Zmluvy 2019


//Zmluvy 2019

Zmluvy 2019

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 510/71/2 uzatvorenej dňa 29. 8. 2008 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9299 zo dňa 26.6.2018 [...]

2019-12-18T15:11:28+00:0018 januára 2019 |
X