Objednávka exkurzie pre školy


//Objednávka exkurzie pre školy
Objednávka exkurzie pre školy2019-07-09T10:11:36+00:00

Exkurzie

Výklad o Matici slovenskej

Kultúra a osveta na Slovensku v 18. – 21. storočí (spolky, periodiká, almanachy, súčasné matičné periodiká a tlačové orgány)
Osobnosti v národnom, literárnom a kultúrnom živote a v Matici slovenskej v jej histórii a v súčasnosti
Prehistória Matice slovenskej – Spolok Tatrín, Žiadosti národa slovenského, Memorandum národa slovenského
Prehľad významných budov a inštitúcií v oblasti kultúry a vedy v Martine
Martin – centrum kultúry a príklad spisovnej slovenčiny v 19. storočí a dnes
Vznik Matice slovenskej v Martine:
I. matičné obdobie (1863 – 1875)
II. matičné obdobie (1919 – súčasnosť)
Súčasná Matica slovenská – jej činnosť a funkcia v spoločnosti
Dosah Matice slovenskej na území Slovenska i v zahraničí
Podujatia, súťaže, výstavy, semináre, kolokviá – aktivity Domov MS, Oblastných pracovísk MS i Miestnych odborov MS
Dôraz na prebiehajúci rok k osobnosti alebo udalosti, vyhlásený Maticou slovenskou (J. C. Hronský, Memorandum národa slovenského, Anton Bernolák…)

Čo uvidíte v dome Jozefa Cígera Hronského:

dobové fotografie spisovateľa od útleho detstva po jeho starobu
fotodokumentáciu jeho rodinného prostredia, členov rodiny a domova v zahraničí
predmety z jeho priamej osobnej pozostalosti
ukážky Hronského výtvarných prác (maľby, fresky, keramika)
ukážky jeho literárnej práce a mnohé vydania jeho publikácií
archívne dokumenty
3D miestnosť na premietanie filmov pre deti
pútavý videofilm o živote J. C. Hronského
film Karola Plicku – Za Slovákmi od New Yorku po Mississippi
prezentáciu výtvarnej a literárnej tvorby autora
modernú a vysoko esteticky hodnotnú expozíciu

Podrobnejšie informácie Vám poskytne Archív Matice slovenskej – Mgr. Jana Žumarová
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421433812839
E-mail: jana.zumarova@matica.sk

Viac informácií o výstavách

 

 

X