Matica slovenská si v Poprade pripomenula 103. výročie úmrtia gen. M. R. Štefánika


/, Prešovský kraj/Matica slovenská si v Poprade pripomenula 103. výročie úmrtia gen. M. R. Štefánika

Matica slovenská si v Poprade pripomenula 103. výročie úmrtia gen. M. R. Štefánika a ocenila primátora mesta Poprad Antona Danka Cenou predsedu MS

Matica slovenská spoločne s mestom Poprad a Spoločnosťou M. R. Štefánika si v piatok 6.5. 2022 uctila jednu z najvýznamnejších osobností našich národných dejín – 103. výročie úmrtia gen. Štefánika. Tento rok sa okrem pietnej spomienky spojenej s kladením vencov pri pamätníku a buste gen. Štefánika uskutočnilo do posledného miesta v zaplnenom Dome kultúry aj hudobno-dramatické spracovanie o živote a diele gen. M. R. Štefánika v réžii T. Husárovej, predsedníčky Klubu M. R. Štefánika v Poprade. Divadelné predstavenie zožalo u verejnosti obrovský úspech a už teraz sú na október 2022 naplánované reprízy tohto výnimočného predstavenia. V úvode programu so svojím príhovorom vystúpil riaditeľ DMS Spišská Nová Ves, p. R. Zacher, ktorý okrem iného povedal: „Keď Štefánikov otec vyprevádzal svojich synov do maďarských škôl, neustále im prízvukoval: Buďte v srdci vždy dobrí Slováci a nehanbite sa za svoju materinskú reč!“. Som presvedčený, že tieto slová by mali patriť predovšetkým dnešnej mladej generácii, ale žiaľ aj niektorým súčasným predstaviteľom štátu a politikom, ktorí si, akoby nevážili a nectili najmä naše bohaté národné tradície, lásku k svojej materinskej reči, milovanej vlasti a osobnostiam. Akoby úplne zabúdali na to, kde sú ich rodné korene. Generál M. R. Štefánik prekonal nielen svojich súčasníkov, ale ostáva stále premožiteľom času. My na Slovensku však stále čakáme na nového Štefánika. Preto si v tejto chvíli osobne veľmi želám, aby sme také osobnosti na milovanom Slovensku opäť našli a aby, Slovenskú republiku viedli skutočné uvedomelé, vzdelané osobnosti a najmä autority, ktoré budú hodné svojho nasledovania“. Osobitne poďakoval predovšetkým mestu Poprad pod vedením jeho primátora p. A. Danka, u ktorého vždy Matica slovenská nájde plnú podporu a pomoc. Uviedol, že Matica slovenská má s mestom výbornú a úzku spoluprácu a že ho teší najmä skutočnosť, že je to práve mesto Poprad, ktoré v plnej miere podporuje politiku moderného patriotizmu a zdravého vlastenectva. Následne bola z rúk riaditeľa DMS Spišská Nová Ves slávnostne odovzdaná primátorovi mesta Poprad Cena predsedu MS, a to za dlhoročnú spoluprácu medzi MS a mestom Poprad a za zachovávanie tradícii a odkazu našich predkov. Pán primátor mesta v ďakovnej reči uviedol, že je obdivuhodné, že MS si každoročne pripomína nielen narodenie, ale aj úmrtie nášho velikána a že môže len potvrdiť vynikajúcu spoluprácu s Maticou slovenskou. V mene Matice slovenskej vyslovujem jedno obrovské ďakujem všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a organizácii či už pietnej spomienkovej slávnosti pri pamätníku a buste gen. Štefánika alebo nádherného dramaticko-hudobného spracovania o živote a diele gen. M. R. Štefánika. Nech hudobno-dramatické spracovanie o jeho živote a diele je dôkazom toho, ako sa dá pestovať najmä u mládeže pozitívny vzťah k svojej rodnej vlasti. Som presvedčený, že iba ten, kto má rád svoje mesto, kto má kladný vzťah k svojmu regiónu, môže milovať aj našu drahú Slovenskú republiku.

Mgr. Rastislav Zacher, PhD., riaditeľ DMS Spišská Nová Ves

 

Link – Reportáž TV Poprad č.1.: https://www.youtube.com/watch?v=VnSTFNLoJRM

 

Link – Reportáž TV Poprad č.2: https://www.youtube.com/watch?v=-2FdR5txw-Q

X