marec, 2024

11mar(mar 11)9:0022(mar 22)18:00OdporúčanéKolorit slovenského ornamentu 202412. ročník výtvarnej súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov

Viac

Popis udalosti

Poslanie súťaže:

*rozvíjať a zachovať ľudovú ornamentiku; *podporiť záujem kultúrnej verejnosti o túto formu umenia ako o duchovné a umelecké dedičstvo nášho národa; *objavovať neznáme práce najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka [14.2.1900 Spišská Stará Ves – 19.9.1949 Košice] a jeho školy.

Cieľ súťaže:

*posilňovať slovenskú identitu; *vychovávať vzťah ku kultúrnemu dedičstvu; *vytvárať nové podnety na výtvarný prejav; *podporovať výtvarné talenty; *na regionálnej úrovni poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu  výsledkov v ornamentálnom prejave.

 Organizátori: Organizátorka Gabriela Čiasnohová Košice; Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, Košice; Dom Matice slovenskej, Hlavná 68 Košice.

Spoluorganizátor: MESTO KOŠICE

Sústreďovanie, posudzovanie, vystavovanie a vracanie výtvarných prác sa koná na rôznych miestach. Kvôli preprave a manipulácii s nimi musia byť práce ZABALENÉ v uzavretom obale a OZNAČENÉ! Inak hrozí ich zámena, poškodenie alebo strata.                               

Termín pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ, … .

11., 12., 13., 15.marec 2024 od 9:00 – 18:00 hod.            

Termín pre ostatných:

18., 19., 20., 22.marec 2024 od 9:00 – 18:00 hod.           

Odberné miesto: KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ MESTA KOŠICE, KUKUČÍNOVA 2,V KOŠICIACH budova BRAVO prízemie

Vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie diplomov, cien a vernisáž 

Termín: 7.mája  (v utorok) 2024 o 15:00 hod. Výstava potrvá 14 dní.

Miesto: Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, budova BRAVO, prízemie.

Viac informácií nájdete v propozíciách:

Propozicie KOLORIT 2024

Čas

11 (Pondelok) 9:00 - 22 (Piatok) 18:00