Už len pár dní! Zapojte sa do celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva


/, Nitriansky kraj/Už len pár dní! Zapojte sa do celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Svätopluk a Nitra – Bol Svätopluk kráľ? – Cyril a Metod a ich nasledovníci – Sila slova a sila meča ako odkaz – Svätoplukovho kráľovstva – Tri prúty Svätopluka ako symbol dnešnej doby, to sú témy čakajúce na literárne, výtvarné či elektronické spracovania.

Žiaci základných a špeciálnych škôl, osemročných gymnázií a pedagogickí zamestnanci sa od 1. novembra 2021 môžu zapojiť do 13. ročníka celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Postupová súťaž registrovaná na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má tri časti, a to literárnu, výtvarnú a elektronickú. Zúčastniť sa jej môžu ako žiaci, tak aj pedagogickí zamestnanci. Vytvorené dielo musí mať súvislosť s cieľom súťaže a témami aktuálneho ročníka.

„Som veľmi rád, že súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva pokračuje už 13. ročníkom. Pri jej zakladaní, som mal túžbu, aby bola dlhoročná a mala stabilné miesto medzi súťažami. Dnes, kvôli množstvu každoročných spätných reakcií zo strany škôl, možno konštatovať, že ho jednoznačne má,“ uviedol zakladateľ súťaže Martin Bodis.

Súťažné práce môžu zapojené školy posielať najneskôr do 1.2.2022. Súčasťou každého diela musí byť vyplnená prihláška. Vyhlásenie výsledkov sa bude konať 29. apríla 2022. O slávnostnom programe informuje za partnera podujatia Domu Matice slovenskej v Nitre jeho riaditeľka Veronika Bilicová: „Veríme, že víťazov súťaže potešíme aj sprievodným programom, ktorý s organizátorom súťaže, Základnou školou Kráľa Svätopluka v Nitre, tento rok pripravujeme. Jeho cieľom je, aby aj žiaci zo vzdialenejších miest spoznali Svätoplukovo kráľovstvo – našu starobylú Nitru naživo.“ Organizátorovi súťaže, ktorý preberá tento rok záštitu podáva pomocnú ruku nitriansky matičný dom aj vzdelávacím programom určeným pre žiakov a pedagógov formou výstavy na tému Cyril a Metod a ich nasledovníci. Výsledky súťaže budú zverejnené v médiách, v ktorých boli zverejnené propozície súťaže, v brožúre s víťaznými dielami a na webovej stránke školy zszobor.edupage.org v apríli 2022.

V súlade s platným Organizačným poriadkom registrovaným na MŠVVaŠ SR o výsledkoch súťaže rozhodne odborná komisia v zložení: predseda komisie – PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. (zakladateľ súťaže a riaditeľ Základnej školy Jána Palárika, Majcichov) a členovia komisie – Mgr. Alexandra Ďurišová (riaditeľka Základnej školy kráľa Svätopluka v Nitre), PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD. (odborný asistent Fakulty stredoeurópskych štúdií, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre), Mgr. Veronika Bilicová (riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre), Mgr. Dominika Zajarošová (pedagogický zamestnanec 2. stupňa Základnej školy kráľa Svätopluka v Nitre). Viac informácií sa nachádza v propozíciách súťaže dostupných na: Svätoplukovo kráľovstvo – Organizačný poriadok | Základná škola kráľa Svätopluka – Nitra (edupage.org)

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Základná škola Kráľa Svätopluka v Nitre Partner súťaže: Dom Matice slovenskej v Nitre Vyhlásenie súťaže: 1.11.2021 Uzávierka súťaže: 1.2.2022 Vyhlásenie výsledkov: 29.4.2021 Adresa pre posielanie literárnych prác: svatoplukovo.kralovstvo1@gmail.com Adresa pre posielanie výtvarných prác: Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, 94901 Nitra Na obálku je potrebné napísať „Súťaž SKO“. Adresa pre posielanie elektron. prác: svatoplukovo.kralovstvo2@gmail.com

Propozície a prihláška XIII .ročníka Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva_tlačová správa

Organizacny_poriadok_sutaze_2021_-_schvaleny

Zverejnené dňa 5. novembra 2021

X