Mesto i rodina v ornamente


//Mesto i rodina v ornamente

Prešov, 10. 5. 2018

Už po druhý krát sa v priestoroch Detskej knižnice Slniečko v Prešove uskutočnila vernisáž a slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže RODINA – MESTO – ORNAMENT. Dňa 10. mája si svoje ocenenia prišlo prevziať až 15 ocenených žiakov základných škôl.
Túto súťaž vyhlásil Dom Matice slovenskej v Prešove v spolupráci s MO MS a OMM Prešov, mestom Prešov, Súkromným etnografickým múzeom Humno v Košiciach a Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove. Súťaž sa konala pri príležitosti 155. výročia založenia Matice slovenskej ako najstaršieho spolku, resp. kultúrnej ustanovizne a  s ktorým bol spätý aj ľudový ornament.
Vernisáž otvorila riaditeľka DMS Prešov Mgr. Sláva Jurková, ktorá sa krátko prítomným prihovorila a privítala ctených hostí, menovite PhDr. Veroniku Kmetóny – Gazdovú za mesto Prešov, lektorku SEM Humno a členku odbornej poroty tejto súťaže PhDr. Gabrielu Čiasnohovú, dlhoročného matičného funkcionára a čestného predsedu KR MS PhDr. Ladislava Matiska, prítomných pedagógov i našich milých žiakov. Postupne sa naši hostia žiakom i prítomným prihovorili a potešili ich milým slovom.
PhDr. Gabriela Čiasnohová, šíriteľka slovenského ornamentu Štefana Leonarda Kostelníčka, kurátorka rovnomennej výstavy, autorka metodických príručiek školy ornamentu a tlačovín zameraných na slovenských dejateľov, ktoré sú zdobené ornamentmi, pripravila krátku prezentáciu zaujímavostí zo života a tvorby Š. L. Kostelníčka, prezentovala listy kreslenia ornamentu, na ktorých boli znázornené rastlinné, geometrické a figurálne motívy.
Poslednou časťou vernisáže bolo vyhodnotenie súťažných výtvarných prác. Do súťaže sa zapojilo 20 škôl z Prešova, okolia, ale aj mimo okresu a spolu nám zaslali krásnych 192 prác, čo nás veľmi potešilo. Odbornú porotu tvorili:

Mgr. Tatiana Bachurová, PhD. – pôsobí na Pedagogickej fakulte aj na SZUŠ DAMA

Mgr. Ľubov Bodnárová – výtvarníčka a učiteľka vv na ZŠ Májové námestie

PhDr. Gabriela Čiasnohová – lektorka SEM Humno

A potom sa už prešlo k samotnému vyhodnoteniu a odovzdaniu ocenení víťazom 1. ročníka súťaže RODINA – MESTO – ORNAMENT, ktoré boli následovné:

  1. kategória: 1. miesto – Oliver Dugas (ZŠ Prostějovská, Prešov)
  2. miesto – Klára Plocarová (ZŠ sv. Mikuláša, Prešov)
  3. miesto – Oskar Minarič (ZŠ Prostějovská, Prešov)

Čestné uznanie – 2. A – Florián Bepko, Sebastián Pustý, Ján Andrijko (SZŠ pre deti s ADHD               Prešov)

Čestné uznanie – Lucia Blašková (CVČ Klokan, Bratislava)

Čestné uznanie – Eliška Kováčiková ( ZŠ sv. Mikuláša, Prešov)

II. kategória: 1. miesto – Soňa Čajková (ZŠ Lokca)

  1. miesto – Veronika Timková (ZŠ Sedlice)
  2. miesto – Terézia Peržeľová (ZŠ Prostějovská, Prešov)

Čestné uznanie – Jana Pribulová (SZUŠ ELBA, Prešov)

 

III. kategória:1. miesto – Mário Rabatin (ZŠ Matice slovenskej, Prešov)

  1. miesto – Kamila Vlasáková (ZŠ Matice slovenskej, Prešov)
  2. miesto – Matej Magáč (SZUŠ Dama, Prešov)

Čestné uznanie – Sára Žigová (ZŠ Šariš. Bohdanovce)

Cena Domu MS – Soraya Masoomi (ZŠ Prostějovská, Prešov)

Dom Matice slovenskej v Prešove vyslovuje veľké poďakovanie vedeniu Knižnice POH za poskytnutie veľkorysých priestorov, mestu Prešov za zabezpečenie vecných cien pre súťažiacich, SEM Humno – PhDr. G. Čiasnohovej za prínosnú prezentáciu o ornamentike a odbornú pomoc pri súťaži, odbornej porote za objektívne hodnotenie prác, ale najmä pedagógom a žiakom, ktorí sa do našej súťaže zapojili a už teraz sa tešíme na výtvarné práce, ktoré nám zašlete v budúcom roku.

Mgr. Sláva Jurková, riaditeľka DMS Prešov,
Foto: Bc. Marko Gajdoš, Irena Timková

článok neprešiel jazykovou úpravou

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0618.jpg” image_id=”27924″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0633.jpg” image_id=”27926″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0633.jpg” image_id=”27926″ align=”none” overlay=”file”][/image_options] 

2018-05-15T09:51:03+00:0015 mája 2018 |Prešovský kraj|
X