Matica slovenská k oslobodeniu Petržalky

Petržalskí matičiari už nejaký čas vytvárajú tradíciu pripomienky oslobodenia Petržalky na jar 1945. Oproti ostatnému slovenskému územiu má svoju zvláštnosť. Petržalka (spolu s so staroslávnym Devínom!) bola na základe zavrhnutiahodnej Mníchovskej dohody okupovaná hitlerovským Nemeckom od jesene 1938. Jej oslobodenie Sovietskou armádou tak znamenalo aj návrat do slovenskej vlasti! Je čo pripomínať. Spomienku viažeme ešte na jeden tragický okamih. V Petržalke bol od konca roka 1944 tábor ...

Stála konferencia- Slovenská republika Slováci žijúci v zahraničí

V Bratislave sa v dňoch 30. 10. 2014-31. 10. 2014 uskutočnila Stála konferencia s názvom : Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Táto konferencia je organizovaná už od roku 1999 a zastrešuje ju Úrad vlády pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Hlavnou témou rokovania konferencie bol prístup štátov, v ktorých žijú a pôsobia Slováci, k národnostným menšinám a krajanským komunitám. Na podujatí sa zúčastnilo takmer 90 Slovákov žijúcich v zahraničí z 22 krajín a približne 30 hosti zo ...

„Chcem spáchať akýsi literárny hriech“ – umelecké krédo Jána Červeňa

,Básnik a prozaik - Marián Grupač predstavil v piatok 7. 11. 2014 na Bibliotéke – knižnom veľtrhu, 3 publikácie, ktoré majú spoločného vydavateľa a hlavne spoločnú zásadná myšlienku. Ján Červeň : Chcem spáchať akýsi literárny hriech – z osobných denníkov autora 1935-1940. „ Ide o výber osobných denníkov tohto autora, ktorý zomrel ako 23-ročný v r. 1942. Kritikmi označovaný ako nádejný prozaik, ktorý nestačil rozvinúť svoj literárny talent ani potenciál do takej miery, aby zanechal po sebe ...