448.24Aka.sk, Jatoèní 33a, 170 00 praha 72014-12-02
188/2014tonery500.88P.A.N. spol. s.r.o., A. Kmea 13, 036 01 Martin2014-12-02
187/2014výroba 12 párov èižiem120.00Komorník ¼uboš Kobako, Košany nad Turcom 4212014-11-28
186/2014graf. riešenie výstavného projektu Orol tatranský833.00Mgr. art. Ján Novosedliak, Lermontova 4542/4, 036 01 Martin2014-11-28
185/2014tlaè p. poukážok 100 ks33.00Alfa Print,s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin2014-11-27
184/2014tlaè kalendára - Rok ¼. Štúra390.00Alfa Print,s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin2014-11-24
183/2014tlaè pulbikácie Továreò na lži1810.00Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany2014-11-24
182/2014nákup techniky875.81SK-technik, s.r.o., Jaseòová 3223/36, 010 01 Žilina2014-11-27
181/2014HP Color Jet - nákup tlaèiarne209.99Fax copy, a.s., Námestie S. H. Vajanského 2, 036 01 Martin2014-11-26
180/2014tonery140.40P.A.N. spol. s.r.o., A. Kmea 13, 036 01 Martin2014-11-26
179/2014nákup kancelárskych potrieb525.03PAPERA, Èerešòová 17, 974 05 B. Bystrica2014-11-21
178/2014znalecký posudok Priekopa536.83Ing. Milan Vyparina, P. Mudroòa 34/98, 036 01 Martin2014-11-21
177/2014obrátený slovník cudzích slov31.47Martinski, s.r.o., M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin2014-11-21
176/2014Encyklopedia Beliana VI, VII119.00Vydavate¾stvo Matice slovenskej, s.r.o., Škultétyho 1, 03601 Martin2014-11-21
175/2014ubytovanie prednášujúcih a úèinkujúcich - Janko Silan470.00Dicézne centrum vo¾ného èasu, Janka Silana 372, 032 61 Važec2014-11-21
174/2014tlaè a výlep bilbordov SNN768.00Bangclub, s.r.o., Furdekova 2, 851 03 Bratislava2014-11-18
173/2014obálky 315 kusov56.70EMBA TRADE s.r.o., Komáròanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky2014-11-20
172/2014viazanie zahran. periodík450.00Adela Vicencová, Kníhviazaèstvo, Bjornsonova 22, 036 01 Martin2014-11-20
171/2014poštové poukážky 4000 kusov80.00Alfa Print,s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin2014-11-19
170/2014pracovná odev119.99Schipro SK, s.r.o., Bystrièka 414, 038 042014-11-12
169/2014tašky s logom MS 2000 ks480.00Ekono-print, s.r.o., Škultétyho 14, 036 01 Martin2014-11-19
166/2014preprava úèinkujúcich projekt Janko Silan - Rožòava - Važec300.00Obèianske združenie Èerešòa, Šafárikova 21, 048 01 Rožòava2014-11-19
165/2014nákup kancelárskych potrieb664.18PAPERA, Èerešòová 17, 974 05 B. Bystrica2014-11-18
164/2014výmena servis a oprava korpírovacieho stroja152.60CBC Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, 821 05 Bratislava2014-11-12
163/2014tlaè propag. materiálu pre Mládež M. R. Štefánika80.00Anna Takáèová - OFSETA, Dlhá 686, 093 62 Vranov nad Top¾ou2014-11-12
161/2014polyf. fólia51.60Technology Slovakia, s.r.o., Záturèianska 10, 036 01 Martin2014-11-12
160/2014ve¾kokapacitný kontajner na 1 deò150.00Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin2014-11-12
159/2014tlaè katalógu a pozvánky na výst. projekt Janko Silan950.00Vegaprint, s.r.o., Na Drienok 542, 038 21 Mošovce2014-11-11
158/2014referen. skúšky pre 1 osobu20.00Ján Kolník, Súkromná autoškola, Nálepkova 316/24, 038 54 Krpe¾any2014-11-11
152/2014nákup 4 ks pracovných stolièiek200.00Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín2014-11-03
151/2014zimné pneumatiky na služobné vozidlo296.00AutoKOMPLEX Martin, s.r.o. Jilemnického 6100/45A, 036 01 Martin2014-11-03
150/2014pozvánky, panely výstavný projekt J. Silan2400.00Mgr. art. Ján Novosedliak, Lermontova 4542/4, 036 01 Martin2014-10-28
149/2014tovar pre požièovòu kostýmov a krojov128.78PAPERA, Èerešòová 17, 974 05 B. Bystrica2014-10-24
148/2014tonery244.80P.A.N. spol. s.r.o., A. Kmea 13, 036 01 Martin2014-10-24
147/2014tekutá pena do dávakovaè31.80CWS – boco Slovensko, s.r.o, Servisné stredisko Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, 974 00 Banská Bystriva2014-10-24
146/2014výroba výstavy I. Žiak Somolický700.00B-I-N, Branislav Burica, Horné Rakovce 1379/20, Turèianske Teplice2014-10-22
144/2014obèerstvenie pre výbor200.00Marcel Maovèík - FALCON, Nade Hejnej 4953/2, 036 01 Martin2014-10-14
140/2014prepájanie zón a programovanie96.00Jaromír Remiš - REMIS, Fínska 2353/30, 038 61 Vrútky2014-10-14
139/2014roèná revízia hasiacich prístrojov1000.00Spomart, spol. s.r.o., Wolkrova 1, 036 01 Martin2014-10-16
138/2014prezutie služobných vozidiel478.20AutoKOMPLEX Martin, s.r.o. Jilemnického 6100/45A, 036 01 Martin2014-10-15
137/2014kancelárske potreby244.63PAPERA, Èerešòová 17, 974 05 B. Bystrica2014-10-14
121/2014oprava rozvodu teplej vody v dome J. C. Hronského316.56OSMar - GAS, s.r.o. Kollárova 8850/73, 036 01 Martin2014-10-09
119/2014vystúpenie pri príležitosti 55. výroèia ZMS600.00Pavol Cabadaj, Arzén, Terchová 929, 013 092014-10-07
114/2014znalecký posudok na 3-izbový byt na Hviezdoslavovej ul.120.00Igor Kovaèka, Sklabiòa 110, 038 602014-10-03
113/2014tlaè farebných pozvánok na Národ. zraz venovaný 70. výroèiu vypukn. SNP470.00Anna Takáèová - OFSETA, Dlhá 686, 093 62 Vranov nad Top¾ou2014-09-23
112/2014preprava úèastníkov170.00MAD Kos Radovan, Letná 2113/15, 093 02 Hencovce2014-09-29
111/2014ubytovanie pre 87 úèastníkov na 2 noci1820.00Ján Brtáò, 094 34 Hermanovce nad Top¾ou 822014-09-29
110/2014výkopové práce0.00Elevod, s.r.o. M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin2014-09-29
109a/2014vianoèné ¾udové koledy a vinše600.00Ing. Oto Balážik - O+M, Juraja Hronca 56, 841 02 Bratislava2014-09-12
109/2014návrh scény na Hlinkovu esej400.00Fork, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin2014-09-24
108/2014zapožièanie auta na prevoz nábytku76.40Turèianska galéria v Martine, Daxnerova 2, P.O.Box 107, 036 01 Martin2014-09-23
104/2014bulletin k 55. výroèiu založenia ZMS600.00Mgr. art. Ján Novosedliak, Lermontova 4542/4, 036 01 Martin2014-09-12
103/2014inzercia na bytové priestory93.60MY - Nový život Turca, M. R. Štefánika 26, 036 01 Martin2014-09-10
102/2014vystúpenie na Dòoch A. Hlinku v Ružomberku500.00Pavol Cabadaj, Arzén, Terchová 929, 013 092014-09-22
101/2014nákup tonerov396.48P.A.N. spol. s.r.o., A. Kmea 13, 036 01 Martin2014-09-10
96/2014zrušená objednávka - prázdna0.000000-00-00
61/2014zrušená objednávka - prázdna0.000000-00-00
100/2014-TIÚkancelárske potreby246.64PAPERA, Èerešòová 17, 974 05 B. Bystrica2014-09-10
99/2014grafické a propagaèné práce k podujatiu ZMS - Bratislava- Ružinov600.00CRASH agency, s.r.o. P.O. BOX 6, 820 02 Bratislava 22014-09-08
98/2014ozvuèenie a osvetlenie na ZMS 55. výroèie0.00Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 821 03 Bratislava -Ružinov0000-00-00
97-P-2014obálky, škatule101.22EMBA TRADE s.r.o., Komáròanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky2014-09-05
93/2014oprava a vyèistenie plynového kotla v objekte Matièného domu208.80OSMar - GAS, s.r.o. Kollárova 8850/73, 036 01 Martin2014-08-20
92/2014vypracovanie znaleckého posudku na pozemok územie Kremnicé Bane140.00Ing. Miroslav Ferkl, A. Kmea 13/411, 036 01 Martin2014-08-19
91/2014archívne škatule, obaly na predmety49.85EMBA TRADE s.r.o., Komáròanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky2014-08-15
90/2014vyhotovenie pamätnej tabule s textom k Roku krá¾a Svätopluka""350.00Margita Jóbová, Rohov 60, 906 042014-08-12
89/201450 ks fotorámiky drevené k projektu Rok krá¾a Svätopluka""0.00Miloš Némeht HAKA, Dlhá 815/5, 949 01 Nitra2014-08-12
88/2014grafické spracovanie propag. materiálov k projektu Holíè vtedy a dnes""250.00PATRIMO - Michal Vlèej, 908 65 Mokrý Háj 2014-08-04
87/2014tonery do tlaèiarne0.00P.A.N. spol. s.r.o., A. Kmea 13, 036 01 Martin2014-08-05
86/2014-TIÚprehliadka služobného motor. vozidla Škoda Fabia130.00AutoKOMPLEX Martin, s.r.o. Jilemnického 6100/45A, 036 01 Martin2014-08-05
85/2014gulᚠpre matièné súbory a org. štáb345.00Penzión Èierna pani, Kuzmányho 24, 036 01 Martin - 304984732014-07-30
84/a-2014-TIÚxer. papier a utierky36.12PAPERA, Èerešòová 17, 974 05 B. Bystrica2014-08-05
83/2014 - TiÚpena do dávkovaèa5.36CWS – boco Slovensko, s.r.o, Servisné stredisko Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, 974 00 Banská Bystriva2014-07-31
82/2014_SPSobèerstvenie a obed na zasadnutie výboru MS0.00Marcel Maovèík - FALCON, Nade Hejnej 4953/2, 036 01 Martin2014-07-29
81/2014-TiÚhudobná produkcia dychovej hudby Bystrièka v NMS200.00Dychová hudba Bystrièka, Bystrièka 67, 038 04 Bystrièka2014-07-28
80-P/2014vyhotnotenie znaleckého posudku na kaštiel v Necpaloch150.00Peter Juriga, Palkovièova 9, 821 08 Bratislava2014-07-24
80a/2014inzercia NMS (1.-3.2014)100.00Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava2014-07-22
79/2014preprava FS Jelenèna (Bánovce nad Ondavou - Pozdišovce - Martin)430.00Kompastrans - Mgr. Kompas Stanislav, Polná 279, 952 01 Vráble2014-07-22
78/2014preprava FS Ondávèanka a Ženská FSS (Bánovce nad Ondavou - Pozdišovce - Martin)500.00BOMEX MI, s.r.o., Okružná 3, 071 01 Michalovce2014-07-22
77/2014preprava FS Viòanèan (Vinné - Martin)300.00Jozef Scholz - Autodoprava, J. Hollého 699/57, 071 01 Michalovce2014-07-22
76/2014preprava skupiny UŽAN (Lekárovce - Martin a spä)270.00Obèianske združenie Pokojný dom, Lekárovce 477, 072 54 Lekárovce2014-07-22
75/2014preprava osôb (Krasòany - Martin a spä)120.00Autobusová doprava, Tibor Štefanatný, Fatranská 689/5, 013 03 Varín2014-07-22
74/2014preprava Spevokolu pri Dennom centre seniorov v Žabokrekoch60.00KASTRANS, s.r.o., Žabokreky 195, 038 40 Žabokreky2014-07-22
73/2014vystúpenie poèas NMS550.00SAD Dunajská Streda, a.s., Bratislavská cesta 918/2, 929 01 Dunajská Streda2014-07-22
72/2014propagácia MMS na teletexte TV Turiec80.00TV Turiec, s.r.o., Moskovská 1, 036 01 Martin2014-07-15
71/2014vystúpenie hudobnej skupiny Družina900.00Aty Béreš, Obèianske združenie ETHNO2014-07-15
70/2014propagácia NMS na web.stránke241.66CRASH agengy, s.r.o., Hanácka 4, 821 04 Bratislava 2014-07-15
69/2014vystúpenie hudobnej skupiny NOCADEÒ1400.00Ikony, s.r.o., Zvonárska 9, 040 01 Košice2014-07-15
68/2014vystúpenie hudobnej skupiny Horská chata800.00Miroslav Liška, Štefunku 16, 036 01 Martin2014-07-15
67/2014vystúpenie hudobnej skupiny DeART500.00DALUR, s.r.o., Dalibor Urminský, A. Hlinku 20, 038 61 Vrútky2014-07-15
66/2014výtvarné a grafické riešenie vizuálu, pozvánky, plagátu na NMS480.00Mgr. art. Ján Novosedliak, Lermontova 4542/4, 036 01 Martin2014-07-15
65-P-2014výlep plagátov na Slovesnú jar78.00Rengl Slovensko, s.r.o., Banská Bystrica2014-07-16
64/a-2014-TIÚspojková sada, hadica sania, žiarovka do služ. automobilu P 4071348.00AutoKOMPLEX Martin, s.r.o. Jilemnického 6100/45A, 036 01 Martin2014-07-14
64/2014-FEÚpreprava osôb (T. Lesná - S. Nová Ves (Letný tábor)0.00Pavol Bekeš - BEAS, 059 55 Ždiar 4152014-07-09
63a/2014_FEÚpreprava osôb (T. Lesná - S. Nová Ves (Letný tábor)0.00Marcel Kruèinský, Uherova 2909/23, 058 01 Poprad2014-07-09
63/2014tonery do tlaèiarne296.40P.A.N. spol. s.r.o., A. Kmea 13, 036 01 Martin2014-07-04
62/2014-TiÚvyhotovenie a osadenie 1 ks podstavca pod bustu A. Hlinku1300.00RS Trade, s.r.o., Jána Martáka 5229-22, 036 01 Martin2014-06-27
62a/2014-TIÚreferentské skúšky na vedenie služobného vozidla16.20Ján Kolník, Súkromná autoškola, Nálepkova 316/24, 038 54 Krpe¾any2014-06-30
60/2014roèné predplatné na online portál BOZP373.32Verlag Dashofer vydavate¾stvo, s.r.o., Železnièiarska 13, 814 99 Bratislava2014-06-25
58-2014/VOdodanie publikácie Š. Haviara Národný kalendár 20151685.00Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany2014-06-27
57-P-2014dodanie publikácie V. Mináèa - Dúchanie do pahrieb1290.00Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-06-27
56-P-2014dodanie publikácie R. Neupauerovej Vianoèné sviatky na Podpo¾aní1000.00Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-06-27
54-P-2014dodanie publikácie J. Vlnku - Màtvy jazyk910.00Neografia a.s., Škultétyho 1, 036 55 Martin2014-07-27
53-P-2014dodanie publikácie J. Balca - Kliatba žltých ruží1250.00Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-06-27
48/a-2014-TIÚoprava plynového kotla Vaiilant v Matiènom dome30.00OSMar - GAS, s.r.o. Kollárova 8850/73, 036 01 Martin0000-00-00
55-P-2014/VOdodanie publikácie Ondreja Dema - Vianoèné koledy4110.00Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin0000-00-00
52-2014/TIÚtovar297.81Papera, Èerešòová 17, 974 05 Banská Bystrica0000-00-00
51-2014/F-EÚpreprava úèastníkov detského letného tábora0.00SOGI - Dušan Gildein, Osobná a nákladná doprava, 059 12 Hôrka pri Poprade2014-06-20
50-2014/AMSzakúpenie Butylakohol29.56SLAVUS, s.r.o., Nákovná 22, 821 06 Bratislava - P. Biskupice2014-06-16
49-2014/SPSobèerstvenie a obedy na Výbor MS150.00FRESH a FRIED SLOVAKIA, s.r.o., A. Stodolu 5015/7,m 036 01 Martin2014-06-26
48-P-2014/IÚgrafický návrh a výroba pútaèa na výstavu V. Hložník200.00Mgr. art. Ján Novosedliak, Lermontova 4542/4, 036 01 Martin2014-05-28
47-2014/SLÚubytovanie 3.-6. 2014 SJ158.00Penzión Èierna pani, Kuzmányho 24, 036 01 Martin - 304984732014-05-20
46-2014/SLÚnájom + ozvuèenie auly BŠ na Slovesnú Jar 201487.00Biblická škola v Martine, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin2014-05-26
45-2014/VOdodanie vytlaèených plagátov na SJ 2014147.00LAGUM, s.r.o., Matúša Dulu 32, 036 08 Vrútky2014-05-19
44-2014/VOvytlaèenie publikácie Juraj Jánošík, ve¾ká kniha o zbojníckom kapitánovi7537.00Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-05-19
43-2014/TiÚrevízia výahu v budove Neografie100.00OTIS Výahy, s.r.o., Rožòavská 2, 830 00 Bratislava - 356839292014-05-20
42-2014/SLUuverejnenie riadkovej inzercie na Slovesnú jar 201449.00MY - Nový život Turca, M. R. Štefánika 26, 036 01 Martin2014-05-21
41-2014/TiÚtonery531.60P.A.N. spol. s.r.o., A. Kmea 13, 036 01 Martin2014-05-20
40-P/2014/SNNzviazanie roèníka SNN, 2013 a vyrazenia písmen30.00Adela Vicencová, Kníhviazaèstvo, Bjornsonova 22, 036 01 Martin2014-05-14
38-2014/TIUpredåženie licencie ESET Endpoint Security898.00Eset, spol. s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava2014-05-14
37-P/VOvyhotovenie publikácie Juraj Jánošík, ve¾ká kniha o zbojníckom kapitánovi120.00Fork, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin2014-05-09
34-P-2014/SPSobèerstvenie a obedy na Výbor MS175.50Marcel Maovèík - FALCON, Nade Hejnej 4953/2, 036 01 Martin2014-04-29
33-P-2014/TIÚZakúpenie tekutej peny do dávkovaèa (5 ks)26.80CWS – boco Slovensko, s.r.o, Servisné stredisko Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, 974 00 Banská Bystriva2014-04-25
32-P-2014/TIÚOprava(výmena) vo¾nobežky a alternátora na služobnom motorovom vozidle Peugeot 407248.60VEMAX, s.r.o., Robotnícka 9, 036 01 Martin2014-04-23
31-P-2014/AMS, ÈÚOprava a servis kopírovacích strojov Minolta DI ALTA 2011 a Konica Minolta K22602102.00LS office – Ladislav Špelda, Jánošíkova 1356/7, 036 01 Martin2014-04-04
30-P-2014/VOOprava kopírovacieho stroja Canon iR 1024152.60Fax copy, a.s., Námestie S. H. Vajanského 2, 036 01 Martin2014-04-03
29-P-2014/TIUZakúpenie kancelárskeho a spotrebného materiálu pre MS812.66Papera, Èerešòová 17, 974 05 Banská Bystrica2014-04-02
28-P-2014/VOTlaè èasopisu Kultúra slova è. 2 – è. 6/20142447.50Benem, s.r.o., 29. augusta 13, 039 01 Turèianske Teplice2014-03-31
27a-P-2014/SBAZakúpenie tonerov pre sekretariát MS, Grosslingova 23, 812 51 Bratislava162.61ABEL – Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Èadca2014-03-27
020a-P-2014/VOTlaè èasopisu Kultúra slova è. 1/2014489.50Benem, s.r.o, 29. augusta 13, 039 01 Turèianske Teplice2014-03-11
027-P-2014- VOobèerstvenie na podujatie Jarné knihobranie 201470.00Klub spisovate¾ov - pani Ružovièová, Laurinská 2, 815 08 Bratislava2014-03-18
026-P-2014- SPSoprava kopírovacieho stroja zn. TOSHIBA studio 1670.00Servis kanc. a projekènej techniky, Ján Zvarík, Na Záchrasti 377/30, 010 09 Žilina 2014-03-24
025-P-2014- VOdodanie publikácie D. Machalu - Slovenská vlastiveda II. Trenèianska župa6704.00Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany2014-03-18
024-P-2014-AMSchemikálie na oèistenie archívnych dokumentov - butyalkohol21.00SLAVUS, s.r.o., Nákovná 22, 821 06 Bratislava - P. Biskupice2014-03-17
023-P-2014renovácia tonerov507.36P.A.N. spol. s.r.o., A. Kmea 13, 036 01 Martin2014-03-17
022-P-2014kancelárske potreby a drogéria208.69PAPERA, Èerešòová 17, 974 05 B. Bystrica2014-03-17
021-P-2014autobusová preprava úèastníkov podujatia - Hrdinovia malej vojny250.00Medzinárodná autobusová doprava, Radoslav Kos, Letná 2113/15, 093 02 Hencovce2014-03-14
015a-P-2014/TIUzneškodnenie odpadových tonerov do tlaèiarní0.90Brantner Fatra,s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin2014-03-03
339-P-2013dodanie publikácie Naše dejiny v obrazoch106.00Vydavate¾stvo Matice slovenskej, s.r.o., Mudroòova 1, 03601 Martin2013-12-13
338-P-2013kancelárske potreby pre DV Blava, SP Blava s sekretariát predsedu Blava0.00Volf, Kollárová 90, 036 01 Martin2013-12-17
337-P-2013dodanie hardveru a externých zariadení2253.00SK-technik, s.r.o., Jaseòová 3223/36, 010 01 Žilina2013-12-17
336-P-2013obèerstvenie a obedy na zasadnutie DV42.00FRESH a FRIED SLOVAKIA, s.r.o., A. Stodolu 5015/7,m 036 01 Martin2013-12-11
335-P-2013/AMSdodanie rozšívaèky skrebba25.00AVE TECH SK, s.r.o., Topolèianska 20/22, 851 05 Bratislava - 358676472013-12-13
334-P-2013/OSdodanie publikácie - Historický zborník è. 2/2013, roè. 23722.50Benem s.r.o., 29. augusta 13/1431, 039 01 Trenèianske Teplice2013-12-12
333-P-2013/OSdodanie publikácie ¼. Novotného - Poèiatky pravekého umenia na Slovensku2530.00Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany2013-12-12
332-P-2013/OSdodanie publikácie M. Bielika - Kaleidoskop, kniha prvá záplava1556.00Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany2013-12-12
331-P-2013/OSdodanie publikácie M. Slivku - Poh¾ady do stredovekých dejín Slovenska1600.20Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany2013-12-12
330-P-2013-OSdodanie zborníka V. Komoru - Postavenie Slovákov na jazykovo zmiešanom území254.00Fork, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin2013-12-12
329-P-2013/OSdodanie publikácie s názvom Slováci v zahranièí è. 30789.00Benem s.r.o., 29. augusta 13/1431, 039 01 Trenèianske Teplice2013-12-12
328-P-2013/OSdodanie publikácie Jozefa Leikerta - Dvojdlaò1416.00Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany2013-12-12
327-P-2013/OSdodanie publikácie M. Bielika - Samo Tomášik254.00Benem s.r.o., 29. auusta 13/1431, 039 01 Trenèianske Teplice2013-12-12
326-P-2013/OSdodanie publikácie Cyrila Hromníka - Sloveni a Slovensko6290.00Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany2013-12-12
325-P-2013/OSdodanie publikácie M. Bielika - Ladislav Zábojský787.50Kasico, a.s., Becková 38, 823 61 Bratislava2013-12-12
323/a-P-2013_TIUexport kamerových záznamov II. budovy MS zo servera36.00Gaya, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 23B, 036 01 Martin2013-12-12
323-P-2013/AMSdodanie èasopisu ROMBOID è. 1-10/2014 a Literárny týždenník è. 1-44/201437.00Stredisko predplatného tlaèe, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 2142013-12-11
322-P-2013/TIUzabezpeèenie obvodového múru - Moldava nad Bodvou, Hlavná 673000.00Martinski, s.r.o., M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin2013-12-09
321-P-2013/DVkonferenèné stolièky NEO, MS Blava, Grosslingova341.40Manutan Slovakia, s.r.o., Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava2013-12-06
320-P-2013/DVrokovací stôl Hobis Gate - pre MS, Blava, Grosslingova89.90Office Depot, s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava2013-12-06
319-P-2013/KM MSobalový materiál na archivovanie dokumentov211.00EMBA TRADE s.r.o., Komáròanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky2013-12-09
318-P-2013/KM MSviazanie periodík596.00Adela Vicencová, Kníhviazaèstvo, Bjornsonova 22, 036 01 Martin2013-12-06
317-P-2013/SHUkancelárska stolièka Hugo SY a podruèky78.88Office Depot, s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava2013-12-03
316-P-2013oprava dochádzkového systému v DMS Šurany54.00DMR Systém, s.r.o., Námestie A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica2013-11-21
315-P-2013kancelárske potreby pre DV Blava, SP Blava s sekretariát predsedu Blava0.00VOLF, Ján Volf, Pifflova 5, 851 01 Bratislava-Petržalka2013-12-03
020-P-2014/FEUMedzinár. letný tábor MS18200.00Škola v prírode DETSKÝ RAJ, Tatranská Lesá2014-03-12
019-P-2014update knižnièného systému Clavius48.00RNDr. Marián Sabo, MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53, 010 01 Žilina2014-03-10
018-P-2014/TIUvývoz odpadu v kontajnery z Grosslingovej, Blava150.00KASTE-KONTA, s.r.o., Obežná 6, 821 02 Bratislava2014-03-05
017-P-2014/TIUvýroba reklamnej tabule pre Požièovòu krojov a kostýmov280.00Mgr. art. Ján Novosedliak, Lermontova 4542/4, 036 01 Martin2014-03-05
016-P-2014/TIUabsolvovanie referentských skúšok na vedenie služob. vozidla216.00Ján Kolník, Súkromná autoškola, Nálepkova 316/242014-03-04
015-P-2014/OSdodanie publikácie ¼. Kralèáka - Pôvod hlaholiky a Konštantínov kód1802.00Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany2014-02-26
014-P-2014/TIUoprava predných a zadných bàzd na Paugeot 407510.00VEMAX, s.r.o., Robotnícka 9, 036 01 Martin2014-02-26
013-P-2014ochranné obaly na archívne dokumenty1000.00SCP Papier, a.s., Mostová 29, 034 01 Ružomberok2014-02-19
012-P-2014/KM MSroèné predplatné týždenníka Kanadský Slovák90.00The Canadian Slovak, 259 Traders Blvd.Euas, Unit 6, Missisauga, Ont. L4ZE2014-01-29
011-P-2014protipožiarna kontrola na pracovisku86.00Spomart, spol. s.r.o., Wolkrova 1, 036 01 Martin2014-01-12
010-P-2014/SBAtoner pre sekret. MS Blava0.00ABEL - Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Èadca2014-02-05
009-P-2014/TIUvýmena predných brzdov. platnièiek na Peuget 407100.00VEMAX, s.r.o., Robotnícka 9, 036 01 Martin2014-02-04
008-P-2014/TIUprelepenie nápisu na tabuli v II. budove MS715.00Martin Jíra - Rámovanie, Moyzesova 21, 036 01 Martin2014-01-29
007-P-2014napálenie DVD z 2. európ. kongresu60.00Miloslav Búchala - Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky2014-01-29
006-P-2014obèerstvenie a obedy na Výbor MS180.50Marcel Maovèík - FALCON, Nade Hejnej 4953/2, 036 01 Martin2014-01-31
005-P-2014/TIUoprava a vyèistenie plyn. kotla v Matiènom dome99.99OSMar - GAS, s.r.o. Kollárova 8850/73, 036 01 Martin2014-01-28
004-P-2014kancelárske potreby a drogéria86.00VOLF, Ján Volf, Pifflova 5, 851 01 Bratislava-Petržalka2014-01-20
003-P-2014/TIUrevízia elektr. inštalácie DMS Nitra1916.00ELVY servis s.r.o., Benkova 24, 949 11 Nitra 365348202014-01-13
002-P-2014/OSdodanie nástenného kalendára na rok 2014540.00Alfa Print,s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin2014-01-08
001-P-2014/TIUservis a kontrola služob. vozidla Peugeot 407290.00VEMAX, s.r.o., Robotnícka 9, 036 01 Martin2014-01-07
312-P-2013Knihy pod¾a prílohy298.28martinus.sk, s.r.o, M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin2013-11-22
310-P-2013/OSVytlaèenie publikácie Gorali ...12423.60Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin0000-00-00
311-P-2013Zviazanie roèníka SNN/20120.00Adela Vicencová, Kníhviazaèstvo, Bjornsonova 22, 036 01 Martin2013-11-22
306/a-P-2013/OSSkenovanie, úprava a retuš do knihy Dvojdlaò75.00MARTgrafik, spol. s.r.o., Komenského 19, 036 01 Martin2013-11-18
305-P-20134 korkové nástenky47.55Office Depot, s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava2013-11-15
303-P-2013Grafický návrh plagátu400.00Mana - Mgr. Vladimír Bátory, Potoèná 14, 038 61 Vrútky2013-07-08
302-P-2013/OSVytlaèenie publikácie H¾adaj meno pod písmeno2100.00Polygraf Print, spol. s.r.o., Èapajevova 44, 080 01 Prešov2013-11-11
301-P-2013/OSVytlaèenie publikácie Rozprávky spod slovanskej lipy2680.00TBB, a.s., Partizánska cesta 59, 974 01 Banská Bystrica2013-11-11
300-P-2013kancelárska stolièka57.48Office Depot, s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava2013-11-11
299-P-2013/OSVytlaèenie zborníka Slovakistika è. 21185.00Benem s.r.o., 29. auusta 13/1431, 039 01 Trenèianske Teplice2013-11-07
298-P-2013/OSVytlaèenie básnickej zbierky Vrstvenie1197.00Fork, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin2013-11-07
269-P-2013Vytlaèenie poštových poukážok0.00Alfa Print,s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin2013-11-05
295-P-2013Polyolefín fóliu polorukáv51.60Technology Slovakia, s.r.o., Záturèianska 10, 036 01 Martin2013-10-05
293-P-2013/TIÚObjednávka na kancel. a tovar a èistiace prostriedky470.00Volf, Kollárová 90, 036 01 Martin2013-11-12
292-P-2013Pristavenie ve¾kokapacitného kontajnera0.00Brantner Fatra,s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin2013-10-22
291-P-2013Vytlaèenie publikácie Neskutoèné príbehy1462.00Kasico, a.s., Becková 38, 823 61 Bratislava2013-10-24
289-P-2013Skeny a retuše ilustrácií Rozprávky spod slovanskej lipy158.00Ružový sloník,s.r.o., Hanulova 7, 841 01 Bratislava2013-10-22
288-P-2013Vytlaèenie publikácie Obludárium906.00Fork, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin2013-10-18
287-P-2013Vytlaèenie publikácie Divy Slovenska .....5400.00Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany2013-10-24
286-P-2013Vytlaèenie Historického zborníka 23840.00Alfaprint, s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin2013-10-18
282-P-20131 ks Monitor k PC92.04SK-technik, s.r.o., Jaseòová 3223/36, 010 01 Žilina2013-10-16
281-P-20132 ks adaptér42.42SK-technik, s.r.o., Jaseòová 3223/36, 010 01 Žilina2013-10-16
274-P-2013Vyhotovenie skenov a retuší ...230.00MARTgrafik, spol. s.r.o., Komenského 19, 036 01 Martin2013-10-09
265-P-2013Revízia HP ...330.00Spomart, spol. s.r.o., Wolkrova 1, 036 01 Martin2013-10-10
264-P-2013Notebook617.65SK-technik, s.r.o., Jaseòová 3223/36, 010 01 Žilina2013-10-10
253-P-2013Výtvarný materiál80.00Volf, Kollárová 90, 036 01 Martin2013-09-01
250-P-2013Archívne lepidlo9.95Ceiba, spol. s.r.o., Jesenského 85, 943 01 Štúrovo2013-10-07
249-P-2013Výmena oleja do služobného motorového vozidla Škoda Fabia0.00VEMAX, s.r.o., Robotnícka 9, 036 01 Martin2013-10-07
248-P-2013Výroba tlaè priopagaèných materiálov200.00MANA - Mgr. Vladimír Báthory2013-07-08
247-P-2013Toner do tlaèiarne73.00Digimat, s.r.o., V Paulínyho Tótha 56/4, 036 01 Martin2013-10-02
244-P-2013Publikácie Uzda na projekt príruèka + príklady38.61Martinus, s.r.o., M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin2013-09-26
241-P-2013/TIUTonery0.00ABEL - Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Èadca2013-09-24
240-P-2013Tonery0.00Prolink s.r.o., 9. mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín2013-09-24
239-P-2013Objednávka do skladu MTZ0.00Volf, Kollárová 90, 036 01 Martin2013-09-24
237-P-2013Stolièky RS 2 ks95.96Office Depot, s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava2013-09-23
236-P-2013Stolièka Torino74.90Manutan Slovakia, s.r.o., Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava2013-09-23
234-P-2013Vytlaèenie pozvánok na odborný seminár39.00Fork, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin2013-09-18
233-P-2013Gramofón Akai ATT 01 U0.00InterStore,s.r.o., Raèianska 62/D, 831 02 Bratislava2013-09-16
230/a-P-2013Oprava tlaèiarne20.00Drucker, s.r.o., Ošèadnica 1820, 02 301 Ošèadnica2013-09-09
229-P-2013Výtvarné a grafické riešenie Orol tatranský500.00Mgr. art. Ján Novosedliak, Lermontova 4542/4, 036 01 Martin2013-09-02
226-P-2013Ubytovanie704.00Penzión Èierna pani, Kuzmányho 24, 036 01 Martin2013-08-19
225-P-2013Stravne lístky v poète 88 ks264.00Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžièova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava2013-08-20
224-P-2013Vytlaèenie ptreukazov èlenov MO MS195.00Alfaprint, s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin2013-08-15
222/a-P-2013/TIUOprava výahu ...1000.00OTIS Výahy, s.r.o., Rožòavská 2, 830 00 Bratislava2013-08-15
221-P-2013Polygrafické spracovanie, tlaè a vyskladnenie èasopisu Orol tatranský1000.00Vegaprint, s.r.o., Starý rad 202, 038 21 Mošovce2013-09-26
220-P-2013Výtvarný materiál100.00Volf, Kollárová 90, 036 01 Martin2013-08-16
219-P-2013/TIUObjednávka tonerov0.00Drucker s.r.o., Ošèadnica 1820, 023 01 Ošèadnica2013-08-05
217-P-2013Kompletné technické zabezpeèenie (zvuk, svetlá, konštrukcie) poèas NMS 20134400.00Elektronik rent system s.r.o., Severná 8, 036 01 Martin2013-07-29
216-P-2013Vystúpenie mužskej speváckej skupiny Užan poèas NMS 2013210.00Miestny odbor Matice slovenskej, 072 54 Lekárovce2013-08-01
214-P-2013Vystúpenie Dychovej hudby Minciar - 3. auguata 201380.00Dychová hudba Minciar Kremnica, Mgr. Stanislav Šumichrast, Továrenska 648/5, 967 01 Kremnica2013-07-29
213-P-2013Nakrúcanie a strih podujatia Národné matièné slávnosti 2013650.00Miloslav Búchala - Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky2013-08-01
210-P-2013Tlaè pozvánok na Národné matièné slávnosti 20130.00Fork, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin0000-00-00
209-P-2013Prenájom priestorov a ozvuèenie40.00Biblická škola, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin0000-00-00
207-P-2013/TIUPreprava 57 miestnym autobusom337.50SAD Dunajská Streda2013-07-29
204-P-2013Objednávka ubytovania a stravy - pod¾a priložených požiadavok0.00Penzión Èierna pani, Kuzmányho 24, 036 01 Martin2013-07-26
203-P-2013Objednávka obedov 41 porcií131.20Cafe Gallery, Daxnerova 2, 036 01 Martin2013-07-30
201-P-2013Vypožièanie tlmoèníckej techniky0.00KONSZA, Juraja Závodského 58, 010 04 Žilina2013-07-25
199-P-2013Preprava FS Lipka Valaská poèas NMS380.00SAD Zvolen, a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen2013-07-26
198-P-2013Preprava speváckej skupiny Prameò na vystúpenie poèas NMS120.00Pavol Štrba, dopravca, Èierny luh 18, 968 01 Nová Baòa2013-07-26
197-P-2013Preprava FS Oèovan poèas NMS320.00Vladimír Slavko, Nová 2941/59, 962 21 Lieskovec2013-07-26
196-P-2013Preprava FS Jesò - Partizánske poèas NMS140.00STAÒOR - autobusová a nákladná doprava, Jozef Staòo, Hrdinov 227/35, 958 03 Malé Uherce2013-07-26
194-P-2013Preprava FS Ge¾ovianka - Sebechleby poèas NMS350.00SAD Krupina, s.r.o., Mlynska 1669, 963 01 Krupina2013-07-26
193-P-2013Inzercia v kam do mesta30.00Enter design, s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice2013-07-23
192-P-2013Stolové vlajky obdlžníkové (zoznam v objednávke)40.95SIGNO, s.r.o., Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok2013-07-24
191-P-2013Vystúpenie hudobnej skupiny Lavagance v rámci programu Oslavujeme s Maticou1500.00DISPLAY, s.r.o., Mlynarovièova 10, 851 03 Bratislava2013-07-24
188-P-2013Vystúpenie šermiarsko-divadelnej kumpánie Via historica350.00Združenie umelcov zo Zvolena, J. Kozáèeka 28, 960 01 Zvolen2013-07-16
187-P-2013Vystúpenie hudobnej skupiny Baèova fujara v rámci programu Oslavujeme s Maticou500.00Juraj Hnilica, (skupina Baèova fujara), A. Stodolu 5, 036 01 Martin2013-07-16
186-P-2013Vystúpenie hudobnej skupiny Hogo Fogo v rámci programu Oslavujeme s Maticou500.00Juraj Glonek, (skupina Hogo Fogo), Odbojárska 4126/6, 038 61 Vrútky2013-07-16
184-P-2013Vystúpennie hudobnej skupiny AYA1300.00Mário Tománek (skupina AYA), Námestie ¼udovíta Fullu 1666/20, 010 08 Žilina2013-07-16
183-P-2013Vystúpenie salónneho orchestra Žilina v rámci galaprogramu Ochrankyòa národa3000.00Slovak art agency, ¼. Štúra 2045/9, 026 01 Dolný Kubín2013-07-16
182-P-2013Vystúpenie sólistov Opery SND v rámci slávnostného galaprogramu Ochrankyòa národa3400.00Mgr. art. Otokar Klein, Podzámska 11, 940 01 Noevé Zámky2013-07-16
176-P-2013Preprava èlenov Matice slovenskej na Stretnutie matièiarov Oravy a Liptova150.00Autobusová doprava SK, Okružná 473, 032 01 Závažná Poruba 2013-07-01
175-P-2013Tlaè propagaèných materiálov50.00Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín2013-07-01
174-P-2013Vyhotovenie a rozmiestnenie plagátov Národných matièných slávností na 3 citylightoch v Meste Martin a Vrútky270.00Rober Vyletel, Artemis reality, s.r.o., Divadelná 17, 036 01 Martin2013-07-17
172-P-2013/TIUMikrobus na prvoz súboru Rozmarín z Rakúska0.00Eurobus, a.s., Stanièné námestie 9, 042 04 Košice2013-07-02
171-P-2013/TIUVýmena oleja do služobného motorového vozidla Kia Carnival0.00Motor - car Martin, s.r.o., Francúzskych partizánov 5831, 036 08 Martin2013-07-02
168-P-2013/TIUPrevoz detskej ¾udovej hudby Lúèka Rožòava0.00Eurobus, a.s., Dopravný závod Rožòava, Šafárikova 91, 048 80 Rožòava2013-07-01
166-P-2013Odvoz a dovoz súboru0.00CZAP TRANS, Ve¾ké Kapušany2013-07-01
160-P-2013Objednanie tovaru0.00Volf, Kollárová 90, 036 01 Martin2013-06-28
159-P-2013Vytlaèenie publikácie Anny Kostelnièákovej - Èaro ornamentu0.00Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany0000-00-00
158-P-2013Vytlaèenie publikácie Národný kalendár 20140.00Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany0000-00-00
157-P-2013Vytlaèenie publikácie M. Koèana s pracovným názvom Pípe0.00Alfaprint, s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin0000-00-00
152-P-2013Príprava scénara a réžia realizácie podujatí, vystúpenie FS Jahodná Košice a JamPam Košice, príprava a realizácia cyrilo-metodských dielní - školy tanca700.00Spoloènos priate¾ov folklórnych súborov Jahodná, Košice2013-06-27
149-P-2013Kompletná realizácia multimediálnej inscenácie Otváranie peèatí1600.00Peter Orgován, Buzulucká 25, 040 22 Košice2013-06-27
148-P-2013Ubytovanie a strava pre èlenov súboru KIS Kysáè zo Srbska611.20Hotelová akadémia Sp. N. Ves, Radnièné námestie 1, 052 01 Spišská nová Ves2013-06-27
146-P-2013Príprava réžie a realizácia cyrilo-metodských tvorivých dielní - školy tanca375.00Ing. Ivana Pitoòáková, južná trieda 119, 040 01 Košice2013-06-26
145-P-2013Zabezpeèenie zdravotnej služby poèas vybraných podujatí festivalu Svetové stretnutie Slovákov16.60Slovenský Èervený kríž, územný spolok Košice - mesto, Komenského 19, 040 01 Košice2013-06-26
144-P-2013Príprava scénara a réžie troch podujatí Svetového stretnutia Slovákov + réžia a realizácia cyrilometodských tvorivých dielní - školy tanca600.00Detský folklórny súbor Hanièka, Kmeová 23, 040 01 Košice2013-06-26
143-P-2013Taneèné vystúpenie v podobe dvoch vstopov poèas galaprogramu Svetového stretnutia Slovákov200.00OZ VIVA - taneèná škola, Kmeova 23, 040 01 Košice2013-06-26
142-P-2013Realizácia stredovekého marionetového divadielka O Kataríne50.00Bábkoévé divadlo spod Spišského hradu, Iva Liptáková, Levoèská 162/1, 053 01 Harichovce2013-06-24
141-P-2013Realizácia hudobného, taneèného a dramatického poulièného predstavenie na spôsob stredovekého divadla150.00OZ ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, Kuzmányho 23, 040 01 Košice2013-06-24
140-P-2013Realizácia bábkovej inscenácie s názvom O haluštièke, zbojníckej dievèièke400.00Divadlo Maškrta, Diamantová 9, 040 11 Košice2013-06-24
139-P-2013Vystúpenie FS200.00Folklórny súbor Omladina, Starozagorská 10, 040 23 Košice2013-06-24
137-P-2013Technické zabezpeèenie podujatí 4. - 6. júla 2013 pod¾a požiadaviek v objednávke5665.00BV MUSIC, s.r.o., Varšavská 4, 040 13 Košice2013-06-24
136a-P-2013/TIÚObjednávka tonerov0.00Drucker s.r.o., Ošèadnica 1820, 023 01 Ošèadnica2013-06-21
136-P-2013Ozvuèenie podujatí 7. júla 2013 na pódiu pri Spievajúcej fontáne v Košiciach250.00ESPRIT - Ing. Pavol Kusý, Garbiarska 7, Košice 040 012013-06-24
135-P-2013Uverejnenie dvoch tlaèových správ v rámci propagácie Svetové stretnutie Slovákov56.00Slovenský syndikát novinárov, regionálna organizácia, Szakkayho 1, 040 01 Košice2013-06-24
131-P-2013grafický vizuál na podujatie Svetové stretnutie Slovákov350.00Mgr. art. Ján Novosedliak, Lermontova 4542/4, 036 01 Martin2013-06-12
121-P-2013Vytlaèenie publikácie Kookaburru po slovensky spieva nenauèíš0.00Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany0000-00-00
118-P-2013ubytovanie - podujatie Veniec víazov0.00Penzión Èierna pani, Kuzmányho 24, 036 01 Martin2006-06-20
114-P-2013/TIÚStrážna služba v amfiteátri poèas NMS 20130.00SBS Kobra Martin, s.r.o.2013-06-06
113-P-2013/TIÚStarostlivos o sociálne zariadenia poèas NMS 20130.00Jozef Kvoèkuliak PROFIT2013-06-06
111-P-2013/TIÚZabezpeèenie mobilných toaliet na NMS 2013400.00TOI TOI&DIXI spol s.r.o. Slovensko, Kamenná 19, 010 01 Žilina2013-06-04
104-P-2013/TIÚNakrúcanie a strih podujatia Svetové stretnutie Slovákov960.00Miloslav Búchala - Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky2010-05-20
103-P-2013/TIÚVýroba rozhlasového a TV spotu340.00Miloslav Búchala - Štúdio VMB, Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky2010-05-20
101/a-P-2013Zakúpenie materiálu na protipožiarnu ochranu v MS99.48Spomart, spol. s.r.o., Wolkrova 1, 036 01 Martin2013-05-17

2015-06-17T12:12:17+00:0017 júna 2015 |
X