Poslanie Slovenského historického ústavu


///Poslanie Slovenského historického ústavu
Poslanie Slovenského historického ústavu2018-10-27T20:35:31+00:00

 

  • Slovenský historický ústav  je ústrednou vedeckou inštitúciou Matice slovenskej pre výskum slovenských dejín.
  • Pri realizácii svojho výskumného programu ústav spolupracuje s vedeckými inštitúciami, univerzitami, vysokými školami v Slovenskej republike a v zahraničí.

 

X