Rok 2020 v popradskej Matici slovenskej


/, Správy z krajov/Rok 2020 v popradskej Matici slovenskej

„Rok národnej identity“ s leitmotívom: Len ten môže vyrásť, kto je pevne zakorenený.“

Rok pandémie strachu a obmedzení, ale aj nádeje  a postavenie sa zlu a nespravodlivosti.

9.1.2020 bolo prvé matičné stretnutie, ešte bez rúšok.

 Rok  sa začal   úmrtím Milky Vladovej, našej členky, ktorá sa príkladne starala o spoločenskú stránku a poriadok v sídle.

22.1. sme usporiadali v Podtatranskej knižnici 22. ročník Šalianskeho Maťka s myšlienkou, že „v piesňach a povestiach žije duch národa…“ Stihli sme to.

1.2 a 2.2. sme si pripomenuli a oslávili 100. výročie ochotníckeho divadla Ozvena v Strážach hrou Kamenný chodníček v réžii Rudolfa Kubusa.

8.2. sme sa zúčastnili seminára na tému Ochrana slovenskej identity , ktorý usporiadala Panslovanská únia v Dome kultúry v Trnave.

23.1. sme si s vďakou  uctili uplynulé 100. výročie Vincenta Hložníka na jeho výstave v Tatranskej galérii, štedrého darcu a ilustrátora kníh vydávaných v Matici slovenskej.

3.3. Helenka Suchá ponúkla svoje dielo  – Výber z tvorby  a vystavila svoje práce v Knižnici vo Svite, kde  pracovne pôsobila dlhé roky.

18.3. sme v sídle plánovali prezentáciu Eleny Šimkaninovej  „Nad Tatrami tancuje dážď“. Podujatie sa pre pandémiu a obmedzenia presunulo na16. júna s priaznivým ohlasom a následným vydaním jej knižôčky  pod názvom „Prenajmime si deň“.  Našla svojich čitateľov a stretla sa s podporou a pomocou.

Po nástupe ministerky kultúry  Milanovej nastali  pre Maticu ťažké časy.  Postihli nás reštriktívne opatrenia  s následným krátením rozpočtu o 23%, pričom ostatné kultúrne zariadenia prišli o 10% z pôvodného  rozpočtu. Náš odbor reagoval  na túto skutočnosť stanoviskom proti likvidačným opatreniam ministerky.

20. mája nás navždy opustil Ing. Svetozár Hrúz, potomok Svetozára Hurbana Vajanského , vzácneho hurbanovského rodu. V Poprade dodnes premáva autobus MHD s Jozefom Miloslavom Hurbanom a jeho odkazom:“ Žil Bohu a národu“. Nebohý bol svedkom uznania jeho zásluh na národnej činnosti.

20. júna sme sa navždy rozlúčili s milovanou Evou Kristínovou v Záhorskej Vsi s pietou a poctou, ktorá jej právom patrí.

4.septembra  sa zavŕšilo viacročné úsilie popradskej MS  odhalením pomníka generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v Poprade pri Okresnom súde.

Koncom novembra odišla z matičnej rodiny dlhoročná členka matičného výboru v Poprade, vzácna vlastenka Elena Lackovičová. Rozlúčka pre pandémiu sa konala iba v rodinnom kruhu. Česť jej pamiatke!

Na základe ponuky výbor v spolupráci s riaditeľom DMS v Spišskej Novej Vsi Rastislavom Zacherom zabezpečil 20 kusov Národných kalendárov na rok 2021 a doručil ich členom.

S uznaním treba spomenúť aj publikačnú činnosť MUDr. Jozefa Slahu, ktorý napísal užitočnú knihu „Keď sa blíži koniec nášho  času“. Ponuka knihy bola uverejnená v poslednom čísle SNN.

Záverečné poďakovanie  za rok 2020 a blahoželanie patrí aj našim jubilujúcim členom: PaedDr. Mariánovi Kukurovi, PhDr. Augustínovi Kuchárovi, zakladateľovi festivalu malých divadelných foriem a divadla OKO, MUDr. Jozefovi Slahovi, Magde Žarnovskej, Ing. Viere Sakáčovej , Gizele Antošovej, Mgr.Ľudmile Hrehorčákovej a Mgr. Beáte Kalinovej.

Všetky podujatia sme zdieľali na stránkach SNN, na webovej stránke MS, v TV Poprad a mesačníku Poprad.

S veľkým uznaním  sme sa potešili vydaniu jubilejnej  Storočnej  ceste miestneho odboru MS v Spišskej Novej Vsi, ktorú napísala Ružena Kormošová s kolektívom. Pamätnica je inšpiratívna a podporuje záujem o uchovanie matičnej pamäti v našich odboroch.

Tento pandemický rok nesmie ochromiť a ohroziť matičné dianie v našich mestách a na dedinách.

Nútené obmedzenia slúžia na sústredenú prácu na dokumentácii, kronike, usporiadaní kníh a textov  a na utvrdení sa, že naša práca na uchovaní národnej pamäti  a matičných cieľov je významná, potrebná a opodstatnená. Nedajme si ju spochybniť a neochabujme v nej, to je aj apelujúce prianie našej drahej Evy Kristínovej, jej odkaz smerom k nám je zaväzujúci.

 Ľudmila Hrehorčáková

2021-01-14T11:30:12+00:0014 januára 2021 |Prešovský kraj, Správy z krajov|
X