Objednávka exkurzie pre školy


//Objednávka exkurzie pre školy
Objednávka exkurzie pre školy2024-04-02T14:35:14+00:00

Exkurzie

SÍDELNÁ (DRUHÁ) BUDOVA MATICE SLOVENSKEJ

V sídelnej budove Matice slovenskej v priestoroch výborovne ponúkame krátku prednášku (cca 30 minút) z dejín Matice slovenskej od jej vzniku až po súčasnosť. Budova slúži ako administratívne centrum Matice slovenskej, nenachádzajú sa v nej múzejné expozície. Exkurziu je potrebné nahlásiť týždeň vopred. Pri nahlasovaní exkurzie je potrebné uviesť: dátum, čas, názov školy/organizácie, počet návštevníkov, informáciu o vekovej kategórii a kontakt.

Nahlasovanie exkurzií:

Mgr. Zuzana Kyzeková Füle, tel. č. 043/38 128 39, e-mail: zuzana.kyzekova@matica.sk

Adresa: Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin

 

JOZEF CÍGER HRONSKÝ ŽIVOT BEZ ODDYCHU

Expozícia v Dome Jozefa Cígera Hronského v Martine

Expozícia Jozef Cíger Hronský Život bez oddychu umiestnená v autentických priestoroch spisovateľovho domu sprístupňuje prostredníctvom originálnych dokumentov život a dielo Jozefa Cígera Hronského, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov poprevratovej literatúry, ktorý svoje ťažiskové literárne diela vytvoril práve v Martine. Autentické písomné a obrazové dokumenty, vecné pamiatky a výtvarné diela privezené z Argentíny, krajiny jeho posledného pobytu, predstavujú Jozefa Cígera Hronského aj ako technického kresliča, projektanta, ale hlavne výtvarníka, ktorý počas svojho života v zahraničí významne uplatnil svoj výtvarný talent. Kolektív Archívu Matice slovenskej pripravil modernú a vysoko esteticky hodnotnú expozíciu, ktorá je otvorená od 4. augusta 2010. Autorkou scenára výstavy a katalógu je PaedDr. Vlasta Bellová.

Expozícia sprístupňuje:

  • panelovú výstavu (panely v tvare otvorenej knihy)
  • dobové fotografie spisovateľa od útleho detstva, z rodinného prostredia a posledných rokov života v zahraničí
  • vecné pamiatky z osobnej pozostalosti
  • ukážky výtvarných prác (maľby, vitráže, keramiku)
  • ukážky literárnej tvorby a mnohé vydania jeho publikácií
  • životopisné dokumenty
  • 3D miestnosť na premietanie filmov pre deti
  • prezentácie videofilmov (Jozef Cíger Hronský, Jozef Cíger Hronský – Mária Macuľová, Beseda Augustína Maťovčíka s Hronského neterou Máriou Macuľovou), podľa výberu
  • film Karola Plicku z pobytu matičnej delegácie v USA v rokoch 1935/1936, ktorú viedol J. C. Hronský, vtedajší tajomník Matice slovenskej (Za Slovákmi od New Yorku po Mississippi; nemý film; 45 min.)

Kompletná prehliadka s prezentáciou videofilmu trvá 60 minút. Exkurziu je potrebné nahlásiť týždeň vopred. Pri nahlasovaní exkurzie je potrebné uviesť: dátum, čas, názov školy/organizácie, počet návštevníkov, informáciu o vekovej kategórii a kontakt.

Nahlasovanie exkurzií:

Helena Belláková, tel. č. 043/38 128 17, 0904 908 785, e-mail: badatelna@matica.sk

Adresa expozície: Dom Jozefa Cígera Hronského, P. O. Hviezdoslava 5, 036 01 Martin

X