Publikačná činnosť

Publikačná činnosť2023-12-19T11:49:31+00:00

Publikačná činnosť PhDr. Lukáš Perný, PhD.

Publikačná činnosť doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.

Projektová, publikačná, posudzovateľská, prednášková a umelecká činnosť 2017  – doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.

Publikačná činnosť za rok 2016 všetkých pracovníkov (pdf)

Publikačná činnosť za rok 2015 všetkých pracovníkov

Publikačná činnosť za rok 2013 všetkých pracovníkov

 

 

X