Príprava VZ MS 2021


//Príprava VZ MS 2021
Príprava VZ MS 20212021-04-08T11:14:28+00:00

Členovia DV MS – VZ MS 2021-min

Členovia výboru MS- VZ MS 2021-min

Krajské rady MS – VZ MS 2021-min

Metodický pokyn ČÚ MS pre odbory MS – VZ MS 2021-min

Návratka pre krajské rady MS pre konanie VZ MS 2021

Návratka pre okresné a oblastné rady MS pre konanie VZ MS 2021

Návratka pre pracoviská a ustanovizne MS pre konanie VZ MS 2021

Návratka pre odbory MS pre konanie VZ MS 2021

Návrh programu a prípravy valných zhromaždení odborov Matice slovenskej

Návrh rokovacieho poriadku VZ MS 2021

Návrh volebného poriadku VZ MS 2021

Okresné a oblastné rady MS – VZ MS 2021-min

Riaditelia a Vedúci pracovníci MS – VZ MS 2021-min

X