Národná slávnosť na Devíne sa tento rok uskutoční s novou koncepciou, ktorou sa približujeme k myšlienke pamätnej vychádzky štúrovcov na Devín.
Program sa zameriava sa najmä a študentov, ale vítaní budú všetci matičiari a záujemcovia o národné veci. To, že slávnosť sa uskutoční počas pracovného týždňa má nevýhody aj výhody.
Výhodou je najmä hustejšia sieť verejnej dopravy, ktorú majú mnohí tradiční účastníci tejto slávnosti zadarmo.

11.00 h.– stretnutie na hrade pri pamätnej tabuli národného obrodenia - pietny akt, modlitba, príhovor, program študentov (zapojiť sa môže každá zúčastnená škola – báseň, pieseň alebo pod.)
Čas je prispôsobený príchodu vlakov do Bratislavy + presun na hrad,

13.00 h.– populárno náučná časť v kultúrnom dome v Devíne (hosť Michal Kubovčík),

14.00 h.– voľný program v meste – podľa rozhodnutia sprevádzajúceho učiteľa,

19.00 h.– večerný program (pre študentov interaktívna beseda s predstaviteľmi ECAV a MS spojená s tvorivými aktivitami, pre učiteľov – inšpiratívna prednáška Dejinné osmičky)

V nasledujúcich týždňoch budeme uverejňovať ďalšie podrobnejšie informácie