Správy z krajov


/Správy z krajov

Jeden z mála festivalov na Slovensku, ktorý sa uskutočnil

Rok 2020 bol veľkou ranou pre našu kultúru, mnohé podujatia v rámci celého Slovenska sa v dôsledku pandémie museli zrušiť. Matica slovenská musela rovnako odvolať viaceré podujatia a tento útlm činnosti pociťujeme aj [...]

2021-01-26T19:05:09+00:0026 januára 2021 |Správy z krajov, Žilinský kraj|

Uctili sme si dvojnásobné oslobodenie mesta Vranov nad Topľou

Vo Vranove nad Topľou sme si pietne uctili dva významné míľniky v dejinách mesta. Prvým bolo oslobodenie mesta od maďarskej nadvlády z 19. januára 1919. Mesto oslobodila jednotka zložená výlučne zo [...]

Pamätný deň oslobodenia mesta Prešov

Dom Matice slovenskej v Prešove spoločne s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom a Jozefom Čorbom, predsedom Oblastného výboru SZPFB v Prešove nezabudli a aj v tomto ťažkom pandemickom období si pietne pripomenuli významný deň v dejinách mesta [...]

Matičiari si v Soli pripomenuli založenie miestneho výboru Slovenskej národnej rady 1919 a oslobodenie obce sovietskou armádou 1945

V uplynulých januárových dňoch sme si kladením venca k pamätnej tabuli pripomenuli 102. výročie založenia miestneho výboru Slovenskej národnej rady v Soli, ktorý vznikol 1. januára 1919. Je to neobyčajná historická udalosť pre [...]

Zabudnutý bojovník za práva Slovákov – Emanuel Teodor Böhm

Na Štedrý deň 24. decembra kresťania oslavujú narodenia Ježiša Krista a s ním spojený príchod svetla do našich sŕdc. Naši predkovia v tieto dni oslavovali zimný slnovrat. Boli to oslavy Slnka, príchodu [...]

2021-01-15T16:17:40+00:0015 januára 2021 |Košický kraj, Správy z krajov|

Ocenený dlhoročný matičiar Pavel Fábry

Jeden z našich najdlhšie pôsobiacich matičiarov Pavel Fábry oslavoval 19.12.2020 svoje krásne 80-te narodeniny. Na návrh predsedu Miestneho odboru v Košiciach, v ktorom pôsobí, mu bolo udelené ocenenie – medaila predsedu Matice Slovenskej. [...]

Členské ústredie MS vydalo nové pokyny

Členské ústredie Matice slovenskej dáva do pozornosti nové metodické pokyny pre miestne odbory, odbory Mladej Matice, záujmové a vedecké odbory na rok 2021. Tieto pokyny sú dôležité pre našu každodennú [...]

X