Slávnostné rokovanie v Turci

Martin, november 2015 Pracovné rokovanie Oblastnej rady Matice slovenskej Turiec začiatkom novembra sa nieslo v slávnostnom duchu. V priestoroch Domu Jozefa Cígera Hronského – Krajanského múzea MS v Martine zasadali matičiari. Na začiatku schôdze odovzdal člen predsedníctva a tajomník MS Marek Hanuska ocenenia – matičné medaily matičiarom a predsedom MO – Jaroslave Brinckovej, Milanovi Kožuchovi, Jozefovi Liskajovi, Ľubomírovi Liskajovi, Jánovi Lučanovi, Miroslavovi Miertovi. V pracovnej ...

Výstavy v Dome Matice slovenskej Liptovský Mikuláš

V Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši sa sústavne venujú tvorbe amatérskych umelcov. Vo veľkej sále sú inštalované panely na ktorých vystavujú pravidelne svoje práce mladí, ale aj starší amatérski fotografi. V piatok 2. októbra 2015 sa skončila výstava fotografií mladej autorky Evy Žiaranovej. Dňa 5. októbra 2015 bola nainštalovaná nová výstava Ing. Vladimíra Kročana pod názvom V záhradách. Autor vystavuje kvety a hmyz ktorí videl vo svojej záhrade, ale aj v iných záhradách. Sám o ...

Valčania hodovali, koštovali výpestky a spolu sa zabávali

Obec Valča spolu s miestnymi matičiarmi pripravila nedávno pre obyvateľov tematické podujatie Hody 2015. Program hodového dňa sa začal sv. omšou s poďakovaním za úrodu. Nechýbala nevšedná dekorácia symbolizujúca úrodnosť v podobe obrazu Panny Márie vytvoreného z plodov z miestnych záhrad. Svoje výpestky prezentovali Valčania na výstave, ktorú mohol obdivovať každý návštevník. Kultúrny program otvorila starostka Mária Ondráčková a ďalej ho moderovala Vierka Švecová. Úvodné piesne hudobnej ...

RODÍ SA SLOVENSKÝ PANTEÓN

V Roku Antona Bernoláka (2012) zrodila sa tradícia stavania búst našim národným velikánom pred budovou Matice slovenskej v Martine v rámci Národných matičných slávností. V roku 2013 dostal priestor pomenovanie Park sv. Cyrila a Metoda a pribudli doň súsošie Cyrila a Metoda, ako aj busty troch významných predstaviteľov Matice: Jána Francisciho, Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho. Po Andrejovi Hlinkovi (2014) je od tohoročného augusta v rodiacom sa slovenskom panteóne aj Ľudovít Štúr a Jozef ...

Spomienka na Martina Rázusa

L. Mikuláš, 10. 8. 2015 Dňa 10. augusta 2015, sa pri soche Marina Rázusa v parku ktorý nesie jeho meno, konalo spomienkové stretnutie. Stalo sa už tradíciou, že v auguste pri výročí Rázusovho úmrtia sa stretávajú matičiari a mikulášska verejnosť, aby si uctili túto významnú osobnosť slovenských dejín. Podujatie každoročne organizuje Dom Matice slovenskej, Miestny odbor MS a Mesto Liptovský Mikuláš. Prítomných privítal riaditeľ Domu MS Marek Nemec, zvlášť privítal primátora mesta Jána ...

Zabudnuté výročie

L. Mikuláš, 12. 7. 2015 Na Slovensku sme akosi pozabudli v horúcich letných mesiacoch na jedno významné výročie. Pred šesťsto rokmi 6. júla 1415 na hranici v meste Kostnici skončil svoju pozemskú púť cirkevný reformátor Jan Hus. I keď nebol Slovák, bol príslušníkom bratského českého národa, hlavne u slovenských evanjelikov sa teší veľkej úcte. Stál na začiatku cesty ktorú zavŕšil ďalší významný reformátor Martin Luther. Jan Hus sa narodil okolo roku 1378 v Husinci pri Prachaticiach. ...

V Trnove zapálili vatru zvrchovanosti

Trnovo, 25. 7. 2015 V sobotu 25. 7. 2015 v podvečer sa v Trnove na kopci za cintorínom rozhorela vatra zvrchovanosti. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou SNS. Po štátnej hymne, ktorú zaspievala skupina Priekopčanka, sa prihovoril občanom starosta obec Ján Lukáč, okresný predseda SNS Zdenko Kozák a člen Matice slovenskej Viliam Komora. Po skončení tejto časti sa ľudia pobrali ku kultúrnemu domu, kde sa podával guláš a ďalšie občerstvenie. Akcia pokračovala zábavou, do tanca hrala skupina ...