Slovenskí presídlenci nielen o histórii, ale najmä o vážnej situácii na Slovenskom juhu

Dňa 14.októbra sa uskutočnila v Dome Matice slovenskej v Galante pod gesciou prvého podpredsedu Matice slovenskej Viliam Oberhausera a historika PhDr. Jána Hovorku konferencia „70 rokov historických návratov“ venovaná histórii návratov Slovákov presídlených na Slovensko z Maďarskej republiky v rámci medzištátnej dohody o výmene obyvateľstva po druhej svetovej vojne. Na konferencii vystúpilo so svojimi príspevkami desať prednášajúcich, ktorí sa zaoberali históriou sťahovania Slovákov na Dolnú ...

Trnavský kraj udelil Pamätné medaily J. M. Hurbana tridsiatke

Medaila je určená jednotlivcom a kolektívom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili napríklad o upevňovanie štátnosti, šírenie dobrého mena Trnavského samosprávneho kraja a Slovenska. Trnava 5. októbra (TASR) – V Roku Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý pripomína 200. výročie jeho narodenia, ocenil dnes predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibor Mikuš pamätnou medailou, pomenovanou po tomto dejateľovi, tri desiatky osobností spoločenského života. Medaila je určená jednotlivcom a ...