200 rokov od narodenia kapitána slovenských dobrovoľníkov v Hnúšti


/, Banskobystrický kraj/200 rokov od narodenia kapitána slovenských dobrovoľníkov v Hnúšti

Matica slovenská si v roku 2022 pripomína v rámci ROKU ODKAZU ŠTÚROVCOV 200. výročie osobností národného obrodenia, osobností, ktoré významným spôsobom zasiahli do slovenských dejín. Prvého júna sa pred dvomi storočiami narodil kapitán slovenských dobrovoľníkov, ale aj významný národný buditeľ, revolucionár, žurnalista, redaktor, prozaik, prekladateľ, popredná osobnosť slovenského národného hnutia v druhej polovici 19. storočia, spolupracovník Ľudovíta Štúra a Štefana Marka Daxnera, a hlavne kapitán slovenských dobrovoľníkov Ján Samuel Francisci-Rimavský. Matica slovenská si Francisciho 200. výročie narodenia pripomenula aj v jeho rodnom meste Hnúšťa výstavou a vedeckou konferenciou.

Oslavy 200. výročia narodenia slovenského básnika, politika a národného buditeľa Jána Francisciho- Rimavského si mesto Hnúšťa a Matica slovenská pripomenuli v rámci tohtoročných Dni mesta Hnúšťa. Samospráva v rámci podujatia, ktoré sa konalo od 3. do 5. júna, pripravila bohatý kultúrny program, vedeckú konferenciu i otvorenie nového múzea. Pri príležitosti výročia mesto na oslavy pozvalo aj potomkov Francisciho, ktorí žijú predovšetkým v Maďarsku, Bielorusku a Rusku. „Rozvetvené potomstvo významného štúrovca Francisciho sa malo stretnúť po prvýkrát práve v Hnúšti. Bohužiaľ, pre konflikt na Ukrajine museli Rusi a Bielorusi odrieknuť účasť,“ poznamenal primátor Hnúšte Roman Lebeda.

Počas osláv vystúpil s príhovorom aj predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý zdôraznil význam a odkaz generácie štúrovcov: „musíme si uvedomiť, že tento región je pevne spojený so slovenskými národnými dejinami. Pre niekoho to bude prekvapením, ale štúrovci v roku 1848 boli práve tu najviac koncentrovaní, možno ešte viac, ako na Turci, kde sídli Matica slovenská. Tento región dal veľmi veľa významných osobností, národných, ale aj občianskych dejín. V neposlednom rade treba zvýrazniť aj pamiatku Jána Francisciho-Rimavského, ktorý má v týchto dňoch 200. výročie narodenia. Všetky projekty, na ktorých sa podieľal v druhej polovici 19. storočia, sú funkčné dodnes. Môžem spomenúť Slovenskú národnú radu, vojenské tradície, slovenskú literatúru, politický program, Maticu slovenskú či slovenské gymnáziá. Ide o veľmi silnú generáciu, ktorej súčasťou bol aj Ján Francisci z Hnúšte,“ konkretizoval predseda.

Na odkaz významného rodáka z Hnúšte bola počas prvého dňa osláv zameraná aj vedecká konferencia a literárno-dramatický program. Na konferencii vystúpilo päť prednášajúcich. Profesorka Zuzana Stanislavová s témou: Janko Francisci-Rimavský a literatúra pre deti a mládež, nasledoval docent Marián Ambrózy s témou: Náčrt sociálneho a politického myslenia Jána Francisciho, docent Július Lomenčík prezentoval Jána Francisciho ako matičiara, MUDr. Peter Dragijský hovoril o Jánovi Franciscim a jeho súputníkoch a konferenciu zavŕšil docent Daniel Šmihula, ktorý ju poctil svojou návštevou až z ďalekého Japonska, s témou: Potomkovia Janka Francisciho v Rusku a Lotyšsku. Predseda Matice slovenskej na konferencii upriamil pozornosť účastníkov aj na unikátny historický dokument mapujúci život a dielo Jána Francisci-Rimavského z autorskej dielne tajomníka Matice slovenskej Jána Semana a vedeckého pracovníka Pavla Pareničku, ktorý vznikol pri príležitosti jeho 200. výročia narodenia.

Sprievodným podujatím konferencie bol výstavný projekt Matice slovenskej pri príležitosti ROKA ODKAZU ŠTÚROVCOV pod názvom Štúrovci v súradniciach národných dejín. Výstava bola inštalovaná vo vestibule Domu kultúry v Hnúšti a verejnosti bola prístupná od 31. 5. 2022 do 5. 6. 2022. Výstavu navštívili hlavne žiaci a študenti hnúšťanských škôl ako aj účastníci osláv Dní mesta Hnúšťa.

text: Ján Seman, foto: mesto Hnúšťa

 

X