Dom Matice slovenskej Liptovský Mikuláš


/Dom Matice slovenskej Liptovský Mikuláš

Riaditeľ Domu Matice slovenskej Liptovský Mikuláš

Bc. Marek Nemec

 

Adresa:           Nábrežie Dr. A. Stodolu 1918, 031 01, Liptovský Mikuláš

Mobil:              0918 904 955, 0904 897 720
E-mail:            dms.mikulas@matica.sk
Fcb:                  Matica Slovenská Liptovský Mikuláš

 

Peter Vrlík

Adresa:           Nábrežie Dr. A. Stodolu 1918, 031 01, Liptovský Mikuláš

E-mail:            peter.vrlik@matica.sk

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Liptovský Mikuláš

Dom Matice slovenskej (DMS) v Liptovskom Mikuláši vznikol dňa 18. 10. 1991. Počas doby trvania bol trikrát premiestňovaný vždy do priestorov, ktoré boli vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. V súčasnosti Dom MS je znovu v priestoroch v ktorých pôsobil od roku 1991 do roku 2001. Na základe dohody zo dňa 18. 10. 2008 medzi Maticou slovenskou a mestom Liptovský Mikuláš prenajalo mesto Liptovský Mikuláš do dlhodobého prenájmu Matici slovenskej na 50 rokov zrekonštruovanú budovu teraz už Domu Matice slovenskej za symbolické 1 euro.

V spolupráci s kultúrnymi inštitúciami, štátnou správou a samosprávou organizuje DMS Liptovský Mikuláš podujatia, akcie, výstavy, prednášky venované našim dejateľom či udalostiam a svojimi podujatiami na úrovni okresnej, krajskej aj celoštátnej oslovuje širokospektrálne rôzne vekové kategórie, či už deti, MŠ, ZŠ, SŠ, ale aj našich seniorov, rôzne odborné obce, pedagógov, umelcov za účelom napĺňania a zachovávania kultúrnych a národných hodnôt našich predkov. Vytvára prostredie pre spolkovú a krúžkovú činnosť, realizuje viaceré podujatia smerované k uchovávaniu tradícií, folklóru, rozvíja športove a turistické podujatia a v neposlednom rade sa venuje ochotníckemu divadlu. Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši je výrazným zjednocovateľom a informačným centrom pre všetky skupiny obyvateľstva. V Dome Matice slovenskej má svoje sídlo aj záujmoví odbor, Divadelný odbor Matice slovenskej.

Pod pôsobnosť DMS Liptovský Mikuláš spadajú okresy : Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín

 Predmetom činnosti DMS je:

 • aktivizácia, koordinácia a metodická spolupráca s MO MS
 • práca s deťmi a mládežou
 • upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti
 • zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov
 • oživovanie regionálnej a miestnej kultúry
 • oživovanie ľudových tradícií
 • udržiavanie národného povedomia a vlastenectva
 • prevádzkovanie malej knižnice
 • realizácia prednášok, turistických výletov a zájazdov
 • organizovanie samostatných výstav
 • Dom Matice slovenskej v Žiline orientuje svoju činnosť na ochotnícke divadlo, prácu s mládežou, výstavnú činnosť

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • Žiadosti slovenského národa
 • Deň Ústavy SR
 • Po stopách Martina Rázusa
 • Divadelný festival Ivana Stodolu
 • Národný výstup na Kriváň
 • Spomienka na významných rodákov (Pamiatka zosnulých)
 • Výstavy začínajúcich a amatérskych umelcov Turistické výstupy Lietavský hrad,
 • Filatelistické burzy
 • Športové podujatia
 • Spolupráca so Slovákmi žijúcimi v Poľsku
 • Pripomínanie si osobností a udalostí na území mesta
 • Divadelné podujatia
 • oslavy výročia vzniku MO MS v okrese
 • Prednášky k významným dejateľom

MO MS a OMM v pôsobnosti DMS Liptovský Mikuláš :  

V regióne Liptova pôsobia tieto Miestne odbory MS: Važec, Východná, Kráľova Lehota, Pribylina, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ľubeľa, Kvačany, Ružomberok, Stankovany.

V regióne Oravy pôsobia tieto Miestne odbory MS: Dolný Kubín, Tvrdošín, Trstená, Námestovo, Babín, Štefanov nad Oravou, Oravská Polhora, Istebné, Oravská Jasenica

V Liptove pôsobia Odbory Mladej Matice a to v Liptovskom Mikuláši, Podturni a Beňadikovej.

V DMS Liptovský Mikuláš vykonávajú svoju činnosť nasledovné kluby:

Divadelný odbor Matice slovenskej, Klub filatelistov Liptova, Klub paličkovanej čipky,  Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska, Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, Liptovská umelecká beseda, Matičná divadelná ochotnícka scéna, Spevokol Senior, Mojmírova družina, nepravidelne sa v Dome MS stretáva aj Klub slovenských turistov regiónu Liptova, Klub slovenských turistov- Jasná, Klub záhradkárov, holubiari a ďalší.

 

 

 

2022-05-03T14:18:47+00:0012 apríla 2022 |
X