„Chcem spáchať akýsi literárny hriech“ – umelecké krédo Jána Červeňa

,Básnik a prozaik - Marián Grupač predstavil v piatok 7. 11. 2014 na Bibliotéke – knižnom veľtrhu, 3 publikácie, ktoré majú spoločného vydavateľa a hlavne spoločnú zásadná myšlienku. Ján Červeň : Chcem spáchať akýsi literárny hriech – z osobných denníkov autora 1935-1940. „ Ide o výber osobných denníkov tohto autora, ktorý zomrel ako 23-ročný v r. 1942. Kritikmi označovaný ako nádejný prozaik, ktorý nestačil rozvinúť svoj literárny talent ani potenciál do takej miery, aby zanechal po sebe ...