Trenčiansky kraj


/Trenčiansky kraj

Literárne aktivity členov Literárneho klubu OMEGA

O súčasnom stave kultúry, obmedzení  stretávania sa, mnohých neuskutočnených naplánovaných a každoročne sa opakujúcich podujatí, už sa veľa popísalo. Pociťujeme to vo všetkých oblastiach kultúrneho a verejného života. Obmedzenie štátnej dotácie Matici slovenskej  zasiahlo nielen [...]

2021-02-15T16:49:39+00:0015 februára 2021 |Trenčiansky kraj|

Vyhodnotenie súťaže: Studňa sa tajne s dažďom zhovára

Pod týmto poetickým názvom sa skrýva známa celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého neuveriteľných 28 rokov. Obmedzenia v dôsledku pandémie zasiahli do všetkých oblastí spoločenského a kultúrneho života, čo je všetkým známa a pripomínaná [...]

2020-12-10T13:29:09+00:0010 decembra 2020 |Správy z krajov, Trenčiansky kraj|

Matičiari z Považskej Bystrice sa zúčastnili odhalenia busty Jozefa Škultétyho v Martine

Koniec septembra bol pre matičiarov z Považskej Bystrice  tiež naplnený významnými spoločenskými a kultúrnymi stretnutiami. Na podnet predsedníčky Krajskej rady MS Trenčianskeho kraja, pracovníčky Oblastného pracoviska MS v Trenčíne p. Žofie Hrančovej, [...]

2020-11-12T20:57:43+00:0012 novembra 2020 |Trenčiansky kraj|

Oživotvorenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Považskej Bystrici

Za účelom znovuoživenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Považskej Bystrici na základe ustanovenia platných predpisov stanov Matice slovenskej uvedených v Hlave V., bod 14., písm. a), a na základe žiadosti viacerých členov MO [...]

2020-11-12T13:29:56+00:0012 novembra 2020 |Trenčiansky kraj|

Nálezy rímskych mincí v Trenčíne a okolí

Nachádzame sa v neľahkej situácii zapríčinenej opatreniami a obmedzeniami v snahe zabrániť šíreniu pandémie Covid-19. Kultúra je jednou z oblastí, ktorá na to mimoriadne dopláca. Mnohé plánované a pripravované podujatia sa museli zrušiť alebo presunúť [...]

2020-11-04T17:20:08+00:004 novembra 2020 |Správy z krajov, Trenčiansky kraj|

Prezentácia knihy Rudolfa Dobiáša „Ako sa spieva v klietke“

Obmedzenia počas pandémie  značne zasiahli do kultúrnej oblasti. Mnohé pripravené a naplánované podujatia boli zrušené. Milovníci literatúry si však ešte pred opatreniami, v súvislosti s druhou vlnou pandémie, užili stretnutie s knihou a spisovateľom.  Spoločenská [...]

2020-10-30T15:31:15+00:0030 októbra 2020 |Správy z krajov, Trenčiansky kraj|
X