Pamätný deň oslobodenia mesta PrešovDom Matice slovenskej v Prešove spoločne s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom a Jozefom Čorbom, predsedom Oblastného výboru SZPFB v Prešove nezabudli a aj v tomto ťažkom pandemickom období si pietne pripomenuli významný deň v dejinách mesta Prešov.

Devätnásteho januára v roku 1945 bolo oslobodené od nemeckého nacizmu aj mesto Prešov sovietskymi jednotkami 320. gardového pluku, 4. ukrajinského frontu, pod vedením pplk. A. P. Fokina a majora J. L. Rotina a tiež jednotkami I. česko-slovenského armádneho zboru. Mesto Prešov bolo oslobodené bez boja, a to kvôli skutočnosti, že dva dni predtým bola Nemcami vyhlásená nedobrovoľná evakuácia obyvateľstva a nemecké jednotky začali z nášho mesta ustupovať na západ. Oslobodenie mesta oznamovali kostolné zvony prešovských chrámov.

Predseda MS spoločne s ďalšími matičiarmi, Oblastným výborom SZPFB v Prešove s predsedom Jozefom Čorbom a ďalšími členmi položili vence k Pamätníku osloboditeľov na Hlavnej ulici v Prešove a venovali obetiam vojakov Červenej armády tichú spomienku. Pripomínaním si takýchto výročí v našich regiónoch nezabúdame na naše dejiny a odovzdávame ich ďalším slovenským generáciám.

Text: Mgr. Sláva Jurková

Foto: Bc. Marko Gajdoš

 

X