Poďakovanie Márii Mihálikovej

Nitra, 22. 7. 2015 Riaditeľka Domu Matice slovenskej Ing. Mária Miháliková odchádza po ôsmich rokoch pôsobenia v Matici slovenskej zo svojej pracovnej pozície. Ako jej najbližší pracovníci sa chceme touto formou poďakovať za jej prístup ku kolegom, všetkým predsedníčkam, predsedom a členom Miestnych odborov Matice slovenskej v okresoch Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce a Topoľčany. Tieto riadky sú vyjadrením úcty k tomu, čo v Dome MS v Nitre po sebe zanecháva. Sú vyjadrením úcty od ľudí, ktorí boli ...

Matičné divadelné Šurany sa stretli s veľkým úspechom aj v roku 2015

Šurany Dom Matice slovenskej, Mesto Šurany a OC Zora pripravili aj tento rok počas jedného celého júnového týždňa pre milovníkov divadla kyticu príjemných prekvapení. Divadelné predstavenia boli odohraté v Šuranoch i blízkom okolí. Úvodným programom bol muzikál Slecna Loreline , v Dome Matice slovenskej Komárno. O deň neskôr Senzi Sen Slovensko Putovné divadlo MOMS Bánov sa predstavil v Dvoroch nad Žitavou. Najmladšie deti sa potešili divadelnému predstaveniu Rozprávkárna , ktoré bolo ...

Čermáňske červené slávi 5 rokov

Dom Matice slovenskej v Nitre opäť podporil tradíciu pestovania a výroby vín z vlastnej produkcie. Dňa 17. 4. 2015 sa už po piatykrát stretli vinári a milovníci vína na výstave vín pod názvom Čermáňske červené. Podujatie presahuje rámec mestskej časti Nitra - Čermáň a každým rokom sa stáva vyhľadávaným pre obyvateľov Nitry, ostatných okolitých miest a obcí, ale aj návštevníkov zo zahraničia. Výstavu otvoril predseda Výboru mestskej časti Nitra – Čermáň Jozef Slíž. V mene organizátora ...