Správy z krajov


/Správy z krajov
Správy z krajov2018-11-01T21:58:31+00:00

Svetovo uznávaný priekopník modernej slovenskej psychológie a košický matičiar sa narodil pred 100 rokmi

Doc. PhDr. Jozef Koščo, CSc., klasik slovenskej psychológie, zakladateľ kariérového poradenstva (poradenstva v profesionálnom vývine na Slovensku), sa narodil 15. októbra 1920 v Spišskej Novej Vsi. Najvýznamnejší profesionálny prínos  Doc. Dr. [...]

13 októbra 2020 |Kategória: Košický kraj, Správy z krajov| Comments

Pandémia zasiahla príjmy ustanovizne

Rokovala pracovná skupina Matice slovenskej a ministerstva kultúry Koncom septembra sa v Banskej Bystrici zišli matičiari z celého Slovenska na rokovaní Výboru Matice slovenskej. Pandémia Covid-19 spôsobila, že to bolo [...]

Trojdenný divadelný maratón

V Liptovskom Mikuláši sa už po piaty raz uskutočnil Divadelný festival Ivana Stodolu, ktorý usporiadal Divadelný odbor Matice slovenskej v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši, mestom Liptovský Mikuláš a Podpolianskym osvetovým strediskom [...]

8 októbra 2020 |Kategória: Správy z krajov, Žilinský kraj| Comments

Významná osobnosť slovenskej hudobnej kultúry a košická matičiarka Mária Potemrová nás opustila pred 5 rokmi

Významná osobnosť slovenskej hudobnej kultúry – muzikologička, kritička, hudobná historička, pedagogička, publicistka, organizátorka hudobného života a košická matičiarka Ing. Mária Potemrová sa narodila 24. februára 1922 v Košiciach. Po absolvovaní reálneho gymnázia [...]

8 októbra 2020 |Kategória: Košický kraj| Comments

Rusínsky folklórny festival v Humennom

Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s Vihorlatským múzeum v Humennom, Maticou slovenskou, Mestom Humenné a Súkromnou základnou umeleckou školou Kudlovská v Humennom uskutočnili 5. septembra 2020 už 6. ročník [...]

Sto rokov prežitých v láske k rodine a k národu

Najstarší člen Matice slovenskej pán Fridrich Kolarovič zo Senca sa dožíva v týchto dňoch sto rokov. Týmto článkom mu chceme vzdať hold ako vynikajúcemu učiteľovi, členovi MO Matice slovenskej, v ktorom viedol [...]

Pamätná tabuľa pripomína výročie písomnej zmienky obce a narodenia M. R. Štefánika

V obci Šurianky, ležiacej pri Nitre,  sa rozhodli spojiť dve významné výročia. 755. výročie prvej písomnej zmienky obce a 140. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika je zachytené na novej pamätnej tabuli. [...]

5 októbra 2020 |Kategória: Nitriansky kraj| Comments
X