Prvú bustu Štefana Boleslava Romana na Slovensku odhalili v matičnej Aleji dejateľov


/, Zahraničie, Žilinský kraj/Prvú bustu Štefana Boleslava Romana na Slovensku odhalili v matičnej Aleji dejateľov

Jednej z najvýznamnejších osobností slovenského krajanského sveta Štefanovi Boleslavovi Romanovi odhalila Matica slovenská a Miestny odbor MS v Prievidzi 4. októbra 2021 bustu v Martine. Ide o historicky prvú bustu tejto osobnosti na Slovensku.

„Tento rok si pripomíname dve významné výročia, ktoré sú spojené so zahraničnými Slovákmi – storočnicu narodenia Štefana Boleslava Romana a 50. výročie založenia Svetového kongresu Slovákov. Roman bol známy podnikateľ, prezývaný ako uránový kráľ, no treba zdôrazniť, že bol aj presvedčeným kresťanom a hrdým Slovákom. Veľa obetoval v prospech Svetového kongresu Slovákov, čím posilnil slovenskú emigráciu a slovenský demokratický život v zahraničí. Mal otvorené dvere k štátnym predstaviteľom Spojených štátov amerických, Kanady či Vatikánu a pôsobil v medzinárodných organizáciách s veľkým renomé. Súčasnú Slovenskú republiku si bez Svetového kongresu Slovákov a jeho prvého predsedu Štefana Boleslava Romana nemôžeme ani predstaviť,“ uviedol predseda MS Marián Gešper po odhalení bronzovej busty, ktorá je symbolicky umiestnená na zemeguli.

Bustu Štefana Romana v Parku sv. Cyrila a Metoda na nádvorí Matice slovenskej posvätil otec Michal ako zástupca biskupa Gréckokatolíckej eparchie Košice, ktorý vyzdvihol jeho zásluhy v prospech prenasledovanej gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu. V mene rodiny Romanovcov, žijúcej v Kanade i na Slovensku, sa poďakoval prasynovec Branislav Roman. Podujatie obohatili mariánske piesne v podaní Dominiky Mižulovej z Rímskokatolíckej farnosti sv. Martina.

„Slovensko malo i stále má veľmi početnú diaspóru vo svete. A práve krajania sa zaslúžili o našu štátnosť až do takej miery, že dnes by sme ju bez nich nemali. Štefan Boleslav Roman prispel k našej samostatnosti tým, že založil Svetový kongres Slovákov. Som veľmi vďačný Matici slovenskej za to, že má bustu v jej Aleji dejateľov. Som presvedčený o tom, že znalosť histórie, ktorej súčasťou je aj znalosť našich významných osobností, je veľmi potrebná,“ prihovoril sa zhromaždeniu predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip. Úrad, ako aj bývalý generálny tajomník Svetového kongresu Slovákov Dušan Tóth finančne prispeli národnej ustanovizni na realizáciu bronzovej busty. Pozdravný príhovor Dušana Tótha z Kanady osobne predniesol rovnako bývalý funkcionár kongresu a osobný priateľ Romana Vladimír Bútora.

Na podujatí sa zúčastnil aj poslanec NR SR Miloš Svrček, poslanec Mestského zastupiteľstva Martin Dalibor Steindl, predstavitelia cirkví, ako aj starosta obce Nový Ruskov Ján Borovský. „So starostom Nového Ruskova sme sa zhodli, že si Štefan Boleslav Roman zaslúži sochu vo svojom rodisku, keďže jeho význam v slovenských dejinách je podobný Štefánikovmu,“ dodal M. Gešper.

Štefan Boleslav Roman sa narodil v roku 1921 v dnešnom Novom Ruskove na východnom Slovensku. V Kanade sa vypracoval na jedného z najbohatších a najúspešnejších podnikateľov, za čo dostal prezývku uránový kráľ. Zomrel náhle v roku 1988 v Toronte.

IÚ MS

zdroj: ÚSŽZ

foto: Ján Seman

X