Vyšla e-kniha ROMAN KALISKÝ, robotník v službách národa


//Vyšla e-kniha ROMAN KALISKÝ, robotník v službách národa

Matica slovenská kráča s rozvojom technológii a preto využíva aj vymoženosti internetu pri propagácii svojej publikačnej činnosti. Veľkou výhodou je, že prostredníctvom e-kníh možno bez akýchkoľvek nákladov vydať samostatnú, užitočnú a informáciami nabitú publikáciu. Prvou takouto e-knihou je spomienková elektronická kniha Roman Kaliský, robotník v službách národa, ktorá vyšla ako výstup zo spomienkového podujatia k storočnici slovenského žurnalistu, politika, prozaika, scenáristu a ideológa slovenskej štátnosti ROMANA KALISKÉHO (* 23. september 1922, Slovenská Ľupča – † 8. november 2015, Bratislava).

Vedné ústredie Matice slovenskej pripravilo e-knihu, ktorá je významným dokumentom k storočnici tejto osobnosti, ktorú si Matica slovenská pripomenula (rovnako ako predtým storočnicu Vladimíra Mináča) v Knižnici slovenskej štátnosti v predvečer jeho narodenín.

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper v tomto kontexte zdôraznil, že je „našou úlohou, aby sme dielo našich predkov – od bernolákovcov, stúpencov generácie Všeslávie, štúrovcov, cez nasledujúce generácie (medzi ktoré patria aj osobnosti ako Kaliský a Mináč), zachovali, udržali, ale aj rozvíjali. Sú to posledné (vo vedomí národa etablované) ohnivká národnej reťaze. Je to cesta k tomu, aby naša štátnosť nebola len formálna, ale aj obsahovo úprimná, autentická, slúžiaca slovenskému národu a nie cudzím záujmom.“

Editor a grafik e-knihy, Lukáš Perný (SLÚ MS), zdôrazňuje, že tyrkysový motív v dizajne nadväzuje na motív obalu knihy profesora Jozefa Leikerta a Márie Mackovej „Cesta búrnym storočím„. E-book je zároveň istým spôsobom aj ochutnávkou z tejto knihy, ktorá bola odprezentovaná (video 1) na konci novembra za prítomnosti tajomníka Matice slovenskej a rodiny Kaliských (video 2) v Zichyho paláci.

KTO BOL ROMAN KALISKÝ

Roman Kaliský sa narodil 23. septembra v Slovenskej Ľupči. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a Liptovskom Mikuláši, neskôr na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Štúdium však prerušil a zapojil sa do Slovenského národného povstania, kde bojoval v partizánskej skupine Jánošík.

Po skončení druhej svetovej vojny sa stal redaktorom denníka Práca. Od roku 1946 do roku 1948 bol šéfredaktorom denníka Ľud a súčasne poslancom Slovenskej národnej rady i Národného zhromaždenia.

Pre svoj postoj k augustovým udalostiam v roku 1968 musel ako jeden z prvých slovenských publicistov novinárčinu opustiť. V období nasledujúcej normalizácie bol politicky diskriminovaný, sledovaný Štátnou bezpečnosťou a nesmel publikovať.

Na scénu sa vracia po roku 1989 ako jeden z ideových „otcov zakladateľov“ modernej demokratickej Slovenskej republiky.

STOROČNICA KALISKÉHO, ÚSPEŠNÉ MATIČNÉ PODUJATIE

Matica slovenská si 22. septembra 2022 pripomenula spomienkovým kolokviom storočnicu redaktora, žurnalistu, bojovníka za slovenskú národnú zvrchovanosť Romana Kaliského. Podujatie inicioval najmä správca Matice a šéfredaktor Slovenských národných novín Maroš Smolec, ktorého otec, Ján Smolec, s Romanom Kaliským priamo spolupracoval a ktorý sa taktiež podujatia zúčastnil spolu s Gabrielou Kaliskou, dcérou Romana Kaliského. Kaliskej bola odovzdaná Mimoriadna cena Matice slovenskej pre Romana Kaliského IN MEMORIAM.

GEŠPER, LEIKERT, CHMELÁR… E-KNIHA S VÝZNAMNÝMI MENAMI

E-kniha vznikla predovšetkým za účelom sumarizácie faktov, myšlienok a bádateľských výsledkov osobností, ktoré sa venovali odkazu Romana Kaliského, ako to v záverečnom príhovore povedal Marián Gešper, teda aby poznatky pomohli aj ďalším bádateľom pri písaní štúdií a publikácií o tejto osobnosti.

Podujatia, ktoré dominantne organizoval Maroš Smolec, sa zúčastnili významné osobnosti slovenskej kultúry: profesor kulturológie a spisovateľ Jozef Leikert, ktorý vo svojom príspevku priblížil Kaliského život a tvorbu; historik, politológ, žurnalista docent Eduard Chmelár, ktorý vyzdvihol Kaliského ako jedného zo zakladateľov nezávislej Slovenskej republiky a napokon matičný historik, riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej Radoslav Žgrada, ktorý priblížil Kaliského väzby na Maticu slovenskú.

Súčasťou elektronického zborníka sú aj články, ktoré boli publikované v matičných periodikách a periodikách Spolku slovenských spisovateľov. S nápadom rozšíriť zborník o tieto texty prišiel profesor Liekert. A tak okrem príspevkov z pamätného podujatia možno v zborníku nájsť texty osobností ako Anton Blaha, Anton Baláž, Pavol Dinka, Peter Štrelinger, Dušan Kerný či Dalimír Hajko.

E-kniha je obohatená fotografiami, archívnymi článkami zo Slovenských národných novín, citátmi Kaliského a napokon aj pôvodným návrhom Deklarácie Slovenskej národnej rady o štátnej zvrchovanosti Slovenskej republiky, pri ktorej bol práve Roman Kaliský. Politológ Eduard Chmelár vo svojom príspevku zdôraznil, že ak zakladáte štát, musíte mu dať aj patričné symboly, ktoré ho robia štátom. A práve na toto bol Roman Kaliský ako stvorený.

Knihu si môžete zdarma prečítať prostredníctvom GOOGLE BOOKS cez nasledujúci linku:

https://books.google.sk/books?id=KzacEAAAQBAJ

 

IÚ MS

 

2023-02-03T10:18:18+00:003 februára 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X