Stála konferencia- Slovenská republika Slováci žijúci v zahraničí

V Bratislave sa v dňoch 30. 10. 2014-31. 10. 2014 uskutočnila Stála konferencia s názvom : Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Táto konferencia je organizovaná už od roku 1999 a zastrešuje ju Úrad vlády pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Hlavnou témou rokovania konferencie bol prístup štátov, v ktorých žijú a pôsobia Slováci, k národnostným menšinám a krajanským komunitám. Na podujatí sa zúčastnilo takmer 90 Slovákov žijúcich v zahraničí z 22 krajín a približne 30 hosti zo ...

„Chcem spáchať akýsi literárny hriech“ – umelecké krédo Jána Červeňa

,Básnik a prozaik - Marián Grupač predstavil v piatok 7. 11. 2014 na Bibliotéke – knižnom veľtrhu, 3 publikácie, ktoré majú spoločného vydavateľa a hlavne spoločnú zásadná myšlienku. Ján Červeň : Chcem spáchať akýsi literárny hriech – z osobných denníkov autora 1935-1940. „ Ide o výber osobných denníkov tohto autora, ktorý zomrel ako 23-ročný v r. 1942. Kritikmi označovaný ako nádejný prozaik, ktorý nestačil rozvinúť svoj literárny talent ani potenciál do takej miery, aby zanechal po sebe ...