Správy z krajov


/Správy z krajov
Správy z krajov2018-11-01T21:58:31+00:00

Snem Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši aktualizoval matičné stanovy a vyzval na systémové riešenie štátnej dotácie

Po ôsmich rokoch sa 12. októbra 2019 zišlo 364 matičných delegátov z celého Slovenska na Sneme Matice slovenskej v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Dôvodom bola aktualizácia Stanov MS a schválenie [...]

Blíži sa uzávierka Gorazdovho literárneho Prešova 2019

  Pred tridsiatimi rokmi sme na Slovensku zaznamenali zrod novodobej kresťanskej, kultúrnej, národnej a štátnej tradície – svätogorazdovskej. Jej hlavným poslaním je približovať život, dielo, skutky prvého slovenského vzdelanca a svätca Gorazda. [...]

Odporučili prednášku predsedu MS k M. R. Štefánikovi a oživotvoreniu MS

MO MS si pripomínali 75. výročie SNP Predsedovia matičných miestnych odborov rokovali v Turci. Začiatkom októbra sa stretli vo výborovni Matice slovenskej, aby prerokovali prípravy na Snem MS. Informácie poskytol ThLic. [...]

Deň role 2019 v Hrušove podporil ochranu slovenskej pôdy ako dedičstva našich predkov

Problematika ochrany pôdy začína nadobúdať na aktuálnosti, aj keď veľkorozmernými halami a plochami zastavané úrodné slovenské polia svedčia o opaku. Práca roľníka, ktorý po mnoho minulých generácií ťažkým spôsobom dokázala uživiť svoju [...]

9 októbra 2019 |Kategória: Banskobystrický kraj| Comments
X