Zmluvy SLÚ2022-03-07T11:59:03+00:00

2017

Zmluva o vytvorení diela č. 1
Zmluva o vytvorení diela č. 2
Zmluva o vytvorení diela č. 3
Zmluva o vytvorení diela č. 4
Zmluva o vytvorení diela č. 5
Zmluva o vytvorení diela č. 6
Zmluva o vytvorení diela č. 7Zmluva-o-vytvorení-diela-Matiašková-SLU
Zmluva o vytvorení diela č. 8
Zmluva o vytvorení diela č. 9
Zmluva o vytvorení diela č. 10
Zmluva o vytvorení diela č. 11
Zmluva o vytvorení diela č. 12
Zmluva o vytvorení diela č. 13
Zmluva o vytvorení diela č. 14
Zmluva o vytvorení diela č. 15
Zmluva o vytvorení diela č. 16
Zmluva o vytvorení diela č. 17Zmluva-o-vytvorení-diela-Matiašková-SLU-OT
Zmluva o vytvorení diela č. 18
Zmluva o vytvorení diela č. 19

2016

SJ (Slovesná jar)

Zmluva o vytvorení diela č. 1
Zmluva o vytvorení diela č. 2
Zmluva o vytvorení diela č. 3
Zmluva o vytvorení diela č. 4
Zmluva o vytvorení diela č. 5
Zmluva o vytvorení diela č. 6
Zmluva o vytvorení diela č. 7
Zmluva o vytvorení diela č. 8
Zmluva o vytvorení diela č. 9
Zmluva o vytvorení diela č. 10
Zmluva o vytvorení diela č. 11
Zmluva o vytvorení diela č. 12

Zmluva o vytvorení diela č. 13
Zmluva o vytvorení diela č. 14
Zmluva o vytvorení diela č. 15
Zmluva o vytvorení diela č. 17
Zmluva o vytvorení diela č. 18
Zmluva o vytvorení diela č. 19
Zmluva o vytvorení diela č. 20
Zmluva o vytvorení diela č. 21
Zmluva o vytvorení diela č. 22

OK_Zmluva-o-vytvorení-diela-Matiašková-SLU

2015

NMS (Národné matičné slávnosti)

Zmluva o vytvorení diela č. 1
Zmluva o vytvorení diela č. 2
Zmluva o vytvorení diela č. 3

Zmluva o vytvorení diela č. 4

 

OT (Orol tatranský)

Zmluva o vytvorení diela č. 1
Zmluva o vytvorení diela č. 2
Zmluva o vytvorení diela č. 3
Zmluva o vytvorení diela č. 4
Zmluva o vytvorení diela č. 6
Zmluva o vytvorení diela č. 7
Zmluva o vytvorení diela č. 8
Zmluva o vytvorení diela č. 9
Zmluva o vytvorení diela č. 10
Zmluva o vytvorení diela č. 11
Zmluva o vytvorení diela č. 13
Zmluva o vytvorení diela č. 14
Zmluva o vytvorení diela č. 15

SJ (Slovesná jar)

Zmluva o vytvorení diela č. 1
Zmluva o vytvorení diela č. 2
Zmluva o vytvorení diela č. 3
Zmluva o vytvorení diela č. 4
Zmluva o vytvorení diela č. 5
Zmluva o vytvorení diela č. 6
Zmluva o vytvorení diela č. 7
Zmluva o vytvorení diela č. 8
Zmluva o vytvorení diela č. 9

 

Ján Stacho

Zmluva o vytvorení diela č. 1
Zmluva o vytvorení diela č. 2
Zmluva o vytvorení diela č. 3


Ľ. Štúr

Zmluva o vytvorení diela č. 1
Zmluva o vytvorení diela č. 2

Svetoslav Veigl

Zmluva o vytvorení diela č. 1
Zmluva o vytvorení diela č. 2
Zmluva o vytvorení diela č. 3
Zmluva o vytvorení diela č. 4
Zmluva o vytvorení diela č. 5
Zmluva o vytvorení diela č. 6
Zmluva o vytvorení diela č. 7
Zmluva o vytvorení diela č. 8

1. svetová vojna

Zmluva o vytvorení diela č. 1
Zmluva o vytvorení diela č. 2
Zmluva o vytvorení diela č. 3
Zmluva o vytvorení diela č. 4
Zmluva o vytvorení diela č. 5

2014


Zmluva o vytvorení diela č. 1
Zmluva o vytvorení diela č. 2
Zmluva o vytvorení diela č. 3
Zmluva o vytvorení diela č. 4
Zmluva o vytvorení diela č. 5
Zmluva o vytvorení diela č. 6
Zmluva o vytvorení diela č. 7
Zmluva o vytvorení diela č. 8
Zmluva o vytvorení diela č. 9
Zmluva o vytvorení diela č. 10
Zmluva o vytvorení diela č. 11
Zmluva o vytvorení diela č. 12
Zmluva o vytvorení diela č. 13
Zmluva o vytvorení diela č. 14
Zmluva o vytvorení diela č. 15

X