Liečil cholerovú epidémiu v Turci


/, Žilinský kraj/Liečil cholerovú epidémiu v Turci

Koncom  19. stor. postihla aj Turiec do značnej miery cholerová epidémia. Jedným z významných liečiteľov bol aj lekár Imrich Matej Korauš. Menovaný sa narodil dňa 16.11.1835 vo Valči. Po štúdiách  v Martine, Kremnici, Váci, rok na Banskej a lesníckej akadémií v Banskej Štiavnici, pokračoval v štúdiu medicíny na Inštitúte pre výchovu vojenských lekárov vo Viedni. Po jej ukončení v roku 1861 pôsobil ako  vojenský  lekár v Sedmohradsku.

Od  roka 1871 na pozvanie vedenia patronátneho gymnázia v Kláštore pod Znievom učil matematiku, chémiu a telesnú výchovu, od roka 1875 bol praktickým lekárom v Kláštore pod Znievom. V tomto období, najmä v roku 1873 úspešne prispel k likvidácií cholerovej epidémie, jej pôvod hľadal vo  zvláštnom druhu pásomnice. Uverejňoval články o hygiene, infekčných a detských chorobách.

Zaujímal sa aj o národnokultúrny život. Bol spoluzakladateľom a referentom pre miestopis MSS, spolupracovník Andreja Kmeťa, Pavla Mudroňa a Richarda Osvalda. Prispieval do Národného hlásnika, Národných novín, Časopisu a Sborníka MSS, Slovenského letopisu, Slovenských novín, Orla, Tábora, Zory, Kalendára Svätovojtešského.

Zomrel dňa 27.októbra 1918 v Kláštore pod Znievom.

Poznámka:

Výročia významného rodáka si valčianski matičiari pripomínajú v spolupráci s Farským úradom v Kláštore pod Znievom účasťou na sv. omši doprevádzanej spevokolom VALČAN, zapálením sviece a položením venca na hrobe na cintoríne v Kláštore pod Znievom.

Ján Lučan

predseda MO MS vo Valči

2020-06-02T14:29:59+00:002 júna 2020 |Správy z krajov, Žilinský kraj|
X