Správy z krajov


/Správy z krajov

Vernisáž výstav – Výstava fotografií „Hospic v obrazoch“ a výstava fotoobrazov Mikuláša Jacečka „Kresťanské symboly“

Dom Matice slovenskej Michalovce v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom Michalovce – kultúrne zriadenie KSK a arcidiecéznou Charitou Košice pripravili výstavu fotografií Hospic v obrazoch. Hlavným organizátorom výstavy je Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej [...]

2020-03-12T12:28:15+00:0012 marca 2020 |Košický kraj, Správy z krajov|

Návrat do histórie – Odborný seminár k dejinám „Viedenskej arbitráže“ z r. 1938 na pôde Technickej univerzity v Košiciach

Na pôde Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) sa 27. februára uskutočnil odborný seminár na tému Viedenská arbitráž pod záštitou zástupcov troch inštitúcií a zároveň organizátorov odborného podujatia – vedúcej Katedry [...]

Členovia MO MS Martin navštívili pamätnú izbu Hany Zelinovej

Začiatkom februára 2020 zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej so sídlom v Martine exkurziu do pamätnej izby Hany Zelinovej. Majsterka pera a vrútocká rodáčka sa preslávila najmä tvorbou pre deti a mládež i románovými [...]

2020-03-09T16:23:48+00:009 marca 2020 |Správy z krajov, Žilinský kraj|

Grémium predsedov krajských rád MS zasadalo v Kremnici

V rámci osláv stého výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici súčasne zasadalo aj Grémium predsedov krajských rád Matice slovenskej, ako poradný orgán predsedu MS. Na úvod sa prítomným [...]

100. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici

MO MS v meste Kremnica vznikol dňa 25. januára v roku 1920. Prvé dokladované aktivity matičnej činnosti v Kremnici siahajú až do druhej polovice devätnásteho storočia. Viacerí Slováci združení okolo Pavla Križku aktívne [...]

X