Príprava VZ MS 2021


//Príprava VZ MS 2021
Príprava VZ MS 20212021-05-24T13:36:46+00:00

 

Uznesenie Výboru MS z dňa 27. 2. 2021 v Martine:

Uznesenie 13/1/2021-V

V MS navrhuje miesto konania Valného zhromaždenia MS Liptovský Mikuláš s dátumom konania 23. 10. 2021 (rezervný dátum 6. 11. 2021) s navrhnutým jednodňovým programom.

Členovia DV MS – VZ MS 2021-min

Členovia výboru MS- VZ MS 2021-min

Krajské rady MS – VZ MS 2021-min

Metodický pokyn ČÚ MS pre odbory MS – VZ MS 2021-min

01_pozvánka_VZ_MO_MS

02_Prezenčná listina MO MS

03_Zápisnica_VZ_MO_MS

Návratka pre krajské rady MS pre konanie VZ MS 2021

Návratka pre okresné a oblastné rady MS pre konanie VZ MS 2021

Návratka pre pracoviská a ustanovizne MS pre konanie VZ MS 2021

Návratka pre odbory MS pre konanie VZ MS 2021

Návrh programu a prípravy valných zhromaždení odborov Matice slovenskej

Návrh rokovacieho poriadku VZ MS 2021

Návrh volebného poriadku VZ MS 2021

Okresné a oblastné rady MS – VZ MS 2021-min

Riaditelia a Vedúci pracovníci MS – VZ MS 2021-min

X