Správy z krajov


/Správy z krajov
Správy z krajov2018-11-01T21:58:31+00:00

Obdivuhodný básnik Ján Smrek a jeho rodisko Melčice-Lieskové

Vedeli ste, že v rodisku Jána Smreka v Melčiciach-Lieskovom sa tento rok konal už 3. ročník recitečnej súťaže SMREKovo? Obec Melčice-Lieskové v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom pripravili nádherné dvojdňové [...]

11 januára 2023 |Kategória: Trenčiansky kraj| Comments

Beda tomu národu, ktorý nie je hrdý na svoje meno!

Rok 2022 sa niesol v odkaze štúrovcov. Spomínali sme na rôzne osobnosti našich dejín, pri ktorých sme si pripomínali ich 200. výročia. Začiatok roka 2023 pokračoval v tomto duchu. V Gemerskej Polome sme [...]

7. ročník vedeckej konferencie Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Radou rusínskych regiónov Slovenska, Záujmovým odborom MS slovensko-rusínskej vzájomnosti Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho, Rusínskym záujmovým združením a MO ROS v Humennom uskutočnili dňa 28.12.2022 v Koncertnej sále [...]

4 januára 2023 |Kategória: Prešovský kraj| Comments
X