Dubničania spoznávajú región

Dubnica nad Váhom, 28. 5. 2015 Dňa 28.5.2015 členovia Miestneho odboru Matice slovenskej z Dubnice nad Váhom navštívili dve významné kultúrne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v okolí. A to : Kaštiel v Bohuniciach a kryptu v Klobušiciach, kde je pochovaný bývalý uhorský minister dopravy Gabriel Baroš. Prvá zástavka dubnických Matičiarov viedla do zrekonštruovaného kaštieľa, ktorý sa nachádza v obci Bohunice (nazývaná tiež Bohunice nad Váhom). Táto obec leží na pravom brehu rieky Váh v blízkosti ...

Spomienka na Jána Baltazára Magina

Dubnica nad Váhom Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Dubnickým múzeom zorganizovali spomienku z príležitosti 280. výročia smrti významnej osobnosti slovenského národa, katolíckeho kňaza Jána Baltazára Magina. Na spomienke sa zúčastnili správca farnosti don Marián Bielik, primátor Dubnice nad Váhom Ing. Jozef Gašparík, primátorka Vrbového Mgr. Ema Maggiová, predsedníčka MO Matice slovenskej Ing. Jana Rybárová, riaditeľka Dubnického múzea Bc. Lenka Peťovská, , PhDr. Ľubomír Bosák ...

Sviatok matičných divadelníkov

Dňa 8. februára 2015 sa v obci Bošáca uskutočnili II. Bošácke divadelné dosky. Tento festival amatérskych divadiel sa uskutočnil už po druhý krát. Organizátori tohto podujatia sú obec Bošáca a Divadelný odbor Matice slovenskej. Finančne okrem organizátorov to podujatie zabezpečuje aj Trenčianska nadácia. Tento v poradí už druhý ročník festivalu, bol tohto roku niečím výnimoční. Po prvý krát sa ho zúčastnili divadelné súbory, ktoré sú zároveň aj kolektívnymi členmi Divadelného odboru MS. ...