október, 2019

28okt10:0023:00Slovensko a prelomový rok 1939Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Viac

Popis udalosti

Matica slovenská, Slovenský historický ústav a Historický odbor Matice slovenskej v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave

Vás pozývajú na vedeckú konferenciu

Slovensko a prelomový rok 1939

v pondelok 28. októbra 2019 v prednáškovej sále na Ventúrskej ul. č. 11 v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Vedecká konferencia sa bude venovať iba chronologický vymedzenému roku 1939, ktorý bol jedným z najdôležitejších prelomových rokov v našich dejinách.

Cieľom konferencie je zreteľnejšie ukázať vzájomné súvislosti vývoja v záujme vedeckej objektivity posudzovania jednotlivých udalosti.

Čas

(Pondelok) 10:00 - 23:00

Miesto konania

Bratislava