Kontakty


/Kontakty
Kontakty2021-01-11T13:13:13+00:00

Vyhľadávanie v kontaktoch

Vyberte Kraj / Skupinu kontaktov ->  Okres  -> Inštitúciu pre zobrazenie kontaktných informácií

Prehľad kontaktov

Fakturačná adresa:

Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
DIČ: 20206031 23
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 4007868337 / 7500   IBAN: SK28 7500 0000 0040 0786 8337

Korešpondenčná adresa:

Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Matica slovenská, Grösslingová 23, 812 51 Bratislava

E-maily:

Predseda – predseda@matica.sk
Správca – spravca@matica.sk

Predseda Dozorného výboru MS – dvms@matica.sk
Pre médiá – media@matica.sk
Informácie – media@matica.sk
Podateľňa – podatelna@matica.sk
Obsah webovej stránky – webmaster@matica.sk

Oprava, výmaz, zabudnutie dát na webstránke www.matica.sk – webmaster@matica.sk + do kópie Vášho emailu pridajte adresu media@matica.sk

Pre médiá:

Hovorkyňa MS

Mgr. Veronika Grznárová
Grösslingová 23
812 51 Bratislava
Mobil: 0918 904 932

veronika.grznarova@matica.sk

media@matica.sk

Telefonické kontakty:

tel.: 043/ 381 28 11 (spojovateľka Martin)

tel.: 043/ 381 28 20 (sekretariát Martin)

tel.: 02/ 381 28 001 (sekretariát Bratislava)

+421 2381 28003 kancelária DV MS
+421238128000 DMS Bratislava
+421433812817 Archív – bádateľňa
+421433812839 Archív- objednávka exkurzií
+421433812825 IT technik
+421433812830 riaditeľ TIU
+421433812829 riaditeľ FEU
+421433812826  FEU+TIU
+421433812834 Členské ústredie
+421433812836 Informačné ústredie
+421433812838 Redakcia SNN Martin
+421433812840 Vydavateľstvo MS
+421433812841 Požičovňa krojov a kostýmov
+421238128002 Slovenský historický ústav Bratislava

 

Hodiny pre verejnosť:
Pondelok 8.30 – 14.30 hod.
Utorok 8.30 – 14.30 hod.
Streda 8.30 – 14.30 hod.
Štvrtok 8.30 – 14.30 hod.
Piatok 8.30 – 14.30 hod.

Úradné hodiny Archívu Matice slovenskej v Martine
Pondelok 8.30 – 14.30 hod.
Utorok 8.30 – 14.30 hod.
Streda 8.30 – 14.30 hod.
Štvrtok 8.30 – 14.30 hod.
Piatok nestránkový deň

Otváracie hodiny Požičovne kostýmov a krojov
Pracovná doba pondelok – streda 7.30 – 14.30 hod.
Pracovná doba štvrtok 7.30 – 17.00 hod.
Nestránkový deň piatok nestránkový deň
Obedná prestávka pondelok – piatok 12.00 – 12.30 hod

Riaditeľ sekretariátu predsedu a správcu MS

Mgr. Peter Schvantner

Adresa: Grösslingova 23, 81251 Bratislava
Tel: +421 238128001
Mobil:  0910 987 893
E-mail: peter.schvantner@matica.sk

Pracovníci sekretariátu predsedu a správcu Matice slovenskej v Bratislave

Mgr. Peter Schvantner

Adresa: Grösslingova 23, 81251 Bratislava
Tel: +421 238128001
Mobil:  0910 987 893
E-mail: peter.schvantner@matica.sk

Pracovníčky sekretariátu predsedu a správcu MS v Martine

Bc. Eva Farkašová

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421 43 3812820
Mobil: 0918/904917
E-mail: sekretariat@matica.sk

Bc. Janetta Gábrišová

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421 43 3812820
Mobil: 0918/904917
E-mail: janetta.gabrisova@matica.sk

X