Register ponúkaného majetku štátu


/Register ponúkaného majetku štátu
Register ponúkaného majetku štátu2020-03-13T18:52:56+00:00

Matica slovenská vyhlasuje dňa 13. 3. 2020 obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku Matice slovenskej v Šuranoch. Podmienky a informácie o súťaži nájdete v tomto dokumente. VOS – Šurany

_____________

https://www.ropk.sk/

 

X