Faktúry 2014


/Faktúry 2014
ČísloPredmetCenaDodávateľDátum vystavenia
20140765počítač+program719.92SK-technik, s.r.o., Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina2014-11-28
5913075418Zb. zákonov+Fin. spravod.60.90Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina2014-12-31
400306244Lit. týždenník+Romboid 201537.00Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica2014-12-08
9090003záloha na 4xkreslo320.00JYSK, s.r.o. OC Turiec 4, 036 01 Martin2014-12-05
201505839My Turčianske n. 201525.00Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava2014-12-04
112371502teplo nedopr. 11,12/2014419.29COFELY - LMT, a.s., 1. mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš2014-12-31
722energie+služby za rok 2012263.29Krajský pozemkovýý úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica2014-12-31
722nájom+služby za 9, 10, 11/2014105.69MV SR Centrum podpory BB, 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica2014-12-31
722služby za 9,10,11/2014122.70MV SR Centrum podpory BB, 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica2014-12-31
72212služby za 12/201440.90MV SR Centrum podpory BB, 9. mája 1, Banská Bystrica2014-12-17
72212nájom za 12/201435.23MV SR Centrum podpory BB, 9. mája 1, Banská Bystrica2014-12-17
6551039670poistenie vozidiel 30.12.2014-29.3.2015137.40Kooperatíva poisovòa, a.s., Vienna Insurance Group, Agentúra pre maklérov, Rajská 15/7, 815 07 Bratislava2014-12-03
2730180220energie +služby za 12/2014293.46H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-12-03
605880312el. energia na 12/201420.00Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-12-03
621212212el. energia na 12/201450.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-12-03
631820312el. energia na 12/201432.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-12-03
621212312el. energia na 12/201473.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-12-03
2730230390el. energia na 12/2014777.17H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-12-03
2730180200teplo +služby 12/201445.71H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-12-03
84005212el. energia na 12/2014215.65Spoločenstvo vlastníkov bytov Hviezdoslavova 15, 17, 19 036 01 Martin2014-12-03
4502629500el. energia na 12/2014200.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-12-03
6566191982poistenie MT 566CL171.17Kooperatíva poisovòa, a.s., Vienna Insurance Group, Agentúra pre maklérov, Rajská 15/7, 815 07 Bratislava2014-12-04
6566191552havarijné poistenie MT 993CI171.17Kooperatíva poisovòa, a.s., Vienna Insurance Group, Agentúra pre maklérov, Rajská 15/7, 815 07 Bratislava2014-12-04
722nájom za 9,10, 11/2014140.92Krajský pozemkový úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica2014-12-03
102400812el. energia na 12/201493.00ÈEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava2014-12-03
2322400001nájom+služby za 12/2014266.62Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina2014-12-03
45201012nájom+služby za 12/201447.72Prvá teplárenská, a.s. Holíè, Nám. sv. Martina 9, 908 51 Hiolíè2014-12-03
1123712záloha na teplo za 12/2014191.29COFELY - LMT, a.s., 1. mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš2014-12-03
3647663312nájom+služby za 12/201452.38BARDBYT, s.r.o. Bardejov, Moyzesova 7, 085 01 Bardejov2014-12-03
621110412el.energia 12/201438.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajèianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-12-03
621013812el. energia za 12/2014843.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-12-03
17902712nájom+služby za 12/2014216.99Technické služby mesta Rožòava, Štítnicka 21, 048 01 Rožòava2014-12-03
1369912nájom za 12/201424.28Prešov real, s.r.o., Slovenská 40, 080 68 Prešov2014-12-03
214237služby za 9,10,11/2014163.60Krajský pozemkovýý úrad v Banskej Bystrici, Nám. ¼. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica2014-12-03
24307197podpora APV 10/2014314.28Softip, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava2014-10-31
9501402977oprava kop. stroja Canon152.60CBC Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, 821 05 Bratislava2014-11-19
214012993kalkulaèky a skartovaèky525.03PAPERA, Èerešòová 17, 974 05 B. Bystrica2014-11-27
9161433MMS preprava osôb550.00SAD Dunajská Streda, a.s., Bratislavská cesta 918/2, 929 01 Dunajská Streda2014-08-02
711018techn. zabezpeèenie podujatia249.60CALISTO, s.r.o. Zimná 721, 049 25 Dobšiná2014-11-07
20143027prenájom miestnosti100.00Obec Rejdová 47, 049 262014-11-12
142266dochádzka aktualizácia programu55.59RON Software, spol. s.r.o., Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice2014-11-05
11495090mobil poplatky 11/12/ 2014909.10Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava2014-11-22
143532Encyklopedia Beliana VI, VII114.00Vydavate¾stvo Matice slovenskej, s.r.o., Mudroòova 1, 03601 Martin2014-11-21
2014254polygraf. sprac. J. Silan949.68Vegaprint, s.r.o., Na Drienok 542, 038 21 Mošovce2014-11-23
5161401007nájom+služby za 11/201441.00Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-11-13
5161401093el. energia na 10/201418.25Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-11-13
1000214477sprac. servis 10/20141.20Tlaèová agentúra Slovenskej republiky, Lamaèská cesta 3, 841 04 Bratislava2014-11-12
20141108školenie vodièa16.20Ján Kolník, Súkromná autoškola, Nálepkova 316/24, 038 54 Krpe¾any2014-11-12
101403299pracovná obuv+pl᚝119.99Schipro SK, s.r.o., Bystrièka 414, 038 042014-11-14
3841401111služby za 11/201483.47Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad2014-11-13
214012654kancelárske potreby644.18Papera, Èerešòová 17, 974 05 Banská Bystrica2014-11-19
7193241918plyn za 11/2014692.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava2014-11-01
1141101363Vianoèné koledy4521.00Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-11-07
14003556fólia na balenie51.60Technology Slovakia, s.r.o., Záturèianska 10, 036 01 Martin2014-11-12
770069300stravné poukážky4645.43Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžièova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava2014-11-12
114110376Slovenské poh¾ady 11/2014394.68Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-11-10
9000790909poštové služby za 10/2014588.20Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-11-10
5141400295preplatok el. energie-19.12Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-10-31
4503111014teplo za 10/2014427.01Martinská teplárenska, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin2014-11-03
4504191014teplo za 10/20144375.94Martinská teplárenska, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin2014-11-03
2014059nájom+služby za 11/2014300.00Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Lazovná 42, 974 01 Banská Bystrica2014-11-03
1123701410teplo za 10/201426.86COFELY - LMT, a.s., 1. mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš2014-11-05
4314077423mesaèný poplatok 12/201415.40GTS Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava2014-11-05
8470110527vodné+stoèné 10/201418.56Západoslovenská vodárenská spoloènos, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra2014-10-31
7572037internet na 11/201432.59UPC broadband Slovakia s.r.o., Ševèenkova 36, 851 01 Bratislava2014-11-01
201435nájom za 1.-4 Q, 20142882.44MUDr. Jozef Angyal,NZZ zub. ambulancia, Škultétyho 1, 036 01 Martin2014-11-04
45314renovácia tonerov244.80P.A.N. spol. s.r.o., A. Kmea 13, 036 01 Martin2014-10-30
201449vyúètovanie opráv fa 914009178.20AutoKOMPLEX Martin, s.r.o. Jilemnického 6100/45A, 036 01 Martin2014-11-05
901561411služby za 11/2014120.00Gaya, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 23B, 036 01 Martin2014-11-01
5151400433nájom+služby za 10/201456.91Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-10-31
5151400434teplo za 10/201429.00Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-10-31
4502629004el. energia na 10/2014529.25Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-11-05
102014med. poradenstvo za 10/2014300.00Ing. Marián Banèej, Agentúra ALMA B., Karpatská 10, 811 05 Bratislava2014-11-07
14009výst. prvky Spomienka I. Žiak-Somolický700.00B-I-N, Branislav Burica, Horné Rakovce 1379/20, Turèianske Teplice2014-11-06
14327refundácia Orol tatranský 8-9882.00Vydavate¾stvo Matice slovenskej, s.r.o., Mudroòova 1, 03601 Martin2014-11-05
143272refundácia SNN 40-44/20142436.39Vydavate¾stvo Matice slovenskej, s.r.o., Mudroòova 1, 03601 Martin2014-11-05
143271refundácia SNN 35, 36, 37, 38-39/20142426.27Vydavate¾stvo Matice slovenskej, s.r.o., Mudroòova 1, 03601 Martin2014-11-05
2014024spracovanie SNN za 10/2014800.00Alexander Raèkoviè - XDIMENSION, Hrnèiarska 2528/4, 926 01 Sereï2014-11-03
102014redigovanie SNN za 10/2014900.00PhDr. Emil Semanco - EMCO, Starhradská 2, 851 05 Bratislava2014-10-31
2014011riadenie red. SNN za 10/20141450.00Maroš Smolec - mrs, Sabinovská 11, 821 03 Bratislava2014-11-03
9000789598SNN è. 40-43/44 2014 poštovné2850.06Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 366311242014-11-03
102014spracovanie dát za 10/2014450.00Dušan Kerný, Žilinská cesta 5, 811 05 Bratislava2014-10-31
7438154576el. energia za 11/201413.13ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-11-03
7438153531el. energia za 11/201463.64ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-11-03
7438138254el. energia za 11/2014119.36ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-11-03
7438138256el. energia za 11/2014136.54ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-11-03
7438138255el. energia za 11/201440.93ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-11-03
14092905grafické a DTP práce +tlaè201.9668 s.r.o., Mateja Bela 6, 811 06 Bratislava2014-09-29
83892014prenájom na Sláv. zhromaždenie 150 výr.46.31Kancelária NR SR, Nám. Alexandra Dubèeka è. 1, 812 80 Bratislava2014-10-23
282014kultúrne podujatie Svätopluk350.00FOTO-VIDEO, Jozef Tokár, Rimavská Sobota2014-10-15
322014div. predstavenie Svätopluk350.00Ing. Marián Lacko, Pivovarská 10, 979 01 Rimavská Sobota2014-10-15
292014podujatie Svätopluk250.00FOTO-VIDEO, Jozef Tokár, Rimavská Sobota2014-10-15
14464farebné plagáty Karpatský55.20COLTSUN-CONSULT s.r.o., Hlavná 33, 091 01 Stropkov2014-10-24
14186prenájom sály, ozvuèenie100.00Krajpol, s.r.o., Hlavná 52, 091 01 Stropkov2014-10-24
1423800174kancelársky nábytok - stolièky200.00Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín2014-11-04
102014spracovanie dát za 10/2014400.00Roman Kaliský, Hronská 4, 821 07 Bratislava2014-10-31
22014umelec. vystúpenie, moderovanie390.00K-2000, Fraòa Madva 11, 971 01 Prievidza2014-10-24
101814prenájom sály, ozvuèenie122.00Regionálne kultúrne centrum, Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza2014-10-28
2014036návrh a tlaè plagátov265.00Dezz3D, s.r.o., Jasovská 39, 854 07 Bratislava2014-10-20
30102014práce na SNN 10/2014400.00Ing. Ivan Brožík, Plickova 11/47, 831 06 Bratislava2014-10-30
15147391servis výahov 10/201482.76OTIS Výahy, s.r.o., Rožòavská 2, 830 00 Bratislava2014-10-29
132014príprava a vystúpenie - muzikál Svätopluk350.00ArtEst - polyestetické vzdelávanie, Kuzmányho 23, 040 01 Košice2014-10-23
20140205propag. materiál - 100 pozvánok199.50Pelprint, s.r.o., Na Sihoti 1171/76, 026 01 Dolný Kubín2014-10-20
92089farebné multifunkèné zariadenie209.99Fax copy, a.s., Námestie S. H. Vajanského 2, 036 01 Martin2014-11-27
30853141podpora dar15.00Obèianske združenie Európa detí, Mlynarovièova 24, 851 03 Bratislava2014-11-24
1451045323dar pre èervený nos15.00Èervený nos, o.z., Clowndoctors, Údolná 15, 811 02 Bratislava2014-11-21
37619853znalecký posudok Necpaly150.00Ing. Peter Juriga, Palkovièova 9, Bratislava2014-11-15
62121231111/201473.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-11-03
63182031111/201432.00Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-11-03
364766331111/201452.38BARDBYT, s.r.o. Bardejov, Moyzesova 7, 085 01 Bardejov2014-11-03
62121221111/201450.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-11-03
60588031111/201420.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-11-03
62101381111/2014843.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-11-03
62111041111/201438.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-11-03
136991111/201424.28Prešov real, s.r.o., Slovenská 40, 080 68 Prešov2014-11-03
1790271111/2014216.99Technické služby mesta Rožòava, Štítnicka 21, 048 01 Rožòava2014-11-03
232240000111/2014266.62Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina2014-11-03
8400521111/2014215.65Spoloèenstvo vlastníkov bytov Hviezdoslavova 15, 17, 19 036 01 Martin2014-11-03
4520101111/201447.72Prvá teplárenská, a.s. Holíè, Nám. sv. Martina 9, 908 51 Holíè2014-11-03
273018020011/201445.71H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-11-03
273018022011/2014293.46H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-11-03
273023039011/2014777.17H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-11-03
1123711teplo za 11/2014191.29COFELY - LMT, a.s., 1. mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš2014-11-03
131801011el. energia za 11/2014129.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajèianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-11-03
4502629511el. energia za 11/2014200.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-11-03
201410284oprava netes. rozvodu tep. vody316.56OSMar - GAS, s.r.o. Kollárova 8850/73, 036 01 Martin2014-10-28
732014preprava úèastníkov Nár. zrazu k výr. SNP170.00Medzinárodná autobusová doprava, Radoslav Kos, Letná 2113/15, 093 02 Hencovce2014-11-10
14056Národný zraz - 70. výroèie SNP1820.00Ján Brtáò, turistická chata, 094 34 Hermanovce nad Top¾ou 822014-10-13
5102014tlaè fareb pozvánok470.00Anna Takáèová - OFSETA, Dlhá 686, 093 62 Vranov nad Top¾ou2014-10-13
140100236energie za 7-9/201484.51SMM Holíè s.r.o., Moyzesova 2, 908 51 Holíè2014-09-30
201401Kultúra slova è. 5445.00Benem, s.r.o., 29. augusta 13, 039 01 Turèianske Teplice2014-10-27
11495090mobil poplatky 10/11 2014954.12Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava2014-10-22
145201070mydlová pena32.18CWS – boco Slovensko, s.r.o, Servisné stredisko Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, 974 00 Banská Bystriva2014-10-27
214011567kancelárske potreby128.78PAPERA, Èerešòová 17, 974 05 B. Bystrica2014-10-27
140868oprava HP a hadíc861.48Spomart, spol. s.r.o., Wolkrova 1, 036 01 Martin2014-10-22
2014020spracovanie dát za 9/2014800.00Alexander Raèkoviè - XDIMENSION, Hrnèiarska 2528/4, 926 01 Sereï2014-10-03
2014136preprava úèin. FS Uvra a Jánošík110.00JJ -Autobusová doprava, s.r.o., Kpt. J. Nálepku 843/26, 985 01 Kalinovo2014-10-06
106Timravin chodníèek 2014 - propagácia190.00Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01 Rožòava2014-10-10
92014spracovanie dát za 9/2014400.00Roman Kaliský, Hronská 4, 821 07 Bratislava2014-09-30
2612014znalecký posudok a byt Hviezdoslavova ul.120.00Igor Kovaèka, Sklabiòa 110, 038 602014-10-16
142986refundácia SNN 33, 34/2014970.14Vydavate¾stvo Matice slovenskej, s.r.o., Mudroòova 1, 03601 Martin2014-10-15
2162014strava na zasadnutie výboru MS na 18. 10. 2014169.00Marcel Maovèík - FALCON, Nade Hejnej 4953/2, 036 01 Martin2014-10-18
3841401018služby za 10/201483.47Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad2014-10-15
5161400926nájom+služby za 10/201441.00Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-10-14
5161400922teplo za 9/201429.66Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-10-14
5161400977preplatok el. energie za 9/2014-4.30Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-10-14
1141101241Màtvy jazyk1001.00Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-10-16
1000214189sprav. servis za 9/20141.20Tlaèová agentúra SR, Lamaèská cesta 3, 841 04 Bratislava 42014-10-10
1000114933sprav. servis za 8/20141.20Tlaèová agentúra Slovenskej republiky, Lamaèská cesta 3, 841 04 Bratislava2014-09-11
770065979stravné poukážky6280.84Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžièova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava2014-10-17
20140437propag. poduj. 55. výroèie založenia zahr. MS600.00CRASH agengy, s.r.o., Hanácka 4, 821 04 Bratislava2014-10-15
2014144úprava systému v Beòuškovom Dome96.00Jaromromír Remiš - REMIS, Fínska 2353/30, 038 61 Vrútky2014-10-14
214011040rôzny materiál244.63Papera, Èerešòová 17, 974 05 Banská Bystrica2014-10-15
8470101788vodné+stoèné 7-9/201443.01Západoslovenská vodárenská spoloènos, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra2014-09-30
8450064937vodné 8-9/201443.01Západoslovenská vodárenská spoloènos, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra2014-09-30
1141101148Kliatba žltých ruží1375.00Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-09-30
1123701409teplo za 9/201448.21COFELY - LMT, a.s., 1. mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš2014-10-08
9000784186poštové služby za 9/2014733.10Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-10-09
42014vystúpenie hudobnej skupiny CABO 9. 10. 2014600.00Pavol Cabadaj, Arzén, Terchová 929, 013 092014-10-09
20140781prenájom na 9/10/2014102.00CULTUS Ružinov, a.s. Ružinovská 28, 820 09 Bratislava2014-10-02
7174853250plyn za 10/2014419.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava2014-10-01
1141101183Slovenské poh¾ady 10/2014394.02Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-10-07
9000783368SNN 37,38-39/2014 poštovné1552.36Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 366311242014-10-08
8766802135služby za 9/20143.60Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 871 62 Bratislava 357634692014-10-03
2014050nájom za 10/2014300.00Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Lazovná 42, 974 01 Banská Bystrica2014-10-01
2014043nájom za 9/2014300.00Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Lazovná 42, 974 01 Banská Bystrica2014-09-01
1435118011inzercia v MY Turè. noviny93.60Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava2014-09-30
766802126preplatok tel. poplatok za 9/2014-70.07Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 871 62 Bratislava 357634692014-10-03
92014redigovanie SNN za 9/2014900.00PhDr. Emil Semanco - EMCO, Starhradská 2, 851 05 Bratislava2014-09-30
4314076535poplatok za 11/2014+upomienka15.40GTS Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava2014-10-03
201406153dobropis k fa 1140498-171.48WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen - 360468842014-09-30
4504190914teplo za 9/20141150.85Martinská teplárenska, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin2014-10-01
4503110914tep. energia za 9/2014262.75Martinská teplárenska, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin2014-10-01
7438053495el. energia na 10/2014136.54ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-10-01
7438053494el. energia na 10/201440.93ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-10-01
7438053493el. energia na 10/2014119.36ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-10-01
69514zdravotný doh¾ad za 7,8,9/2014216.00Zdravotka - PZS s.r.o., Budovate¾ov 1/4, 036 01 Martin2014-09-30
7419049810el. energia na 10/201463.64ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-10-01
7419051221el. energia na 10/201413.13ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-10-01
4502629003nedoplatok el. energie za 9/2014 II.997.50Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-10-06
2014135Q kontrola EPS Archív+PKaK120.61Jaromromír Remiš - REMIS, Fínska 2353/30, 038 61 Vrútky2014-09-24
92014admin. práce za 9/2014450.00Dušan Kerný, Žilinská cesta 5, 811 05 Bratislava2014-10-01
2014010riadenie SNN za 9/20141450.00Maroš Smolec - mrs, Sabinovská 11, 821 03 Bratislava2014-10-06
1632014vyprac. znal. posudku pozemok140.00Ing. Miroslav Ferkl, A. Kmea 13/411, 036 01 Martin2014-09-02
770064955stravné poukážky4667.94Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžièova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava2014-10-06
92014spracovanie dát za 9/2014300.00Ing. Marián Banèej, Agentúra ALMA B., Karpatská 10, 811 05 Bratislava2014-10-01
140793technik PO za 3Q/2014143.40Spomart, spol. s.r.o., Wolkrova 1, 036 01 Martin2014-09-30
7572037internet na 10/201432.59UPC broadband Slovakia s.r.o., Ševèenkova 36, 851 01 Bratislava2014-10-01
414614škatu¾a s vekom101.22EMBA TRADE s.r.o., Komáròanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky2014-10-01
28092014práce na SNN 9/2014400.00Ing. Ivan Brožík, Plickova 11/47, 831 06 Bratislava2014-09-28
901561410služby za 10/2014120.00Gaya,s.r.o., P. O. Hviezdoslava 23B, 036 01 Martin2014-10-01
24305936APV 9/2014314.28Softip, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava2014-10-01
160914práce na 2. vydanie publ. O. Dema600.00Ing. Oto Balážik - O+M, Juraja Hronca 56, 841 02 Bratislava2014-09-30
42014renovácia tonerov396.48P.A.N. spol. s.r.o., A. Kmea 13, 036 01 Martin2014-09-30
9114prevoz nábytku MT-Dubnica76.40Turèianska galéria v Martine, Daxnerova 2, P.O.Box 107, 036 01 Martin2014-09-30
3201vystúpenie zboru CANTUS550.00Pro CANTUS, obèianske združenie, Súmraèná 26, 821 02 Bratislava2014-09-24
20140164grafický návrh scény400.00Fork, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin2014-09-29
201405777prenos dát digi archív171.48WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen - 360468842014-09-04
201401servisné práce+prehliadky aut300.00AutoKOMPLEX Martin, s.r.o. Jilemnického 6100/45A, 036 01 Martin2014-10-16
3304693993úrok z omeškania13.00Daòový úrad, Jesenského 23, 036 01 Martin2014-10-20
93010008teplo za 4-10/2014739.20Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-10-08
61010436nájom+služby za 4-10/20141299.06Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-10-08
61010436nájom+služby za 2/2014185.58Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-10-08
63010008teplo za 2/2014105.60Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-10-08
84005210el. energia na 10/2014215.65Spoloèenstvo vlastníkov bytov Hviezdoslavova 15, 17, 19 036 01 Martin2014-10-02
6212123el. energia na 10/201473.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-10-02
605880310el. energia na 10/201420.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-10-02
4502629500el. energia na 10/2014200.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-10-02
2730180200teplo +služby za 10/201445.71H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-10-02
2730180220el. energia za 10/2014293.46H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-10-02
2730230390el. energia za 10/2014777.17H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-10-02
45201010nájom+služby za 10/201447.72Prvá teplárenská, a.s. Holíè, Nám. sv. Martina 9, 908 51 Holíè2014-10-02
2322400001nájom+služby za 10/2014266.62Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina2014-10-02
17902710nájom+služby za 10/2014216.99Technické služby mesta Rožòava, Štítnicka 21, 048 01 Rožòava2014-10-02
621110410el. energia na 10/201438.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-10-02
621013810el. energia na 10/2014843.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajèianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-10-02
1369910nájom za 10/201424.28Prešov real, s.r.o., Slovenská 40, 080 68 Prešov2014-10-02
131801010el. energia na 10/2014129.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajèianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-10-02
3647663310nájom+služby za 10/201452.38BARDBYT, s.r.o. Bardejov, Moyzesova 7, 085 01 Bardejov2014-10-02
621212210el. energia na 10/201450.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-10-02
631820310el. energia na 10/201432.00Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-10-02
32014vystúpenie hudobnej skupiny Arzén500.00Pavol Cabadaj, Arzén, Terchová 929, 013 092014-09-26
201409227oprava kotla Mat. dom208.80OSMar - GAS, s.r.o. Kollárova 8850/73, 036 01 Martin2014-09-19
220140495Národný kalendár 20151853.36Tlaèiareò P+M, s.r.o., Budovate¾ská 1672/16, 038 53 Turany2014-09-22
11495090mobil poplatky 9/10 20141186.54Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava2014-09-22
3841400910fakturácia pod¾a zmluvy za 9/201483.47Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad2014-09-16
2014043nájomné za9/2014360.00Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Lazovná 42, 974 01 Banská Bystrica2014-09-01
5161400838nájom+služby za 8/2014-3.12Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-09-12
5161400846nájom+služby za 9/201461.40Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-09-16
1092014Oslavy Ústavy SR250.00INTECH, Loderer Ladislav, 29. augusta 32, 811 09 Bratislava2014-09-02
9000781333SNN 36/2014 poštovné688.70Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-09-17
2014018spracovanie SNN za 8/2014800.00Alexander Raèkoviè - XDIMENSION, Hrnèiarska 2528/4, 926 01 Sereï2014-09-03
17141379práce na základe zmluvy o dielo150.84OTIS Výahy, s.r.o., Rožòavská 2, 830 00 Bratislava - 356839292014-09-11
1123701408teplo za 8/201429.88COFELY - LMT, a.s., 1. mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš2014-09-12
4502629002nedoplatok el. energie za 8/2014 II.183.61Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajèianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-09-12
1318010042nedoplatok el. energie BB249.83Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajèianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-09-12
18201455. výroèie Zahraniènej MS600.00Mgr. art. Ján Novosedliak, Lermontova 4542/4, 036 01 Martin2014-09-16
214009589kancelárske potreby246.64Papera, Èerešòová 17, 974 05 Banská Bystrica2014-09-11
9000778833poštový úver za 8/2014132.75Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica2014-09-10
9000778797SNN 35/2014 poštovné688.70Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica2014-09-10
5161400791teplo za 8/201427.11Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-09-09
7114969658plyn za 9/2014134.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava2014-09-01
1141101020Slovenské poh¾ady 9/2014394.02Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-09-09
4314068740GTS 10/2014+upomienky15.40GTS Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava2014-09-05
770062560stravné poukážky4920.00Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžièova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava2014-09-09
82014admin. práce za 8/2014450.00Dušan Kerný, Žilinská cesta 5, 811 05 Bratislava2014-08-31
11495090tel. poplatky162.30Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava2014-09-03
2014009riadenie SNN za 8/20141450.00Maroš Smolec - mrs, Sabinovská 11, 821 03 Bratislava2014-09-05
765857598tel. poplatky 8/2014329.10Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 871 62 Bratislava 357634692014-09-03
2014340nájom+služby za 9/20143.83Dumat, mestská prísp. org., Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom2014-09-03
5765857610tel. poplatky 8/20143.83Slovak Telecom, a.s., Karadžièova 10, 825 13 Bratislava2014-09-03
9000776437SNN è. 34/2014 poštovné688.70Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-09-04
2014032Deò Ústavy SR414.00CRASH agengy, s.r.o., Hanácka 4, 821 04 Bratislava2014-09-08
4504190814ÚK za 8/2014451.18Martinská teplárenska, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin2014-09-02
4503110814ÚK za 8/2014233.77Martinská teplárenska, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin2014-09-02
7437963640el. energia na 9/201440.93ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-09-02
7437980250el. energia na 9/201413.13ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-09-02
7437963639el. energia na 9/2014119.36ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-09-02
7437963641el. energia na 9/2014135.54ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-09-02
7437979171el. energia na 9/201463.64ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-09-02
142497refundácia SNN 30,31-32/20141455.21Vydavate¾stvo Matice slovenskej, s.r.o., Mudroòova 1, 03601 Martin2014-09-03
142498refundácia Orol tatranský 6-7757.20Vydavate¾stvo Matice slovenskej, s.r.o., Mudroòova 1, 03601 Martin2014-09-03
9000776088SNN è. 33/2014 poštovné687.65Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-09-03
82014spracovanie dát SNN za 8/2014300.00Ing. Marián Banèej, Agentúra ALMA B., Karpatská 10, 811 05 Bratislava2014-09-02
414535archívne škatule49.85EMBA TRADE s.r.o., Komáròanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky2014-08-25
2014011Kultúra slova è. 40.00Benem s.r.o., 29. augusta 13/1431, 039 01 Trenèianske Teplice2014-09-03
7572037internet 9/201428.59UPC broadband Slovakia s.r.o., Ševèenkova 36, 851 01 Bratislava2014-09-02
24305605podpora APV za 8/2014314.28Softip, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava2014-08-31
901561409služby za 9/2014120.00Gaya,s.r.o., P. O. Hviezdoslava 23B, 036 01 Martin2014-09-01
11495090poplatky 8/9 20141051.36Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava2014-08-22
1435110824inzercia Preš. ECHO80.64Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava2014-06-20
2014007nájom za 2/2014669.76Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Lazovná 42, 974 01 Banská Bystrica2014-02-03
82014spracovanie dát SNN za 8/2014400.00Roman Kaliský, Hronská 4, 821 07 Bratislava2014-08-31
82014redigovanie SNN za 8/2014900.00PhDr. Emil Semanco - EMCO, Starhradská 2, 851 05 Bratislava2014-08-28
27082014práce na SNN 8/2014400.00Ing. Ivan Brožík, Plickova 11/47, 831 06 Bratislava2014-08-27
9053329mzdy, TV144.00Porada.sk., s.r.o., Rustaveliho 19, 831 06 Bratislava2014-09-04
6551039670poistenie motorov. vozidiel za IV. Q 2014137.40Kooperatíva poisovòa, a.s., Vienna Insurance Group, Agentúra pre maklérov, Rajská 15/7, 815 07 Bratislava2014-09-09
2730180200teplo+služby 9/201445.71H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-08-05
2730180220energie za 9/201445.71H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-08-05
60588039el. energia na 9/201420.00Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-09-05
2730230390služby za 9/2014777.17H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-08-05
8400529služby za 9/2014215.65Spoloèenstvo vlastníkov bytov Hviezdoslavova 15, 17, 19 036 01 Martin2014-09-05
364766339nájom+služby za 9/201452.38BARDBYT, s.r.o. Bardejov, Moyzesova 7, 085 01 Bardejov2014-09-05
13180109el. energia na 9/2014129.00Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-09-05
62121229el. energia na 9/201450.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-09-05
62101389el. energia na 9/2014843.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-09-05
62111047el. energia na 9/201438.00Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-09-05
136999nájom za 9/201424.28Prešov real, s.r.o., Slovenská 40, 080 68 Prešov2014-09-05
1790279nájom +energie na 9/2014216.99Technické služby mesta Rožòava, Štítnicka 21, 048 01 Rožòava2014-09-05
2322400009nájom+služby za 9/2014266.62Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina2014-09-05
4520109nájom+služby za 9/201447.72Prvá teplárenská, a.s. Holíè, Nám. sv. Martina 9, 908 51 Hiolíè2014-09-05
62121239el. energia na 9/201473.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajèianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-08-05
63182039záloha na el. energie+služby 9/201432.00Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-08-05
112378záloha na teplo 8/201469.71COFELY - LMT, a.s., 1. mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš2014-09-05
112379teplo za 9/201484.91COFELY - LMT, a.s., 1. mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš2014-09-05
4001166Dobropis k FA 1140469-207.17Verlag Dashofer vydavate¾stvo, s.r.o., Železnièiarska 13, 814 99 Bratislava2014-08-20
14950385BOZP predplatné 2014/2015373.32Verlag Dashofer vydavate¾stvo, s.r.o., Železnièiarska 13, 814 99 Bratislava2014-07-22
1145500636Dobropis k FA 1141100814-1398.38Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-07-22
132014pamätná tabu¾a350.00Margita Jóbová, Rohov 60, 906 042014-08-20
5161400748preplatok el. energie za 7/2014-1.19Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-08-15
5161400687nájom+služby za 8/201461.40Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-08-18
1702014strava Výbor MS 1.8.2014178.40Marcel Maovèík - FALCON, Nade Hejnej 4953/2, 036 01 Martin2014-08-15
1000114649sprac. servis za 7/20141.20Tlaèová agentúra SR, Lamaèská cesta 3, 841 04 Bratislava 42014-08-13
11392327fotorámik drev. BIBIONE285.49Miloš Némeht HAKA, Dlhá 815/5, 949 01 Nitra2014-08-16
35314renovácia tonerov317.52P.A.N. spol. s.r.o., A. Kmea 13, 036 01 Martin2014-08-18
3841400822záloha na 8/201483.47Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad2014-08-15
9000774374SNN 31-32/2014 poštovné686.94Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 366311242014-08-13
9000772927expres kurier18.00Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica2014-08-12
140801podstavec pod bustu1300.00RS Trade, s.r.o., Jána Martáka 5229-22, 036 01 Martin2014-08-12
10skupina Družina MMS2014900.00Obèianske združenie ETHNO, Nám. Š. Moyzesa 7, 974 01 B. Bystrica2014-08-04
5161400679záloha na tep. vodu 7/201427.08Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-08-11
2014141tlaè 100 ks plagát+100 ks pozvánok250.00PATRIMO - Michal Vlèej, 908 65 Mokrý Háj2014-08-04
8450051395vodné 7/2014 RZ Santovka16.51Západoslovenská vodárenská spoloènos, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra2014-07-31
2014058doprava MMS430.00Kompastrans - Mgr. Kompas Stanislav, Polná 279, 952 01 Vráble2014-08-05
9000771217poštovné služby za 7/2014831.35Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 366311242014-08-11
2014015propagácia MMS na TVT80.00Televízia Turiec, a.s. Moskovská 1, 036 01 Martin2014-08-12
2014015spracovanie dát za 7/2014800.00Alexander Raèkoviè - XDIMENSION, Hrnèiarska 2528/4, 926 01 Sereï2014-08-05
145200798mydlová pena26.82CWS – boco Slovensko, s.r.o, Servisné stredisko Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, 974 00 Banská Bystriva2014-08-11
72014spracovanie dát za 7/2014400.00Roman Kaliský, Hronská 4, 821 07 Bratislava2014-07-31
192014doprava Detský tábor T. Lesná177.00Milan Štefaòák, Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad2014-08-07
72014medzin. konf. 100 výr. 1. svetovej vojny3600.00Bratislavská lodná spoloènos, a.s., Rovinka 376, 900 41 Rovinka2014-08-04
4314057789mesaèný poplatok za 9/201415.40GTS Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava2014-08-05
2014036strava na podujatie v T. Tepliciach501.00JOMIRA, s.r.o, Masarykova 607/31, 914 51 Turèianske Teplice2014-06-13
7303061394plyn Mat. dom za 8/201465.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava2014-08-01
1123701407teplo záloha za 7/201429.88COFELY - LMT, a.s., 1. mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš2014-08-07
901561408služby 8/2014120.00Gaya,s.r.o., P. O. Hviezdoslava 23B, 036 01 Martin2014-08-01
214055preprava osôb 2.8.2014500.40BOMEX MI, s.r.o., Okružná 3, 071 01 Michalovce2014-08-04
142259refundácia SNN 26-29/20141942.35Vydavate¾stvo Matice slovenskej, s.r.o., Mudroòova 1, 03601 Martin2014-08-05
3764883694tel. poplatky 7/2014100.87Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 871 62 Bratislava 357634692014-08-03
5764883685Biznis Partner 7/201427.79Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 871 62 Bratislava2014-08-03
2014289nájom+služby za 8/2014389.82Dumat, mestská prísp. org., Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom2014-08-05
214008124xerox+pap. útierky345.00Papera, Èerešòová 17, 974 05 Banská Bystrica2014-08-06
72014poè. sprac. dát 7/80214450.00Dušan Kerný, Žilinská cesta 5, 811 05 Bratislava2014-08-01
2014281strava úèinkujúcim MMS 2014345.00Penzión Èierna pani, Kuzmányho 24, 036 01 Martin2014-08-05
9000769940SNN 30/2014 poštovné687.30Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-07-31
2014046preprava Spevokolu pri Dennom centre seniorov v Žabokrekoch60.00KASTRANS, s.r.o., Žabokreky 195, 038 40 Žabokreky2014-08-05
4502629001nedoplatok el. energie140.46Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajèianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-08-07
57642883678poplatky 7/2014854.16Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 871 62 Bratislava2014-08-03
201438výmena oleja Fabia130.00AutoKOMPLEX Martin, s.r.o. Jilemnického 6100/45A, 036 01 Martin2014-08-07
2014037nájom 1-8/20147996.80Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Lazovná 42, 974 01 Banská Bystrica2014-08-01
20140106doprava MMS300.00Jozef Scholz - Autodoprava, J. Hollého 699/57, 071 01 Michalovce2014-08-04
4504190714tep energia za 7/2014465.83Martinská teplárenska, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin2014-08-01
4503110714tepl. energie 7/2014234.86Martinská teplárenska, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin2014-08-01
7418882985záloha el. energie na 8/201413.13ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-08-01
242014výroba diplomov+propga. mat. T. Teplice149.50DMC Club, Športovcov 666/17, 018 41 Dubnica nad Váhom2014-06-25
212014ozvuèenie folk. dní vesel.Tre. Teplice300.00DMC Club, Športovcov 666/17, 018 41 Dubnica nad Váhom2014-06-12
202014ozvuèenie folk. dní Tre. Teplice800.00DMC Club, Športovcov 666/17, 018 41 Dubnica nad Váhom2014-06-12
7448353063záloha na el. energie 8/2014 Santovka40.93ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-08-01
7448353062záloha na el. energie 8/2014 Štúrovo119.36ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-08-01
7418881903záloha na el. energie Komárno63.64ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-08-01
7448353064záloha na el. energie 7/2014 BA136.54ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-08-01
7810442Hosp. noviny na 7/201415.80ECOPRESS, a.s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava,2014-08-01
72014spracovanie dát za 7/2014300.00Ing. Marián Banèej, Agentúra ALMA B., Karpatská 10, 811 05 Bratislava2014-08-01
201427autobusová doprava MMS120.00Autobusová doprava, Tibor Štefanatný, Fatranská 689/5, 013 03 Varín2014-08-03
770059898stravné poukážky5273.54Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžièova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava2014-08-06
7572037internet 8/201432.59UPC broadband Slovakia s.r.o., Ševèenkova 36, 851 01 Bratislava2014-08-01
62014doprava skupiny UŽAN MMS270.00Obèianske združenie Pokojný dom, Lekárovce 477, 072 54 Lekárovce2014-08-04
682014vystúpenie hudobnej skupiny Horská Chata800.00Ing. Miroslav Líška, Štefunku 14, 036 01 Maratin2014-07-15
2014001hudobná produkcia dychovej hudby Bystrièka v NMS200.00Spolok dychovej hudby Bystrièka, Bystrièka 67, 038 04 Bystrièka2014-08-02
214008070kancelárske potreby223.55Papera, Èerešòová 17, 974 05 Banská Bystrica2014-08-05
32614renovácia tonerov296.40P.A.N. spol. s.r.o., A. Kmea 13, 036 01 Martin2014-07-30
14900320stavebný portál 7-10/201464.26Verlag Dashofer vydavate¾stvo, s.r.o., Železnièiarska 13, 814 99 Bratislava2014-08-04
2014420044skeny z foto SNM4.98Slovenské národné múzeum v Martine, Malá Hora 2, 036 80 Martin2014-07-31
140100004hudobná produkcia MMS - Nocadeò1400.00Ikony, s.r.o., Zvonárska 9, 040 01 Košice2014-07-31
92014hudobná produkcia MMS500.00DALUR, s.r.o., Dalibor Urminský, A. Hlinku 20, 038 61 Vrútky2014-08-02
214032autokar. doprava T. Lesná177.00SOGI - Dušan Gildein, Osobná a nákladná doprava, 059 12 Hôrka pri Poprade2014-07-03
14001096Dobropis k FA 1140398-257.04Verlag Dashofer vydavate¾stvo, s.r.o., Železnièiarska 13, 814 99 Bratislava2014-08-04
14613212stavebný portál257.04Verlag Dashofer vydavate¾stvo, s.r.o., Železnièiarska 13, 814 99 Bratislava2014-07-22
20140712školenie vodièa13.50Ján Kolník, Súkromná autoškola, Nálepkova 316/24, 038 54 Krpe¾any2014-07-31
2014008riadenie SNN za 7/20141450.00Maroš Smolec - mrs, Sabinovská 11, 821 03 Bratislava2014-08-03
5141400295preplatok el. energie-19.12Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-07-31
15145275sevis výahov od 7/201482.76OTIS Výahy, s.r.o., Rožòavská 2, 830 00 Bratislava2014-07-29
1141100860Juraj Jánošík207.27Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-07-31
72014redigovanie SNN 7/2014900.00PhDr. Emil Semanco - EMCO, Starhradská 2, 851 05 Bratislava2014-07-31
29072014práce na SNN 7/2014400.00Ing. Ivan Brožík, Plickova 11/47, 831 06 Bratislava2014-07-29
6551039670poistenie 6/2014-9/2014363.63Kooperatíva poisovòa, a.s., Vienna Insurance Group, Agentúra pre maklérov, Rajská 15/7, 815 07 Bratislava2014-08-11
2730230390energie+služby 8/2014777.17H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-08-05
2730180220energie+služby 8/2014293.46H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-08-05
2730180200teplo+služby 8/201445.71H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-08-05
6551039670poistenie mot. vozidiel153.93Kooperatíva poisovòa, a.s., Vienna Insurance Group, Agentúra pre maklérov, Rajská 15/7, 815 07 Bratislava2014-08-05
63182038záloha na el. energie 8/201432.00Slovenská energetika, Distribúcia, a.s., Pri Rajèianke 2927/8, 014 47 Žilina2014-08-05
60588038záloha na el. energie 8/201420.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajèianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-08-05
4502629500záloha na el. energie 8/2014200.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajèianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-08-05
8400528záloha na el. energie 8/2014215.65Spoloèenstvo vlastníkov bytov Hviezdoslavova 15, 17, 19 036 01 Martin2014-08-05
62111048záloha na el. energie+služby 8/201438.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajèianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-08-05
62121228záloha na el. energie+služby 8/201450.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajèianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-08-05
62121238záloha na el. energie+služby 8/201473.00Slovenská energetika, Distribúcia, a.s., Pri Rajèianke 2927/8, 014 47 Žilina2014-08-05
62101388záloha na el. energie+služby 8/2014843.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajèianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-08-05
1790278nájom+služby za 8/2014216.99Technické služby mesta Rožòava, Štítnicka 21, 048 01 Rožòava2014-08-05
136997nájom za 8/201424.28Prešov real, s.r.o., Slovenská 40, 080 68 Prešov2014-08-05
13180107záloha na el. energiu 8/2014129.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajèianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-08-05
4520107nájom+služby za 8/201447.72Prvá teplárenská, a.s. Holíè, Nám. sv. Martina 9, 908 51 Hiolíè2014-08-05
2322400001nájom+služby za 8/2014266.62Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina2014-08-05
364766337nájom+služby za 8/201452.38Bardbyt, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov2014-08-05
3303723715poplatok (úrok za omeškanie)14.40Daòový úrad, Jesenského 23, 036 01 Martin2014-08-04
1790278služby spojené s nájom za august 201430.00Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Lazovná 42, 974 01 Banská Bystrica2014-08-05
11495090hlasové služby775.89Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava0000-00-00
2014074preprava osôb (T. Lesná - Poprad (Letný tábor)205.20Marcel Kruèinský, Uherova 2909/23, 058 01 Poprad2014-07-17
4124409084el. energia na 7/20140.00Slovenská energetika, Distribúcia, a.s., Pri Rajèianke 2927/8, 014 47 Žilina2014-07-01
24305272podpora APV 7/2014314.28Softip, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava2014-07-31
1430205255inzercia MMS 2014100.09Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava2014-07-29
9000769538SNN 29/2014 poštovné688.36Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-07-29
9000769469SNN 28/2014 poštovné689.77Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 366311242014-07-28
201437oprava auta MT-682CL713.00AutoKOMPLEX Martin, s.r.o. Jilemnického 6100/45A, 036 01 Martin2014-07-22
201436oprava auta MT-682700.00AutoKOMPLEX Martin, s.r.o. Jilemnického 6100/45A, 036 01 Martin2014-07-15
1141100838Juraj Jánošík414.54Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-07-24
13314väzba novín30.00Adela Vicencová, Kníhviazaèstvo, Bjornsonova 22, 036 01 Martin2014-07-11
2014027propagácia MMS na web.stránke290.00CRASH agengy, s.r.o., Hanácka 4, 821 04 Bratislava2014-07-18
1141100817Juraj Jánošík1139.97Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-07-22
1141100814Juraj Jánošík1398.38Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-07-21
1141100815Juraj Jánošík1036.34Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-07-22
43072014ubyt.+strava D. Tábor T. Lesná12376.00Škola v prírode DETSKÝ RAJ, Tatranská Lesá2014-07-07
1141100801slovenské poh¾ady 7-8/2014733.92Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-07-08
201405272doména Matica.sk za 2014/201522.50WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen - 360468842014-07-16
3841400725služby+nájom za 7/201484.47Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad2014-07-17
142014pozvánka+plagát MMS 2014480.00Mgr. art. Ján Novosedliak, Lermontova 4542/4, 036 01 Martin2014-07-16
122014doprava Detský tábor T. Lesná222.60Pavol Bekeš - BEAS, 059 55 Ždiar 4152014-07-11
32014007odpad vodné, stoèné73.02Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Lazovná 42, 974 01 Banská Bystrica2014-06-30
1141100798Juraj Jánošík5388.96Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-07-16
5161400639tep voda za 6/201427.13Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-07-11
14000973Dobropis k FA 1140347-180.50Verlag Dashofer vydavate¾stvo, s.r.o., Železnièiarska 13, 814 99 Bratislava2014-07-10
5161400587nájom+služby za 7/201461.40Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-07-11
770058102stravné poukážky6557.77Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžièova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava2014-07-14
62014admin. práce za 6/2014450.00Dušan Kerný, Žilinská cesta 5, 811 05 Bratislava2014-06-30
2014164prenájom auly Slov. jari 4.6.201486.70Biblická škola v Martine, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin2014-07-10
7223148180plyn za 7/201465.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava2014-07-01
1000114288spravodaj. servis 6/2014180.00Tlaèová agentúra Slovenskej republiky, Lamaèská cesta 3, 841 04 Bratislava2014-07-07
90000764126SNN è. 26-27/2014 poštovné691.79Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-07-08
24304091APV 5,6/2014628.56Softip, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava2014-07-10
2014257nájom+služby za 7/2014389.82Dumat, mestská prísp. org., Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom2014-07-08
34326407vodné-stoèné 2013/2014389.82Turèianska vodárenská spoloènos, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin2014-06-30
9000764339poštovné služby za 6/2014780.65Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 366311242014-07-09
3841400637vyúètovanie za rok 201346.14Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad2014-07-07
1123701406záloha na teplo 6/201429.88COFELY - LMT, a.s., 1. mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš2014-07-07
8470052348vodné-stoèné 6/2014 Štúrovo29.44Západoslovenská vodárenská spoloènos, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra2014-06-30
8763748072poplatky za 6/201427.79Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 871 62 Bratislava 357634692014-07-03
7763748080hlasové službby za 6/2014100.87Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 871 62 Bratislava 357634692014-07-03
2014014spracovanie SNN za 6/2014800.00Alexander Raèkoviè - XDIMENSION, Hrnèiarska 2528/4, 926 01 Sereï2014-07-03
1000000005poplatok za služby 7/2014-6/201598.60Martico, s. r. o., Východná 14, 036 01 Martin2014-07-01
14950523on-line-služby /7-12/2014, 1-7/2015351.36Verlag Dashofer vydavate¾stvo, s.r.o., Železnièiarska 13, 814 99 Bratislava2014-07-07
4763748069tel. poplatky 6/2014861.30Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 871 62 Bratislava 357634692014-07-03
7437836038el. energia na 7/201413.13ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-07-01
7437834110el. energia na 7/201463.64ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-07-01
4314047130mesaèný poplatok za 8/201413.40GTS Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava2014-07-03
4503110614tep energia za 6/2014233.54Martinská teplárenska, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin2014-07-01
4504190614tep energia za 6/2014839.98Martinská teplárenska, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin2014-07-01
62014poradenstvo za 6/2014300.00Ing. Marián Banèej, Agentúra ALMA B., Karpatská 10, 811 05 Bratislava2014-07-02
9000763248SNN 25/2014 poštovné696.72Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-07-02
3304240614monitoring 6/2014180.00Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava2014-06-30
7437810596oblastné pracovisko119.36ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-07-01
7437810597záloha na 7/201440.93ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-07-01
7437810598záloha na 7/2014136.54ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-07-01
25062014práce na SNN 6/2014400.00Ing. Ivan Brožík, Plickova 11/47, 831 06 Bratislava2014-06-25
2014007riadenie SNN za 6/20141450.00Maroš Smolec - mrs, Sabinovská 11, 821 03 Bratislava2014-07-05
43114zdravotný doh¾aad za IV, V, VI/2014216.00Zdravotka - PZS s.r.o., Budovate¾ov 1/4, 036 01 Martin2014-06-30
2014007Kultúra slova è. 3445.00Benem s.r.o., 29. auusta 13/1431, 039 01 Trenèianske Teplice2014-07-02
2014095Q. kontrola EPS archív+PKaK120.61Jaromír Remiš - REMIS, Fínska 2353/30, 038 61 Vrútky2014-07-07
1143300235za 2. Q 2014662.63Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-07-01
901561407služby na 7/2014120.00Gaya, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 23B, 036 01 Martin2014-07-01
141974refundácia SNN 21-25/20142421.44Vydavate¾stvo Matice slovenskej, s.r.o., Mudroòova 1, 03601 Martin2014-07-02
62014spracovanie dát za 6/2014400.00Roman Kaliský, Hronská 4, 821 07 Bratislava2014-06-30
7572037internet 7/201432.59UPC broadband Slovakia s.r.o., Ševèenkova 36, 851 01 Bratislava2014-07-01
62014redigovanie SNN 6/2014750.00PhDr. Emil Semanco - EMCO, Starhradská 2, 851 05 Bratislava2014-06-27
2730180220záloha na 7/201443.49H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-06-25
2730180220záloha na 7/2014361.65H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-06-25
2730230390záloha na 7/2014696.21H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-06-25
13180107záloha na energie+služby 7/2014129.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-06-25
1790277služby+nájom za 7/201430.00Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Lazovná 42, 974 01 Banská Bystrica2014-07-25
8400527záloha na energie+služby 7/2014215.65Spoloèenstvo vlastníkov bytov Hviezdoslavova 15, 17, 19 036 01 Martin2014-07-25
2322400001nájom+služby za 7/2014266.62Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina2014-06-25
60588037el. energia na 7/201420.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-06-25
112377teplo záloha na 7/201469.71COFELY - LMT, a.s., 1. mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš2014-07-25
136997energie za 4/201455.20Prešov real, s.r.o., Slovenská 40, 080 68 Prešov2014-06-25
136997nájom+služby za 7/201424.28Prešov real, s.r.o., Slovenská 40, 080 68 Prešov2014-06-25
4520107nájom+služby za 7/201447.72Prvá teplárenská, a.s. Holíè, Nám. sv. Martina 9, 908 51 Hiolíè2014-06-25
1790276nájom+služby za 7/2014216.11Technické služby mesta Rožòava, Štítnicka 21, 048 01 Rožòava2014-07-25
364766337nájom+služby za 7/201452.38BARDBYT, s.r.o. Bardejov, Moyzesova 7, 085 01 Bardejov2014-06-25
8800179027služby RTVS za 7-12/2014477.96RTVS rozhlasová a televízna spoloènos, Staré Grunty 2, Bratislava2014-06-25
62101387el. energia na 7/2014843.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-06-25
63182037el. energia na 7/201432.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-07-01
62121237el. energia na 7/201473.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-07-25
62121227el. energia za 7/201450.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-06-25
62111047el. energia na 7/201438.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-06-25
430004074zálohov. platba pripojenie poplatok2144.26Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-07-01
5141400207vyúètovanie tepla za rok 201314.93Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-06-24
214006575spotrebný materiál297.81PAPERA, Èerešòová 17, 974 05 B. Bystrica2014-06-24
11495090mobil popl. 6/7 20141934.63Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava2014-06-22
42014vyprac. projektu DZ prípojka Neografie40.00Mária Vanèová - DSV, Benkova 4/8, 036 01 Martin2014-06-24
143015preplatok za rok 2013-110.10Technické služby mesta Rožòava, Štítnicka 21, 048 01 Rožòava2014-04-11
3841400608služby za 6/201483.47Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad2014-06-16
9000762486SNN 24/2014 poštovné696.72Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-06-20
9000762350SNN 23/2014 poštovné696.72Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-06-19
92014graf. návrh pútaèa SJ200.00Mgr. art. Ján Novosedliak, Lermontova 4542/4, 036 01 Martin2014-06-16
7572037internet za 6/201428.59UPC broadband Slovakia s.r.o., Ševèenkova 36, 851 01 Bratislava2014-06-02
901561406služby za 6/2014120.00Gaya, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 23B, 036 01 Martin2014-06-01
5141400112vyúètovanie za rok 2013-155.98Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-05-30
8470044625vodné+stoèné za 4/201427.17Západoslovenská vodárenská spoloènos, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra2014-05-31
5161400517nájom + energie za 6/201461.40Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-06-12
5161400547dodávka tepla za 5/201434.01Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-06-12
1000114102spravodajský servis 5/201434.01Tlaèová agentúra Slovenskej republiky, Lamaèská cesta 3, 841 04 Bratislava2014-06-12
9000761175SNN 22/2014 poštovné697.02Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-06-12
141737refundácia Orol tatranský 4-5/20141051.20Vydavate¾stvo Matice slovenskej, s.r.o., Mudroòova 1, 03601 Martin2014-06-10
141736refundácia SNN 17-20/20141932.46Vydavate¾stvo Matice slovenskej, s.r.o., Mudroòova 1, 03601 Martin2014-06-10
2014062obed Výbor MS 7.6.2014161.26FRESH a FRIED SLOVAKIA, s.r.o., A. Stodolu 5015/7,m 036 01 Martin2014-06-07
90000757860poštové služby 5/2014767.95Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica2014-06-10
2014211nájom + služby 6/2014389.82Dumat, mestská prísp. org., Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom2014-06-04
2014201ubytovanie 3.-6. 2014 SJ175.00Penzión Èierna pani, Kuzmányho 24, 036 01 Martin - 304984732014-06-04
1123701405teplo 5/201498.51COFELY - LMT, a.s., 1. mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš2014-06-09
7322950036plyn za 6/201470.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava2014-06-01
2803201205právne služby za 5/20141280.00Advokátska kancelária, Mgr. L. Voigt, Dlhá 777/120, 091 03 Vranov nad Top¾ou2014-06-02
24301956podpora APV314.28Softip, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava2014-03-31
1141100648Slovenské poh¾ady 6/2014395.34Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-06-06
4762735073tel. poplatky za 5/2014958.19Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 871 62 Bratislava2014-06-03
17140819oprava výahu120.00OTIS Výahy, s.r.o., Rožòavská 2, 830 00 Bratislava2014-06-05
4314045785poplatky za 7/201413.40GTS Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava2014-06-04
762735084tel. poplatky za 5/2014102.32Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 871 62 Bratislava 357634692014-06-03
762735077tel. poplatky za 5/201428.23Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 871 62 Bratislava2014-06-03
2014012spracovanie SNN za 5/2014800.00Alexander Raèkoviè - XDIMENSION, Hrnèiarska 2528/4, 926 01 Sereï2014-06-03
4503110514tep. energia 5/2014333.06Martinská teplárenska, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin2014-06-02
4504190514tep. energia 5/2014474.08Martinská teplárenska, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin2014-06-02
101698Slovesná jar 201484.242014-06-04
1430203528Turè. noviny inzercia49.00Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava2014-06-03
18814renovácia tonerov531.60P.A.N. spol. s.r.o., A. Kmea 13, 036 01 Martin2014-06-05
6500008976el. energia 6/201434.48ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-06-02
7448207585el. energia 6/201463.64ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-06-02
7448191744el. energia 6/2014119.36ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-06-02
7448208688el. energia 6/201413.13ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-06-02
7448191746el. energia 6/2014136.54ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-06-02
34321732vodné-stoèné 1-5/2014979.33Turèianska vodárenská spoloènos, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin2014-05-30
3304240514monitoring180.00Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava2014-05-31
5161400481nájom+energie 5/201461.40Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-05-29
140100127nájom+energie 4-6/201484.51SMM Holíè s.r.o., Moyzesova 2, 908 51 Holíè2014-06-02
52014spracovanie dát za 5/2014650.00Dušan Kerný, Žilinská cesta 5, 811 05 Bratislava2014-06-02
770054441stravné poukážky6764.71Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžièova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava2014-06-03
901561406služby za 6/2014120.00Gaya, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 23B, 036 01 Martin2014-06-01
52014spracovanie dát za 5/2014300.00Ing. Marián Banèej, Agentúra ALMA B., Karpatská 10, 811 05 Bratislava2014-05-30
28052014SNN za 5/2014400.00Ing. Ivan Brožík, Plickova 11/47, 831 06 Bratislava2014-05-28
52014redigovanie SNN za 5/2014750.00PhDr. Emil Semanco - EMCO, Starhradská 2, 851 05 Bratislava2014-05-30
136913nedoplatok za r. 2013132.23Prešov real, s.r.o., Slovenská 40, 080 68 Prešov2014-05-28
34320781vodné-stoèné 1-5/201473.61Turèianska vodárenská spoloènos, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin2014-05-28
8162013vyúètovanie r. 201214.88BARDBYT, s.r.o. Bardejov, Moyzesova 7, 085 01 Bardejov2014-05-15
9000756445SNN è. 21/2014 poštovné697.02Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-05-30
52014poradenstvo za 5/2014400.00Roman Kaliský, Hronská 4, 821 07 Bratislava2014-05-30
2014006riadenie redakcie SNN za 5/20141450.00Maroš Smolec - mrs, Sabinovská 11, 821 03 Bratislava2014-06-02
9000756224SNN 20/2014 poštovné697.02Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-05-28
201405131oprava plyn. kotla Mat. dom30.00OSMar - GAS, s.r.o. Kollárova 8850/73, 036 01 Martin2014-06-20
84079832poradca 2015 záloha24.90Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina2015-06-20
60588036el. energia na 6/201420.00Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-06-25
8400526energie+služby 6/2014215.65Spoloèenstvo vlastníkov bytov Hviezdoslavova 15, 17, 19 036 01 Martin2014-06-25
1790276nájom a 6/201430.00Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Lazovná 42, 974 01 Banská Bystrica2014-06-25
13180106el. energia a 6/2014129.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajèianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-06-25
2322400001nájom+služby na 6/2014266.62Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina2014-06-25
62111046el. energia na 6/201438.00Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-06-25
62121226el. energia na 6/201450.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajèianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-06-25
62121236el. energia za 6/201470.00Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-06-25
63182036el. energia na 6/201432.00Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajèianke 8591/4B, 010 47 Žilina2014-06-25
62101386el. energia na 6/2014843.00Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-06-25
2730230390voda+služby na 6/2014696.21H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-06-25
2730180220energie+služby na 6/2014361.65H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-06-25
2730180200tep.voda+služby na 6/201443.49H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-06-25
364766336nájom+služby za 6/201452.38BARDBYT, s.r.o. Bardejov, Moyzesova 7, 085 01 Bardejov2014-06-25
1790276nájom+služby za 6/2014216.11Technické služby mesta Rožòava, Štítnicka 21, 048 01 Rožòava2014-06-25
4520106nájom+služby za 6/201447.72Prvá teplárenská, a.s. Holíè, Nám. sv. Martina 9, 908 51 Hiolíè2014-06-25
136996nájom za 6/201424.28Prešov real, s.r.o., Slovenská 40, 080 68 Prešov2014-06-25
136996energie+služby na 6/201455.20Prešov real, s.r.o., Slovenská 40, 080 68 Prešov2014-06-26
112376tepel. energia na 6/201469.71COFELY - LMT, a.s., 1. mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš2014-06-25
120000972daò z nehnute¾nosti za rok 20147847.41Mesto Martin, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 003167922014-05-19
6570447063hav. poistenie MT445DC2014/2015165.57Kooperatíva poisovòa, a.s., Vienna Insurance Group, Agentúra pre maklérov, Rajská 15/7, 815 07 Bratislava2014-06-02
6551039670poistenie za škodu 6-9/201416.19Kooperatíva poisovòa, a.s., Štefanovièova 4, 816 23 Bratislava2014-06-09
19572014komun. odpad 201412.50Obec Mošovce, Kollárovo nám. 314/112014-06-09
1029400237daò z nehnute¾ností 2014371.40Mesto Spišská Nová Ves, Radnièné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves2014-06-09
2014101plagát za Slovesnú jar 2014176.40LAGUM, s.r.o., Matúša Dulu 32, 036 08 Vrútky2014-05-23
11495090mobil poplatky 5/6 20141673.70Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava2014-05-22
4900080491plyn78.53Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava2014-05-14
3841400512služby za 5/201483.47Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad2014-05-15
9000755495SNN 19/2014 poštovné697.38Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica2014-05-19
9000755029SNN 18/2014 poštovné700.20Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 366311242014-05-15
1602013èistenie kanalizácie Amfiteáter MT226.96Poruchová služba, s.r.o. Valèa 270, 038 35 okr. Martin2014-05-08
4900080751plyn94.24Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava2014-05-19
2803201204právne služby za 4/20141280.00Advokátska kancelária, Mgr. L. Voigt, Dlhá 777/120, 091 03 Vranov nad Top¾ou2014-05-02
11495090mobil. poplatky 4/5 20141691.73Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava2014-04-22
1000014794sprav. servis za 4/2014180.00Tlaèová agentúra SR, Lamaèská cesta 3, 841 04 Bratislava 42014-05-12
5161400455teplá voda +ÚK za 4/201440.15Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-05-12
10140252scan+retuš Ve¾ká kniha o144.00Fork, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin2014-05-15
201420324ESET pre 100 PC1077.60Eset, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava2014-05-16
2014005Kultúra slova è. 2445.00Benem s.r.o., 29. augusta 13/1431, 039 01 Trenèianske Teplice2014-05-15
9000752423pošt. úver za 4/2014566.25Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-05-12
2014172nájom+služby za 5/2014389.82Dumat, mestská prísp. org., Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom2014-05-05
7253065999plyn za 5/2014167.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava2014-05-01
7238054986plyn za 4/2014435.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava2014-04-01
6300040736plyn za 19.2.-18.2.20141632.46Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava2014-02-20
1062014strava výbor MS175.50Marcel Maovèík - FALCON, Nade Hejnej 4953/2, 036 01 Martin2014-05-10
9000750293SNN è. 17 poštovné702.25Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 366311242014-05-05
5161400418vyúètovanie za rok 201329.87Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-05-05
1123701404teplo za 4/201466.14COFELY - LMT, a.s., 1. mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš2014-05-07
15143070servis výahov za 4/201482.76OTIS Výahy, s.r.o., Rožòavská 2, 830 00 Bratislava - 356839292014-04-28
5151400175nájom+energie17.27Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-05-05
7437674812el. energia za 5/201413.13ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-05-02
4314037462mesaèný poplatok 6/201413.40GTS Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava2014-05-05
42014spracovanie dát za 4/2014650.00Dušan Kerný, Žilinská cesta 5, 811 05 Bratislava2014-04-30
4504190414teplo za 4/2014 II. budova MS5129.74Martinská teplárenska, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin2014-05-02
1141100512Sl. poh¾ady 5/2014394.68Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-05-09
2140750Kam do mesta MT 5/201436.00Enter design, s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice - 362178912014-05-02
5161400384nájom+služby za 4/201461.40Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-04-30
42014redigovanie SNN za 4/2014750.00PhDr. Emil Semanco - EMCO, Starhradská 2, 851 05 Bratislava2014-04-30
3304240414monitoring 4/2014180.00Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava2014-04-30
81562014slávnosti krá¾a Svätopluka - elektr. energia0.22Kancelária NR SR, Nám. Alexandra Dubèeka è. 1, 812 80 Bratislava2014-04-28
42014spracovanie dát za 4/2014300.00Ing. Marián Banèej, Agentúra ALMA B., Karpatská 10, 811 05 Bratislava2014-05-02
2014011DTP sprac. SNN za 4/2014800.00Alexander Raèkoviè - XDIMENSION, Hrnèiarska 2528/4, 926 01 Sereï2014-05-04
141313refundácia SNN 13,14,15-16/20141948.79Vydavate¾stvo Matice slovenskej, s.r.o., Mudroòova 1, 03601 Martin2014-05-05
140320detekèné trubièky21.60Spomart, spol. s.r.o., Wolkrova 1, 036 01 Martin2014-04-30
42014spracovanie dát 4/2014400.00Roman Kaliský, Hronská 4, 821 07 Bratislava2014-04-30
7572037internet za 5/201428.59UPC broadband Slovakia s.r.o., Ševèenkova 36, 851 01 Bratislava2014-05-02
24303268podpora APV314.28Softip, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava2014-04-30
2014004Kultúra slova è. 1/2014445.00Benem s.r.o., 29. augusta 13/1431, 039 01 Trenèianske Teplice2014-04-25
28042014práce na SNN 4/2014400.00Ing. Ivan Brožík, Plickova 11/47, 831 06 Bratislava2014-04-28
7810442Hosp. noviny 7-12/201498.75ECOPRESS, a.s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava,2014-05-20
582014odmena za 4/20144089.29Olexová Vasilisin, s.r.o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava2014-05-07
20141957daò za rok 201415.76Obec Mošovce, Kollárovo nám. 314/112014-04-14
6566191982poistenie za obdobie 25.4.-25.10.2014159.36Kooperatíva poisovòa, a.s., Vienna Insurance Group, Agentúra pre maklérov, Rajská 15/7, 815 07 Bratislava2014-03-24
1026413476daò z nehnute¾ností za rok 20141121.93Mesto Galanta, Mierové nám. 940/1, 924 18 Galanta2014-03-31
2730230390nájom+služby 5/2014696.21H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-04-28
2730180220teplo+služby 5/2014361.65H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-04-28
2730180200teplo+služby na 5/201443.49H-PROBYT, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava2014-04-28
1790275služby+nájom na 5/201430.00Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Lazovná 42, 974 01 Banská Bystrica2014-04-28
8400525služby za 5/2014215.65Spoloèenstvo vlastníkov bytov Hviezdoslavova 15, 17, 19 036 01 Martin2014-04-28
2322400001nájom a služby za 5/2014266.62Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina2014-04-28
6058803el. energia za 5/201420.00Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-04-28
63182035el. energia za 5/201432.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-04-28
13180105el. energia za 5/2014129.00Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-04-28
62111045el. energia za 5/201438.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-04-28
62121225el. energia za 5/201450.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-04-28
62121235el. energia za 5/201473.00Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina2014-04-28
9000749316SNN 15-16/2014 poštovné701.54Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-04-24
145200411mydlová pena26.82CWS – boco Slovensko, s.r.o, Servisné stredisko Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, 974 00 Banská Bystriva2014-04-28
770051410stravné poukážky6755.58Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžièova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava2014-04-28
21470127oprava MT 682 CL248.60VEMAX, s.r.o., Robotnícka 9, 036 01 Martin 364053702014-04-23
9000748455SNN 14/2014 poštovné700.49Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-04-15
1000014659spraac. servis za 3/2014180.00Tlaèová agentúra Slovenskej republiky, Lamaèská cesta 3, 841 04 Bratislava2014-04-14
3841400415služby 4/201483.47Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad2014-04-15
414000153kancel. papier812.66Papera, Èerešòová 17, 974 05 Banská Bystrica2014-04-11
143015vyúètovanie za rok 2013-110.10Technické služby mesta Rožòava, Štítnicka 21, 048 01 Rožòava2014-04-11
5161400308teplo na ÚK a teplá voda 3/201451.76Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-04-15
3320414parkovanie 2Q 2014438.00BPS Park, a.s., Cintorínska 2, 811 08 Bratislava2014-04-15
201401479úschova TCP 1Q/2014219.13Èeskoslovenská obchodná banka, a.s., riadite¾stvo, Michalská 18, 815 63 Bratislava2014-03-31
4760727186tel. pop. 3/20141194.89Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 871 62 Bratislava2014-04-03
2014039serv. práce EPS roèná kontrola A352.12Jaromír Remiš - REMIS, Fínska 2353/30, 038 61 Vrútky2014-03-26
2014040serv. práce EZS Archív418.25Jaromír Remiš - REMIS, Fínska 2353/30, 038 61 Vrútky2014-03-26
2014042ser. prác PKaK roèná kontrola262.10Jaromír Remiš - REMIS, Fínska 2353/30, 038 61 Vrútky2014-03-26
2014041servisné práce316.25Jaromír Remiš - REMIS, Fínska 2353/30, 038 61 Vrútky2014-03-26
491000067dobropis-34.85ABEL - Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Èadca2014-04-09
1141100399Sl. poh¾ady 4/2014395.34Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-04-08
9000745761pošt. úver 3/20141604.15Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-04-09
8470025148vodné+stoèné 3/201424.90Západoslovenská vodárenská spoloènos, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra2014-03-31
9501401135údržba stroja152.60CBC Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, 821 05 Bratislava2014-04-09
141082refundácia SNN 9-12/20143078.09Vydavate¾stvo Matice slovenskej, s.r.o., Mudroòova 1, 03601 Martin2014-04-09
901561404služby 4/2014120.00Gaya, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 23B, 036 01 Martin2014-04-01
2014133nájom+služby za 4/2014389.82Dumat, mestská prísp. org., Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom2014-04-03
1123701403vyúètovanie fa za 3/2014110.88COFELY - LMT, a.s., 1. mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš2014-04-07
152014preprava úèastníkov250.00Medzinárodná autobusová doprava, Radoslav Kos, Letná 2113/15, 093 02 Hencovce2014-03-21
132014umývadlo + montហII. budova MS250.00Martinski, s.r.o., M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin2014-03-12
2760727188tel. popl. 3/201427.79Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 871 62 Bratislava2014-04-03
2760727195tel. popl. 3/2014100.94Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 871 62 Bratislava2014-04-03
2014009spracovanie SNN za 3/2014800.00Alexander Raèkoviè - XDIMENSION, Hrnèiarska 2528/4, 926 01 Sereï2014-03-31
7572037internet stred. 1020/4/201428.59UPC broadband Slovakia s.r.o., Ševèenkova 36, 851 01 Bratislava2014-04-01
201140132vývoz odpadu BA150.00KASTE-KONTA, s.r.o., Obežná 6, 821 02 Bratislava2014-03-20
2803201203právne služby 3/20141280.00Advokátska kancelária, Mgr. L. Voigt, Dlhá 777/120, 091 03 Vranov nad Top¾ou2014-04-02
1420údržba stoja51.00Ladislav Špela LS office, Jánošíkova 1356/7, 036 01 Martin2014-03-31
9000743696SNN 13/2014 poštovné699.07Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica2014-04-04
1143300128elek. energia stred. 1910660.25Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-04-04
140258technik PO za 1.Q/2014143.40Spomart, spol. s.r.o., Wolkrova 1, 036 01 Martin2014-03-31
4503110314teplo za 3/2014540.23Martinská teplárenska, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin2014-04-01
4504190314vyúètovanie tepl. energie 3/2014-3439.40Martinská teplárenska, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin2014-04-01
4314024186poplatok za 5/201413.40GTS Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava2014-04-03
3304240314monitoring 3/2014180.00Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava2014-03-31
2014004riadenie SNN za 3/20141450.00Maroš Smolec - mrs, Sabinovská 11, 821 03 Bratislava2014-04-02
7448020761elek. energia Štúrovo 4/2014119.36ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-04-02
7448020763elek. energia BA 4/2014136.54ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-04-02
7448040235elek. energia Komárno 4/201463.64ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-04-02
7448041757elek. energia BA za 4/201413.13ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-04-02
32014spracovanie dát 3/2014300.00Ing. Marián Banèej, Agentúra ALMA B., Karpatská 10, 811 05 Bratislava2014-03-31
402001702tonery162.61ABEL - Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Èadca2014-03-27
491000058dobropis k fa 402001702-91.61ABEL - Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Èadca2014-03-28
412014právne služby za 3/2014609.15Olexová Vasilisin, s.r.o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava2014-04-02
2140569Kam do mesta, MT 4/201436.00Enter design, s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice2014-04-01
7448020762elek. energia Santovka 4/201440.93ZSE Energia, a.s., Èulenova 6, P.O.BOX 325, 810 01 Bratislava2014-04-02
32014redigovanie SNN 3/2014750.00PhDr. Emil Semanco - EMCO, Starhradská 2, 851 05 Bratislava2014-03-31
9000743101SNN 12/2014692.26Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-04-01
9000743023SNN 11/2014 poštovné688.02Slovenská pošta, a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica2014-03-31
32014poradenstvo 3/2014400.00Roman Kaliský, Hronská 4, 821 07 Bratislava2014-03-31
61825339vyúètovanie fa k 9140010.00Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina2014-03-29
5161400194nájom + služby za 3/201461.40Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice2014-03-31
14011údržba stroja52.80Ján Zvarík, Na Záchrasti 377/30, 010 09 Žilina2014-03-27
1141100347Slovensko 1/2014747.36Neografia a.s., Suèianska 39A, 038 61 Martin2014-03-27
14600744vyúètovanie fa k 9140020.00Verlag Dashofer vydavate¾stvo, s.r.o., Železnièiarska 13, 814 99 Bratislava2014-03-24
19314zdravotný doh¾ad 1,2,3/2014216.00Zdravotka - PZS s.r.o., Budovate¾ov 1/4, 036 01 Martin2014-03-31
72014Obèerstvenie – Knihobranie70.00Ondrej Antovszký – Klub spisovate¾ov, Laurinská 2, 811 01 Bratislava2014-03-26
26032014Práve pre SNN za mesiac marec 2014400.00Ing. Ivan Brožík, Plickova 11/47, 831 06 Bratislava2014-03-26
32014Spracovanie dát a administratívne práce za mesiac marec 2014650.00Dušan Kerný, Žilinská cesta 5, 811 05 Bratislava2014-03-31
2015-06-17T12:10:18+00:0017 júna 2015 |
X