Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko pozná tohtoročných výhercov


/, Zahraničie/Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko pozná tohtoročných výhercov

„Slovenčina je ako hudba, ktorú spieva naša rodná zem. Je pieseň mojej pravlasti, pieseň krajiny mojich predkov. Akoby slávik skladal a nežné tóny jej dával. Pripomína mi štebotanie lastovičiek, ako uspávanka starých mamičiek. Tá mäkkosť slovenčiny, sťa vankúš perinový. Pritúli, pohladí, pochopí a odpustí. Počuť v tebe aj stony mojich predkov, aj smiech šťastných detí, aj zvony jasne biť. Slovenčina moja milá ako zlatá niť, ako struna plná tajov a krás. Si šitá láskou našich predkov. Si pre mňa najvzácnejší chrám.

Máš okno do duše, schody do neba, máš kľúče od šťastia a stôl pre všetkých. Si chlebík i soľ. Slovenčina moja – si domov. Miesto pre pokoj. Preto ťa mám rád.“

Tomáš Kamáň, Cena Matice slovenskej, 12 rokov, ZŠ 15.októbra, Pivnica, Srbsko

  1. ročník literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko organizovaný MŠVV SR, MK SR, ÚSŽZ, Maticou slovenskou, SPN Mladé letá, Spolkom slovenských spisovateľov, JÚĽŠ SAV i ŠPÚ ostal v roku 2020 zatiaľ bez slávnostného ceremoniálu. Príjemné spomienkové stretnutie pri soche Antona Bernoláka i kultúrny slávnostný program, ktoré sa každoročne konali v Nových Zámkoch sa preložil na neurčito. Situácia, ktorá vznikla dôsledkom pandémie koronavírusu spôsobila, v tomto roku organizačný výbor súťaže pracoval prevažne na diaľku. V mnohom však nezvyčajná situácia dala príležitosť hlbšie sa zamyslieť a precítiť obsahy krásnych vyznaní slovenskému jazyku i slovenskej krajine žiakov i študentov slovenských škôl Európy.

            Celoštátna súťaž s krajanskou účasťou posudzuje nielen práce tunajších, ale i práce zahraničných Slovákov, vďaka čomu má súťaž špecifické, rokmi vybudované dobré meno i za hranicami našej domoviny. Na súťaži dlhoročne spolupracuje ústredie Matice slovenskej i Miestny odbor Matice slovenskej v Nových Zámkoch, ktoré sa roky podieľajú organizačne, porotcovsky i zabezpečovaním umelecky veľmi hodnotného programu slávnostného ceremoniálu.

            Kategóriu prác krajanov posudzuje Matica slovenskú spolu s ÚSŽZ. V tomto roku z pera krajanov prišlo do súťaže 113 prác zo šiestich krajín sveta. Z Chorvátska svoje práce zaslali žiaci zo ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach, zo ZŠ v Markovci Našickom, zo ZŠ Josipa Kozareca v Josipovci, zo ZŠ Vladimira Becića v Osijeku a zo ZŠ vo Višnjevci. Maďarsko zaslalo práce zo Slovenského gymnázia, ZŠ, MŠ a kolégia v Békešskej Čabe, zo Slovenskej dvojjazyčnej ZŠ a MŠ v Slovenskom Komlóši, z Všeobecnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Novom Meste pod Šiatrom. Rumunsko v tomto roku zaslalo kvalitné práce z Teoretického lýcea Jozefa Kozáčka v Bodonoši. Najhlasnejšie sa zapojili krajania zo Srbska. Práce prišli zo ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, z Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici, zo ZŠ Mladých pokolení v Kovačici, zo ZŠ Maršala Tita v Padine, zo ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči, zo ZŠ 15. októbra v Pivnici, zo ZŠ Jozefa Marčoka – Dragutina v Hložanoch, z Ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžića v Starej Pazove, z Gymnázia v Pančeve. Slohy porote zaslali i zo severnej Európy, zo Švédska zo ZŠ v Štokholme a  východnú Európu spolu s Rumunskom pokryla i Ukrajina – Užhorodská všeobecno-vzdelávacia škola č. 15 v Užhorode.

            Víťazné a ocenené práce dostanú i v tomto roku priestor v každoročne pripravovanom zborníku prác, ktorý pripravuje Ministerstvo kultúry SR. Dojímavé čítanie osobných vyznaní ostane trvalou pamiatkou na 28. ročník súťaže, ktorá ostala zatiaľ bez sebepríznačnej slávnostnej bodky v Nových Zámkoch. Dovoľte nám však mladým talentom srdečne zablahoželať!

Zuzana Pavelcová

Vyhodnotenie súťaže

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

 

 

 Školský rok 2019/2020

KATEGÓRIA: IV.

Meno žiaka Meno učiteľa Škola Názov práce/poradové číslo práce Poézia Próza
 

CENA POROTY

1. Peter Pavčok Mária Andrášiková ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko Tajovského spomienky na starého otca inšpirujú aj dnes /79. Próza
 

HLAVNÁ CENA

1. Artem Pluta Larisa Mamčurová Užhorodská všeobecno-vzdelávacia škola č. 15, Užhorod, Ukrajina Prečo má rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko/92. Próza
1. Tatiana Filipovićová Mária Andrášiková ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko Slovenský kroj – to je krása, dievčatko v ňom ružou zdá sa!/46. Próza
 

ČESTNÉ UZNANIE

1. Kristina Soviljová Vesna Valihorová-Filipovićová ZŠ Jozefa Marčoka – Dragutina, Hložany, Srbsko Rozprávka o Tajovskom a mojich starých rodičoch/42. Próza
2. Sára Štrbová Jarmila Pantelićová ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko Zakáľačka/29. Próza
3. Mario Marošević Josip Kvasnovski ZŠ Vladimira Becića Osijek, Chorvátsko Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko /106. Próza
4. Katja Kuricová Boženka Dasovićová ZŠ Josipa Kozarca, Josipovec, Chorvátsko Prečo mám rada slovenčinu, prečo mám rada Slovensko/16. Próza
5. Kata Szabadi Zuzana Benková Slovenské gymnázium, ZŠ, MŠ a kolégium, Békešská Čaba, Maďarsko Jednoduchá odpoveď/21. Próza
6. Viktória Chrenková Dagmar Kötelešová Všeobecná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Nové Mesto pod Šiatrom, Maďarsko

 

Slovečina/113. Poézia
7. Marka Zetocha Milenca Lasac Teoretické lýceum Jozefa Kozáčka, Bodonoš, Rumunsko Moje korene/11. Próza
8. Iveta Bokorová a Matija Bokorová Ana Halajová ZŠ maršala Tita, Padina,  Srbsko Prečo máme rady slovenčinu, prečo máme rady Slovensko/77. Poézia
9. Amadea Čemanová Ľudmila Berediová-Stupavská ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč, Srbsko Preč mám rada slovenčinu, prečo mám rada Slovensko/82. Próza
10. Jakub Činčurák Vesna Kámaňová ZŠ 15. októbra, Pivnica, Srbsko Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko/72. Próza
OSOBITÁ CENA POROTY
1. Marína Čániová Jarmila Pantelićová ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko Môj etnický pôvod

/28.

Próza
OCENENÝ PEDAGÓG
1. Mária Andrášiková ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko    
OCENENÁ ŠKOLA
1. Teoretické lýceum Jozefa Kozáčka, Bodonoš, Rumunsko        
CENA MS
1. Tomáš Kámaň Vesna Kámaňová ZŠ 15. októbra, Pivnica, Srbsko Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko/69. Próza
2020-04-23T11:29:01+00:0022 apríla 2020 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|
X