Správy z krajov


/Správy z krajov
Správy z krajov2018-11-01T21:58:31+00:00

Slávnostným zasadnutím Výboru MS a Dozorného výboru MS sa začali oslavy 100. výročia oživotvorenia MS

FOTOREPORTÁŽ: Oslavy storočnice oživotvorenia Matice slovenskej 1919 - 2019 sa začali v sobotu 3. augusta 2019 slávnostným zasadnutí Výboru MS a Dozorného výboru MS s niektorými bývalými členmi. Do sídla [...]

Matica slovenská oslávila 100. výročie oživotvorenia a odhalila bustu Jána Vanoviča

Matica slovenská si na slávnostnom podujatí v Martine pripomenula 100. výročie oživotvorenia z roku 1919. Pri tejto príležitosti odhalila bustu predsedu MS Jána Vanoviča v Parku sv. Cyrila a Metoda pred svojím sídlom. [...]

Slávnosti sv. Gorazda v Bratislave a Kútoch

Sv. Cyril a sv. Metod, solúnski bratia, ktorých prvý pápež slovanského pôvodu Ján Pavol II. vyhlásil za spolupatrónov  Európy, svoju misiu u našich slovenských predkov by neboli mohli realizovať, keby nemali spolupracovníkov. [...]

Aj v Králi zaznelo „Posolstvo piesní Slovensku a svetu“

Folklórna skupina ŠAJAVA, pôsobiaca pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Králi,  a ženský spevokol dcérocirkvi ECAV  Kráľ-Abovce začiatkom leta 2019 dostali pozvanie  Viliama J. Grusku opäť sa zapojiť do projektu „Posolstvo piesní [...]

2 augusta 2019 |Kategória: Banskobystrický kraj| Comments

Na zásluhy Jána Vanoviča upozorní Matica slovenská bustou pri príležitosti svojho oživotvorenia

Bustu národného dejateľa a politika Jána Vanoviča odhalia na oslavách storočnice oživotvorenia Matice slovenskej 4. augusta pred jej sídelnou budovou v Martine. Ustanovizeň tým chce upozorniť na tie slovenské osobnosti, o ktorých má [...]

Vedeli ste, že…? Tento rok si pripomenieme 467. výročie od smrti Juraja Šucha, hrdinu protitureckých bojov

pašovi, ktorý jeho hlavu vystavil na verejnosti, so slovami, svojej armáde, že by bol šťastný, keby všetci bojovali ako tento človek. Potom, vzdajúc úctu jeho hrdinstvu, ho dal pochovať so [...]

30 júla 2019 |Kategória: Žilinský kraj| Comments
X