Poďakovanie Márii Mihálikovej

Nitra, 22. 7. 2015 Riaditeľka Domu Matice slovenskej Ing. Mária Miháliková odchádza po ôsmich rokoch pôsobenia v Matici slovenskej zo svojej pracovnej pozície. Ako jej najbližší pracovníci sa chceme touto formou poďakovať za jej prístup ku kolegom, všetkým predsedníčkam, predsedom a členom Miestnych odborov Matice slovenskej v okresoch Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce a Topoľčany. Tieto riadky sú vyjadrením úcty k tomu, čo v Dome MS v Nitre po sebe zanecháva. Sú vyjadrením úcty od ľudí, ktorí boli ...